Vägen till Frihet
Likes
160
Antal inlägg
234
Följare
73
Medaljer
0
Stad
Stockholm
Om användaren
Vi sitter fast i ekorrhjulet och vill hitta vägen ut! Vi vill ha mer tid att umgås med varandra och mer tid att lägga på projekt som betyder något för oss - på riktigt. Vår dröm är att kunna sluta arbeta (om vi vill), vistas hela eller delar av året i ett varmare land och leva av våra passiva inkomster. Följ vår väg till frihet och vår kamp att bygga upp en "pengamaskin" som gör det möjligt för oss att realisera drömmen.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Rapport Q2 2015 - Protector Forsikring

Idag kom försäkringsbolaget Protector med sin rapport för Q2. Bolaget fortsätter sin imponerande tillväxt, men på minussidan finns det faktum att Cost Ration har ökat samt att investeringsportföljen gav en betydligt lägre avkastning jämfört med samma period föregående år. Rapporten tycker jag dock var helt ok då den underliggande verksamheten fortsätter att utvecklas åt rätt håll. Rapporten visar dock, som jag tidigare skrivit om, att avkastningen från investeringsportföljen påverkar resultatet väldigt mycket och när det blir lite surare på börsen slår det ganska så hårt på resultatet.

Gross Written Premiums ökade med 17 % under Q2 jämfört med samma period föregående år, men samtidigt ökade Gross Cost Ratio till 6,7 % (6) vilket inte var lika positivt. Bolaget skriver i rapporten att det beror på satsningen på UK, höga säljkostnader i Sverige samt ett incitamentsprogram för ledare. Incitamentsprogrammet var tydligen kopplat till aktiekursen vilket har lett till extra höga kostnader nu i Q2. Jag hoppas att denna trend inte fortsätter, en nyckel för Protector är att ha en låg Cost Ratio varför jag som aktieägare inte vill se att den ökar utan snarare minskar framöver.

Investeringsportföljen avkastade 0,8 % (2,4) vilket innebär 48,7 MNOK att jämföra med 111,6 MNOK föregående år. Det är alltså betydligt lägre än föregående år vilket så klart påverkar resultatet ganska påtagligt. Om vi tittar på portföljen ser det ut som följer:

 • Hela portföljen har vid slutet av Q2 ett värde uppgående till 6 135 MNOK (4 764). Det innebär en tillväxt om totalt 29 %.
 • Equities (aktier förmodar jag) utgör 9,3 % av den totala portföljen. Ingen exponering mot olje- och gasindustrin. Allt placerat på den norska marknaden. Avkastningen under perioden blev 2,8 % att jämföra med 8,4 % föregående år.
 • Bonds utgör 90,7 % av portföljen varav merparten i fonder. Avkastningen under perioden blev 0,5 % att jämföra med 1,5 % föregående år.

 

Det här visar tydligt att man bör vara konservativ och inte räkna med en allt för hög avkastning från investeringsportföljen i sitt investeringsantagande.

Så hur går det då för respektive marknad?

Norge
Norge har endast vuxit med 2 % under kvartalet och inom den offentliga sektorn är tillväxten till och med negativ (-5 % pga att ett större kontrakt inte förnyades). Inom den kommersiella sektorn däremot har ett antal nya kontrakt vunnits. Renewal rate blev 93 % vilket innebär att den gått ner jämfört med Q2 - 2014 då den var 99 %. Tillväxtmöjligheterna verkar vara ytterst begränsade i Norge så här handlar det mer om att behålla den marknadsandel man redan har. Tillväxten måste helt enkelt komma ifrån andra marknader vilket ju också är fallet.

Sverige
Sverige fortsätter att växa riktigt bra med en tillväxt om hela 171 %. Flera riktigt stora och stora kontrakt har vunnits och renewal rate är 88 %. Bolaget skriver att de nu är nummer 2 inom kommunmarknaden i Sverige. Starten på Q3 har dessutom varit riktigt stark varför vi troligen kan förvänta oss fortsatt god tillväxt även nästa kvartal.

Danmark
Även Danmark visar på fin tillväxt under kvartalet. Tillväxten blev 45 %, men samtidigt säger bolaget att starten på Q3 inte har varit så stark, men troligen kan vi förvänta oss ok tillväxt även här.

Som bekant är Protector på väg in i UK också och det trevliga är att bolaget nu valt att redogöra lite mer ingående för hur planen ser ut och fortskrider (se slide 11-13 i rapporten). Sammanfattningsvis går det än så länge enligt plan och bolaget meddelar att rekryteringsarbetet nu är igång samt att de håller på att leta lämplig lokal. Det här ska bli mycket intressant att följa kommande kvartal tycker jag.    

En titt på några intressanta siffor för Q2 - 2015 jämfört med samma period 2014:

 • Gross Premiums Written blev 635,8 MNOK (542,2).
 • Combined Ratio Net blev 87 % (85,8 %).
 • ROI från investeringsportföljen blev 0,8 % (2,4).
 • Rörelseresultatet blev 118,4 MNOK (174,5).
 • Periodens resultat blev 102,4 MNOK (129,3).
 • Vinsten per aktie blev 1,1 NOK (1,7).

 

Vad gäller tidigare guidning (se inlägget Rapport Q1 2015 - Protector...) så ligger merparten kvar enligt tidigare lags prognos. Det som reviderats sedan sist är:

 • Intäkter från investeringsportföljen förväntas gå ner från tidigare guidning om 309 MNOK till 300 MNOK
 • Vinst per aktie förväntas gå ner från tidigare guidning om 5,9 NOK till 5,6 NOK.

 

När jag räknar på ovan estimat kommer jag fram till att c:a 3,6 NOK av förväntade 5,6 NOK ska komma från investeringsportföljen och resten ifrån försäkringsverksamheten. Skulle börsen bli än mer sur nu i höst ser jag det inte som osannolikt att även 300 MNOK i avkastning kan bli tufft att nå.

Om vi är lite mer defensiva än Protector själva så tror jag på en långsiktigt hållbar vinst per aktie om 4,2 NOK. Det är så klart betydligt lägre än årets förväntade VPA, men som jag poängterat tidigare har resultatet från investeringsportföljen en hög påverkan samtidigt som historiken för bolaget är kort. Nu ska Protector dessutom in i UK som är en erkänt svår marknad att lyckas på. Jag tror dock att Protector kommer att lyckas då de visat sin förmåga tidigare, men det här ökar ändå risken. Med tanke på detta (och trots att bolaget växer så det knakar) sätter jag ett rimligt P/E till 14. De ger att mitt köptak ligger kring 59 kronor. Lite defensivt kan tyckas, men riskerna finns där varför en konservativ hållning inte känns fel. 

Sammanfattningsvis var rapporten helt ok tycker jag. Den underliggande verksamheten fortsätter att utvecklas fint, men jag hoppas dock i kommande rapporter få se en Cost Ratio som sjunker istället för ökar. Jag vill absolut inte se en trend åt fel håll här då låga kostnader och god kostnadskontroll är en av Protectors konkurrensfördelar. Framfarten i UK blir så klart mycket spännande att följa även om vi nog inte kommer få se om affären fungerar för än senare delen av 2016 (och då med små volymer). Lyckas de i UK har vi en helt ny spelplan framför oss eftersom UK-marknaden är gigantisk, det finns dock många hinder att ta sig över.

Tankar om Protector och rapporten för Q2? Tankar om expansionen till UK? Vad har du för köptak och varför?

Taggar (forum): 
Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (7)

Taggar