Vägen till Frihet
Likes
160
Antal inlägg
227
Följare
74
Medaljer
0
Stad
Stockholm
Om användaren
Vi sitter fast i ekorrhjulet och vill hitta vägen ut! Vi vill ha mer tid att umgås med varandra och mer tid att lägga på projekt som betyder något för oss - på riktigt. Vår dröm är att kunna sluta arbeta (om vi vill), vistas hela eller delar av året i ett varmare land och leva av våra passiva inkomster. Följ vår väg till frihet och vår kamp att bygga upp en "pengamaskin" som gör det möjligt för oss att realisera drömmen.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Rapport Q2 2015 - Peab

Idag på morgonen kom byggkoncernen Peab med sin Q2 rapport. Rapporten visar att det är många delar som rör sig i rätt riktning, t ex överraskade den viktiga orderingången positivt, men resultatet blev inte riktigt så starkt som jag hade hoppats och trott på tyvärr.


Sedan jag initialt investerade i Peab för ungefär två år sedan har många positiva saker hänt i bolaget och kursen har stigit rejält. Utvecklingen har dock inte riktigt gått så fort som jag hade hoppats på och bolaget har en liten bit kvar till att med stabilitet nå det långsiktiga VPA mitt investeringsantagande bygger på (vilket är 3,95 kr). Framsteg görs dock hela tiden och jag tycker att VD Jesper Göransson gör ett gott jobb. I år (och de kommande) tror jag dock att VPA kan stabilisera sig på nivåer till och med en bit över mitt tidigare satta antagande.

I synnerhet gillar jag att VD:n så tydligt valde att fokusera på att förbättra lönsamheten och kassaflödet samt minska skuldsättningen och lansera en strategi för bättre hanteringen av projektrisk. Inom dessa viktiga områden har det verkligen hänt massor, t ex ser jag nu en mer optimerad kapitalbindning, ett genomfört sparprogram som givit gott resultat, kraftigt minskad nettoskuld mm. Den kanske viktigaste faktorn har dock varit kring hanteringen av projektrisker. Här tog Peab ett kliv tillbaka och valde att satsa på att vinna något mindre projekt, vilka bolaget förmådde att genomföra till lägre risk och med lönsamhet som resultat. Jag har varit mycket positiv till den förändringen och kan konstatera att det har visat sig vara ett mycket klokt beslut.

Under åren jag varit aktieägare har många lik rensats ur garderoben och senast (Q4 - 2014) handlade det om konkursen i Northland Resources där Peab tvingades skriva av ett större belopp. Som läget är nu sker väldigt få projektnedskrivningar och min enda egentliga oro är hur lönsamheten (om det nu blir någon sådan?) kommer att bli i jätteprojektet Mall of Scandinavia som startade innan den nya riskhanteringsstrategin fanns på plats. I VD-ordet står det att

"Köpcentrat Mall of Scandinavia i Solna, vilket är vårt största projekt någonsin, har varit utmanande från start, både på grund av projektets storlek och utifrån förändringar under projektets gång. Projektet framskrider enligt tidplan och öppning är planerad till november 2015. De stora förändringarna i projektet, pågående diskussioner med beställaren avseende omfattningen på ändrings- och tilläggsarbeten samt övriga gränsdragningsfrågor, medför svårigheter att bedöma projektets slutresultat. Detta kommer först att låta sig göras då projektet är överlämnat och slutliga förhandlingar med beställaren kring regleringar är klara".

Jag måste medge att ovan formulering gör mig lite oroad och jag blir inte ett smack förvånad om det visar sig, när projektet väl är avslutat, att lönsamheten uteblev. Hoppas dock att jag har fel för det skulle vara trevligt att få uppleva ett helt verksamhetsår utan större ned- och avskrivningar för omväxlings skull.

Ok, låt oss nu gå över till själva rapporten och kolla på lite intressanta siffror avseende Q2 - 2015 jämfört med samma period 2014:

  • Nettoomsättningen sjönk och blev 11 568 MSEK (11 604). Däremot har bruttoresultatet förbättrats något tack vare lägre produktionskostnader.
  • Rörelseresultatet landade på ungefär samma nivå som 2014 och blev 506 MSEK (505). Här blev jag lite besviken, jag hade verkligen trott och hoppats på ett lite starkare rörelseresultat.
  • Periodens resultat förbättrades och blev 397 MSEK (334). Att resultatet blev så pass mycket bättre beror på ett förbättrat finansnetto vilket är positivt. Skuldsättningen har minskat kraftigt sedan 30:e juni 2014 och vissa villkor har omförhandlats.
  • Vinsten per aktie blev 1,35 SEK (1,13).
  • Som tidigare nämnts har nettoskulden minskat avsevärt och uppgår nu till 4 315 MSEK (5 736).
  • Soliditeten har stärkts och är nu 27,5 % (23,8).
  • Orderingången under Q2 var den kanske mest positiva nyheten i rapporten. Den har ökat markant och blev 9 414 MSEK (7 591).
  • Orderstocken uppgick till 27 162 MSEK (27 499).
  • Periodens kassaflöde minskade markant och blev 41 MSEK (623). Det lägre kassaflödet förklaras med att en ökad kapitalbindning har krävts i projekt relaterade till fastighetsutvecklingsverksamheten.


Avslutningsvis, för H1 uppgår nu vinsten per aktie till 1,64 kronor att jämföra med 1,32 kronor föregående år. Jag förväntar mig inga underverk för resten av året, men om den positiva trenden håller i sig, vilket det mesta pekar på, bör resten av året kunna addera uppskattningsvis 1,70 kronor per aktie i vinst för Q3 (fg år 1,60) samt i varje fall 1,40 kronor för Q4 (fg år 0,56 kronor). Att vinsten per aktie blev så låg som 0,56 kronor Q4 - 2014 beror alltså på att finansnettot då belastades med nedskrivningar motsvarande 261 MSEK avseende Northland (om jag räknat rätt, c:a 88 öre per aktie). Det skulle i så fall innebära ett VPA för hela året om 4,74 kronor, dvs en bra bit över mitt investeringsantagande. Nu hoppas jag bara på att Mall of Scandinavia projektet inte ska överraska negativt för om den överraskningen uteblir bör vi aktieägare kunna se fram emot en trevlig utdelningshöjning.

Dina tankar om Peabs rapport?

Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 
Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (3)

Taggar