Yngve Andersson

Yngve Andersson, f 1942
Styrelseledamot sedan maj 2010 (styrelseordförande maj 2012 – maj 2015).

Erfarenhet: Yngve Andersson har varit verksam i den finansiella sektorn hela sin liv. Han har mycket god förståelse för den sektorns behov av betalningslösningar. Yngve är styrelseordförande i Allra Finans AB, TargetEveryOne AB, Yvonne Lin AB, Lilludden Konsult AB, samt RE:Cash Scandinavia AB. Yngve är vidare styrelseledamot i Bengtwicksén AB och Gustavia Fonder AB. Yngve har tidigare haft styrelseuppdrag för bland annat ICA Banken AB, D Carnegie AB, Remium AB, Smarteq AB, Netwise AB, OM Broker Services AB, Orc Software AB, Dustin AB, Compricer AB, Capitex AB, Bizit AB, Seamless AB, Medcore AB och Svensk Friidrott. Yngve har varit verksam i koncernledningarna för S E Banken, Sparbanken Sverige och Trygg Hansa samt VD för Trygg Banken.

Aktieinnehav: 3 621 052 aktier