Vägen till Frihet
Likes
160
Antal inlägg
234
Följare
73
Medaljer
0
Stad
Stockholm
Om användaren
Vi sitter fast i ekorrhjulet och vill hitta vägen ut! Vi vill ha mer tid att umgås med varandra och mer tid att lägga på projekt som betyder något för oss - på riktigt. Vår dröm är att kunna sluta arbeta (om vi vill), vistas hela eller delar av året i ett varmare land och leva av våra passiva inkomster. Följ vår väg till frihet och vår kamp att bygga upp en "pengamaskin" som gör det möjligt för oss att realisera drömmen.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Nr 4 - Sålt Fred Olsen Energy och Bonheur del 2

I mitt tidigare publicerade inlägg Sålt Fred Olsen Energy och Bonheur kom det in flera intressanta kommentarer och synpunkter.

En kommentarstråd, med spännande inlägg från Balansräknaren, blev i synnerhet intressant och till och med så pass att jag valde att svara på hans kommentar som ett eget inlägg. Om du inte har läst det tidigare inlägget och kommentarerna så föreslår jag att du börjar med det.

Nu dags för mitt svar till Balansräknarens kommentar:

Visst, det finns absolut förutsättningar för att flera av Bonheurs affärsområden kommer kunna fortsätta att leverera fina EBITDA marginaler under många år, men jag kan också se ett scenario där affärsområdet Offshore Drilling inte kommer leverera någon positiv marginal alls. Det är just det som oroar mig mest eftersom detta affärsområdes betydelse för Bonheur inte kan underskattas.


 
Först och främst, det är väl klart att jag ifrågasatte investeringen när den gjordes. Jag gjorde mina antaganden och beräkningar och kom fram till att jag gillade caset och dess risk/reward vilket ledde fram till att jag valde att investera. Riskerna du nämner i din kommentar var kända även för mig, men att oljepriset skulle kraschlanda var däremot inget jag kalkylerade med (även om jag naturligtvis visste att det kan hända och har hänt historiskt).

Att du inte anser att caset har förändrats så mycket förvånar mig. I mina ögon har det nämligen ändrats radikalt och ser nu helt annorlunda ut jämfört med hur det såg ut vid investeringstillfället (i alla fall då jag investerade).

Vid investeringstillfället var riskerna så klart kända, t ex att riggarna var gamla, att bolaget stod inför en tung investeringsperiod och att oljepriset såväl som elpriset faktiskt kan gå ner. Det var också känt för mig att affärsområdet Offshore Drilling har stor ”impact” på Bonheur och kommer att ha det under en ganska lång tid framöver. Att växa övriga affärsområden till en mer jämbördig nivå tar tid och kräver dessutom stora investeringar.

Mitt antagande var att Bonheur under en period av några år (ganska många) succesivt skulle minska beroendet till Offshore Drilling genom att investera hårt i övriga affärsområden (med undantag från Cruise) i syfte att få dem att växa. Det kändes spännande och dessutom genomförbart eftersom en hel del av denna tillväxt kunde åstadkommas genom starka kassaflöden från Offshore Drilling (dvs FOE). Vid den tidpunkten var också marknaden tillräckligt stor så jobb fanns att få för dom flesta, även de med äldre flotta, day rates var höga, nya kontrakt var kanske inte enkla att fixa, men investeringsviljan hos oljebolagen var riktigt hög och förväntades dessutom öka kommande år varför förutsättningarna vid den tidpunkten såg riktigt trevliga ut.

När oljepriskraschen kom förändrades allt som jag ser på saken. Det som i synnerhet oroat mig är att FOEs förutsättningar för att finna nya kontrakt knappast kan sägas vara goda. Det är inte heller mycket bolaget kan göra åt saken av egen kraft för att ändra på det.

Som läget är nu blir antalet lediga riggar på marknaden fler för varje dag som går och många av dessa är betydligt mer moderna än de som finns i FOEs flotta. Samtidigt har investeringsviljan hos oljebolagen minskat rejält och på mycket kort tid har det gått ifrån att det fanns många jobb som dessutom förväntades bli fler till att det knappt finns några alls, men däremot massor av ledig kapacitet. När det någon gång vänder, vilket kan komma att ta tid, är min bedömning att FOEs flotta inte står speciellt högt på listan. Mitt antagande är därför att det kan komma att ta mycket lång tid för FOE att få till nya kontrakt om de ens kan lyckas

Tittar vi då på kontraktsstatus vad gäller FOEs flotta så blir i varje fall jag nervös, tiden de har på sig är verkligen inte lång i de här sammanhangen.
- Endast tre riggar har kontrakt under hela 2017.
- Endast en rigg har kontrakt under hela 2018.

Du säger att ”Även om oljan inte förbättras, och elpriset förbli i denna region i flera år kommer alla affärssegment utom Cruise kunna leverera EBITDA marginaler i slängarna 20-25%”. Jaså säger jag? För 2016 kan jag möjligen köpa det, men därefter...

Den slutsatsen kommer alltså inte jag fram till för om inga nya kontrakt fixas de närmsta 2-2,5 åren kommer marginalen, från det utan tvekan viktigaste affärsområdet i Bonheur, att ligga väldigt långt ifrån dessa 20-25%. Redan 2017 börjar det se riktigt jobbigt ut och frågan är väl istället om marginalen överhuvudtaget blir positiv? 2018 är svaret sannolikt att marginalen skulle bli negativ. 2-2,5 år är verkligen inte mycket tid att vinka på i de här sammanhangen, det börjar liksom redan bli bråttom!

Jag vill dock avsluta med att säga att jag inte utesluter att det ändå kan sluta väl för Bonheur och även FOE. Det jag däremot fortfarande står fast vid är att caset har ändrats radikalt och att det finns många osäkerheter såväl inom bolaget som på makronivå vilka för mig skapar stor osäkerhet. Dessa osäkerheter fick mig att kliva av. Rätt eller fel får tiden utvisa.

Taggar (blogg): 
Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (7)

Taggar