Aktieinkomster
Likes
786
Antal inlägg
1316
Följare
66
Medaljer
0
Om användaren
Jag är en investerare, entreprenör och företagare med ett stort intresse för investeringar och ekonomi. På min blogg här kommer ni att få följa min resa och min utveckling gällande just mina olika investeringar och mitt företagande. Skrivandet är en stor del av min vardag så ni kommer nästan kunna följa mig och mitt företag i realtid, varje dag.
Kontakt email

RSS

RSS feed
12 november 2015

Det börjar bli dags att investera i ”Big Oil”

Nedgången för oljepriset och att det stannat kvar på de låga nivåerna under en längre tid nu har fått många stora oljebolag att tappa rejält på börsen. När man pratar om ”Big Oil” så pratar man om bolagen Exxon, BP, Total, Shell och Chevron då de är några av de största oljebolagen inom branschen. De har överlag och i snitt tappat ungefär 20-25 % av sitt börsvärde under år 2015 och i längden tycker jag inte att det är rättvist.

Till skillnad mot mindre oljebolag och andra aktörer inom branschen så tycker jag att vi klart och tydligt har fått se att Big Oil-företagen klarar av att hantera det låga oljepriset på ett väldigt bra sätt. De kan hålla marginalerna upp via att stenhårt kontrollera alla kostnader och hela tiden se till att minska dem. Nyutvecklingen går också åt rätt håll då t.ex. kostnaderna för utvinningen också kunnat minskas en hel del och där fortsätter utvecklingen åt rätt håll i ett ganska så högt temp. 

Att de här stora oljebolagen helt klart kan hålla uppe marginalerna, vinsterna samt även löpande minska kostnaderna inför framtiden tycker jag gör att dessa bolag börjar kännas ganska så attraktiva just nu. Det är omöjligt att veta om oljebolagens aktier har nått botten för den här gången eller inte men ur det långsiktiga perspektivet så tycker i alla fall jag att det nu är ett väldigt bra läge för att köpa på sig aktier. Även om aktiekurserna skulle gå ner ytterligare på kort sikt framöver så kan man som långsiktig investerade ta del av utdelningarna under tiden. För det fina med att de här stora oljebolagen är så pass bra på att hålla uppe marginalerna med mera är att det även medför att de kommande utdelningarna är säkra.

Det är svårt att säga exakt vilka av dessa Big Oil-bolag som är mest köpvärda då det beror helt på vad man är ute efter för underliggande tillgångar hos bolagen. Men överlag så anser jag att de flesta av dessa stora oljebolag är köpvärda ur det långsiktiga perspektivet just nu. Jag själv kommer med stor sannolikhet att öka på mitt innehav i Exxon under den här veckan eller i alla fall under den närmsta tiden, bara jag hittar ett bra ingångsläge.

Ett sista tips från mig för den här gången gällande de här oljebolagen är att det är bra att kolla på hur respektive bolags nuvarande och framtida projekt ser ut. Är det t.ex. utvinningsprojekt ute i havet på djupa nivåer är kostnaderna högre än t.ex. för projekt som är lokaliserade på land. Om man kollar lite på hur projekten är fördelade så kommer man ganska så snabbt och enkelt kunna se hur lätt bolaget kommer kunna hålla marginalerna uppe. Även om det här ser bättre ut i vissa av Big Oil-företagen (som t.ex. i Total och Exxon) så tycker jag att det ser mer än okej ut i samtliga bolag men det här är en viktig faktor att kolla på om ni planerar att investera i något av dessa oljebolag. Kolla hur fördelningen ser ut så kommer ni få fram vilket av bolagen som ni gillar mest och som passar just er mest.


David 

 

Taggar (blogg): 
12 november 2015

Det här behöver man känna till om Telia och Muddy Waters

Det flesta känner nog till att analysfirman Muddy Waters för någon vecka sedan släppte en rapport där stark kritik riktas mot Telia och deras styrelse och anklagelserna handlade bland annat om att Telia döljer information gällande korruptionsproblem, mutanklagelser och kommande böter med mera. Jag tänker nu inte prata speciellt mycket om huruvida jag anser att de här anklagelserna är befogade eller inte utan jag tänkte visa er en annan sida av hela den här situationen som man bör ta med i sina beräkningar och analyser.

Det är nämligen så att hela Muddy Waters verksamhet mer eller mindre går ut på att komma ut med olika analyser och rapporter om olika börsnoterade bolag och innan dessa rapporter har de tagit positioner som ska dra nytta av den aktuella analysen. Det är alltså inte första gången som Muddy Waters släpper en sådana här företagsrapport/analys och ibland har de lyckats få fart på rörelserna i respektive aktie ganska så rejält som i t.ex. Telias fall och ibland lyckas det inte. Men hela anledningen till att bolaget släppte den här rapporten var alltså att få bolagets aktie att röra sig och åt det hållet som de tycker är rätt i och med sin position på marknaden. Muddy Waters själva brukar säga att deras affärsidé går ut på att avslöja bluffar och bedrägerier inom olika företag och ta fram sådana saker till ljuset och till marknadens vetskap. Det är visserligen också det som deras verksamhet går ut på men i grund och botten vill de som alla andra tjäna pengar så det är det som är huvudsyftet, ingenting annat och det bör man känna till i det här fallet.

Om jag sedan kort ska kommentera Muddy Waters rapport så anser jag att de både har en poäng med hela resonemanget men det missar samtidigt väldigt mycket. Även om själva resonemanget och Muddy Waters information självklart är viktig så är bolagets bakantke inget som man kan bortse ifrån. Jag är själv inte aktieägare i Telia men jag är ändå väldigt skeptisk till sådana här rapporter/analyser från olika analyshus för det finns som sagt ofta baktankar med det hela och den här gången är det väldigt tydligt.

 
David  

 

Taggar (blogg): 
12 november 2015

Historiken säger en del men långt ifrån allt

När det kommer till investeringar i olika företag så gillar många att kolla på historiken för att man på så sätt ska försöka få en bild av potentialen inför framtiden. Att kolla bakåt i tiden är extra populärt när det kommer till utdelningsbolag och utdelningar. Jag själv kollar väldigt mycket på t.ex. utdelningshistoriken, hur långt tillbaka i tiden som bolaget har delat ut pengar till sina aktieägare och hur utdelningstillväxten har sett ut och så vidare. Det är inget fel med att kolla på den här informationen och ta med den i sina beräkningar men man måste även känna till att historiken är det som har varit och det som har skett och framtiden är det som kommer att ske. Det finns alltid en möjlighet att historiken inte kommer ha någonting att göra med framtiden och även det är en väldigt viktig faktor som man måste tänka på och räkna med.

Det här får vi ett klart och tydligt exempel på om vi kollar på Deutsche Banks senaste uttalande. Deutsche Bank i modern form och så som vi känner till banken har delat ut pengar enda sedan starten år 1952. Men nu planerar banken att ställa in utdelningen för att stärka sin finansiella ställning. En utdelningskedja på över 60 år håller nu alltså på att brytas och om så skulle bli fallet så spelar historiken ingen roll. Det är de framtida förutsättningarna som styr det här och när man ser det så här så blir det mer tydligt att det är framtiden som är viktigast och inte det som redan har hänt.

Det här är väldigt viktigt att tänka på när man gör sina investeringar så se till att inte kolla på historiken för mycket och att absolut inte bli för bekväm och säker på grund av historiken. Det är framtiden som kommer spela roll för alla investeringar och det är viktigt att man inte glömmer bort det.

 
David 

 

Taggar (blogg): 
12 november 2015

Ingen större risk i de stora oljebolagen

På grund av det låga oljepriset så har oljebolag och energibolag överlag varit några av de stora förlorarna på börsen i år. För att bara nämna ett exempel så har världens största oljebolag, Exxon som jag även har i min utdelningsportfölj sjunkit med ungefär 20 % i år. Den här trenden med ett lågt oljepris och så vidare är dock inget som jag är orolig över för jag tror att det kommer vända ganska så snart, i alla fall för de lite större bolagen inom branschen. När jag säger vända så tror jag inte på att oljan i sig kommer vända uppåt utan det jag menar är att jag tror på de stora oljebolagen i längden.

Vi har redan nu efter en relativt kort tid med ett lågt oljepris fått se att många av de mindre aktörerna går på knäna men när det kommer till de större bolagen så har de något som de mindre inte har. De har nämligen kapital och resurser vilket kommer vara en avgörande faktor för huruvida oljebolagen ska fortsätta nedåt framöver eller vända uppåt igen. Tillgången till kapital kommer medföra att de stora oljebolagen kan fortsätta att utvecklas och anpassa sig efter det här låga priset. Det kan t.ex. handla om teknisk utveckling så att utvinningsmetoderna blir billigare vilket gör att man kan tjäna pengar även om oljepriset är väldigt lågt. Det kan också bli så att de ger sig in i nya branscher och sprider sin verksamhet och på så sätt håller uppe lönsamheten. Det finns egentligen hur många möjligheter som helst för de stora oljebolagen och jag själv anser att den här svackan enbart är bra. Det kommer få företag att tänka i nya banor och komma ur den bekvämligheten som de befunnit sig i tidigare innan oljepriset började dala nedåt.

Även om aktiekurserna har dragit iväg nedåt nu på kort sikt så ser jag det här med ett lågt oljepris och allt runt omkring det som möjligheter istället för backslag. Olja är fortfarande framtiden på många sätt och kanske till och med på ännu fler sätt nu än tidigare. Därför tycker jag att man med tiden när det låga kurserna för de stora oljebolagen fortfarande är låga bör passa på att köpa aktier för på lång sikt kommer det med väldigt stor sannolikhet kunna bli en väldigt bra affär. Jag själv kommer innan året är slut helt klart öka på mitt innehav i Exxon men om det blir t.ex. imorgon eller om två månader får jag se. 

 
David       

 

Taggar (blogg): 
12 november 2015

Köper Skanska, MTG och Millicom

Istället för en lunchanalys av ett företag eller en sektor så tänkte jag idag istället visa upp mina senaste aktieaffärer för er läsare. Dessa affärer har jag genomfört under gårdagen samt idag och jag kommer med stor sannolikhet även att göra ytterligare några affärer idag, men mer om det längre ner.

Totalt har jag genomfört tre affärer och först har jag ökat på mitt innehav i Skanska. Jag tycker att bolagets aktie har fått ta emot för mycket negativitet på börsen på grund av kortsiktiga negativa faktorer. På lång sikt ser jag Skanska som ett väldigt stabilt företag som även innehar en bra potential och dessutom får jag varje år ta del av en direktavkastning på ungefär 4-5 %.

Mitt andra köp eller min andra ökning var i MTG. Jag tycker att även dem har fått ta emot en hel del kritik från marknaden under de senaste åren och det trots att de i alla fall enligt mig har visat att de kan anpassa sig väldigt bra för att passa in på marknaden även den kommande tiden. Dessutom har de utvecklats och vuxit inom en rad nya och spännande områden den senaste tiden så överlag tycker jag att potentialen och framtidsutsikterna ser bättre ut på lång sikt framöver än vad den någonsin har gjort. Vissa kostnader och i och med att marknaden förändras och att bolaget måste anpassa sig kommer visserligen tillkomma ur det kortsiktiga perspektivet men det ser jag till viss del till och med som positivt då man på så sätt klart och tydligt kan se att MTG jobbar aktivt med att anpassa sig efter den ”nya” marknaden. Jag tror fortfarande skarpt på bolaget och jag passar alltså på att öka på mitt innehav ytterligare.

Mitt sista köp för den här gången är att jag även ökat på mitt innehav i Millicom. Här är risknivån visserligen lite högre med tanke på de senaste korruptions- och mutanklagelserna men jag tycker ändå att dagens nivåer känns attraktiva. Även om aktien med stor sannolikhet kommer fortsätta vara pressad tills det kommer mer information från bolaget så tror jag att dagens nivåer kommer vara riktigt bra på lång sikt framöver och därför valde jag att agera trots de rådande omständigheterna.

Senare idag när USA öppnar så har jag eventuellt planerat att även öka på mitt innehav i Realty Income, beroende lite på hur aktien kommer röra på sig. Allt det här ligger i linje med min plan för den sista tiden det här året som jag pratade om i mitt tidigare inlägg här förra veckan.

 

David     

 

Taggar (blogg): 
12 november 2015

Lunchanalys: Börsnoteringar i Sverige

I dagens lunchanalys här på Aktieinkomster.se tänkte jag kolla på hur framtiden för börsnoteringar ser ut i Sverige. Nya bolag har strömmat in till börsen under det senaste året men frågan är om den svenska börsen även går miste om en hel del bolag och kanske även de mest attraktiva?

Som sagt så har det helt klart varit ett högtryck gällande börsnoteringar i Sverige under det senaste året och det har bland annat berott på att investeringsviljan har varit god, börsen är hetare och mer populär än någonsin samt att t.ex. många riskkapitalbolag eller andra ägarbolag vill börja casha in och då är en börsnotering ett väldigt attraktivt alternativ. Men i hela den här noteringsyran så tycker jag att vi även klart och tydligt har fått se att den svenska börsen även går miste om fler ganska så stora och attraktiva noteringar och den trenden kan eventuellt bli en orosfaktor om den håller i sig.

Många bolag som har starka kopplingar till Sverige men som kanske har sitt huvudkontor utomlands väljer ofta att istället börsnoteras i andra länder, både i övriga Europa och framförallt i USA. Vad beror då det här på? Självklart är det i vissa fall så enkelt att bolaget ser många fördelar med att ha sin aktie noterad på samma ställe där man bedriver sin verksamhet ifrån men enligt mig kan det även bero på att den svenska börsen känns för liten och för oattraktiv. Dessutom så tror jag att många anser att det stora inflödet av bolag till börsen inte har hållit speciellt hög kvalité och att det börjar bli lite lattjo lajban här på börsen i Sverige.

Om den här sistnämnda faktorn håller i sig på lite längre sikt framöver så kommer vi ha ett problem i Sverige så där här är inte som man bara kan soppa under mattan och strunta i. Att aktiehandeln hela tiden blir mer global och mer lättillgänglig talar heller inte för den svenska börsen. För om bolagen anser att det kommer vara lika lätt för svenska investerare att handla med aktien oavsett om den är noterad i Sverige eller USA så kommer med stor sannolikhet en börsnotering i USA kännas betydligt mer attraktiv.

Även om jag nu är väldigt hård när jag säger att vi i längden framöver enbart kan få ett flöde av mindre ”skitbolag” in till den svenska börsen så kan det faktiskt mycket väl bli så med tiden. Det här är såklart väldigt tråkigt och även om vi idag har många fina, attraktiva och stora bolag på den svenska börsen så vill man även ha ett löpande flödet av nya och attraktiva bolag och enligt mig ser förutsättningarna för det inte jättebra ut. 

Det är även svårt att komma fram med konkreta lösningar på det här problemet men jag tror att det framförallt handlar om att Sverige överlag måste börja göra företagsklimatet mer attraktivt så att fler bolag känner att de vill stanna i Sverige och fortsätta att ha sin hemvist här. I grunden tror jag alltså inte att det här har med just den svenska börsen, i alla fall inte i dagens läge utan det har med politik och lagar och regler att göra och vi alla vet hur katastrofalt dåliga de styrande personerna i Sverige är på att göra någonting åt sådana problem och att hela den här utvecklingen sakta men säkert rör sig mot det sämre ser jag som väldigt oroväckande.

Något måste börja ske om den svenska börsen ska fortsätta att vara attraktiv och det relativt snart för annars ser det inte bättre ut än att Sverige tappar många bolag till utlandet, både gällande hemvist och när det kommer till börsnoteringar och det vill vi väl inte?

Taggar (blogg): 
12 november 2015

Läget i Kina har blivit rena cirkusen

Jag tycker att läget i Kina mer och mer börja likna en cirkus och allt där är bara en enda stor röra. Det är tydligt att man inte kan lite på de rapporter och besked som kommer därifrån utan man måste ta de konkreta siffrorna och sätta ihop dem med varandra och på så sätt bilda en egen uppfattning.

För att ge er ett konkret exempel på vad jag menar så kan vi ena dagen få in besked om att Kinas tillväxt kommer vara några procent lägre under de kommande åren än vad man tidigare har räknat med. Sedan några dagar efter det beskedet så går t.ex. Kinas regering ut med en ny rapport som enligt dem innehåller konkreta detaljer och metoder för en plan som ska kunna hålla uppe tillväxten framöver. Men den rapporten innehåller egentligen bara smörja och saker som marknaden vill höra föra att slippa oroa sig. När de negativa sifforna kommer så rasar börsen i Kina och ibland även runt om i hela världen och när den motsatta informationen kommer in så blir effekten helt tvärt om och då istället positiv. Det här som en pingismatch där den ena spelaren helt klart fuskar för att saker och ting ska se bra ut utåt.

Olika stimulanser och stödåtgärder börjar visserligen mer och mer höra till vanligheten men någonstans måste det ändå finnas en gräns. När man medveten förser marknaden med den information som behövs för att en uppgång ska ta fart återigen börjar man bygga upp bubblor på allvar och om det här fortsätter i längden i Kina så kommer de få mycket större problem framöver än vad de har idag.

Sanningen om läget i Kina om man använder sig av de konkreta sifforna och gör en egen bedömning är att tillväxten har och kommer att trappas ned framöver men det är samtidigt inte så att läget ser katastrofalt ut. Landet är på väg bort från att vara ett utvecklings- och tillväxtland och det måste både dem och vi runt om i övriga världen vänja oss vid. Bevisligen så måste Kina även få bättre ordning gällande hur de kommunicerar och hur deras börs fungerar. Som en av världens största ekonomier måste de på allvar börja få ordning på sådana saker snart för nu har vi fått konkreta bevis på vad som kan hända när saker och ting börjar gå åt fel håll och det var inte direkt någon munter syn.

Hur som helst så var hela syftet med det här inlägget att verkligen uppmana er till att göra egna analyser av läget i Kina och inte bara lyssna på det som landet själva säger. Så som läget ser ut där just nu så är det inte alltid man kan lita på konkreta siffror som kommer in så det gäller att dubbel- och trippelcheka och jämföra informationen med andra parter för annars är det väldigt lätt att man får en väldigt fel bild av Kina och då även en fel bild av hela Asien.

 
David        

 

Taggar (blogg): 
12 november 2015

När börsen är stängd får man handla annat

När börsen är stängd så här på kvällen (i alla fall i Sverige) så brukar jag ägna min tid åt andra projekt och investeringar utanför börsen. Just ikväll har jag suttit och gjort research och letat efter olika viner att köpa på mig och tillslut efter en hel del mejlande så blev det faktiskt ett köp av ytterligare 6 flaskor.

Jag körde vidare på röda viner från Bordeaux även den här gången och om några veckor får jag hem 3 flaskor av årgång 1990 samt 3 flaskor från år 2000. Båda dessa årgångar var toppår för röda viner från Bordeaux så de här flaskorna kommer jag vara lite extra nöjd över och de kommer än så länge vara de största investeringarna i vin för mig än så länge.   

När jag ändå höll på så passade jag även på att beställa hem 4 flaskor Zisola från Sicilien i Italien men dessa flaskor är till för egen förtäring. Om ni är på jakt efter ett prisvärt italienskt vin av hög kvalité så kan jag stark rekommendera just Zisola. Det är ett av mina absoluta favoritviner när det kommer till vin som jag ska dricka själv och relativt snart.
 

Taggar (blogg): 
12 november 2015

När FED höjer ränta ska man ha koll på detta

Som alla säkert känner till så valde amerikanska FED alltså landets centralbank att inte höja räntan för några veckor sedan men i efterhand har det kommunicerats om att en höjning med stor sannolikhet kommer att ske senare i år ändå. Det är framöver egentligen bara en tidsfråga tills USA kommer börja höja räntan och det som kommer hända då och det man ska ha koll på tänkte jag prata om nu.

Till att börja med så tror jag personligen att den kommande räntehöjningen inte kommer att påverka marknaden speciellt mycket. Vi har mer eller mindre redan vägt in en höjning redan nu och dessutom så kommer den kommande höjningen till en början vara relativt liten. Det är mer de långsiktiga höjningarna som är mest intressant och som kan komma att röra runt ordentligt.

Men till en början kommer vi med stor sannolikhet att kunna se att den här volatiliteten som vi har fått uppleva på marknaden den senaste tiden med stor sannolikhet kommer att finnas kvar och kanske till och med till en ännu högre grad. Rörelserna i valutor och råvaror kommer också att fortsätta och även här med stor sannolikhet ännu mer än förut. Den stora frågan är om marknaden väljer att tolka den första höjningen positivt eller negativt? Det kommer bli avgörande för även om marknaden tolkade FED:s senaste beslut om att inte röra räntan väldigt negativt så är det inte säkert att en kommande höjning tolkas positivt, allts tvärt emot för så enkelt är det tyvärr inte. Sedan om man kollar bakåt i tiden så brukar marknaden ta emot en första höjning negativt och sedan de kommande positivt men det är bara tidigare statistik vilket vi heller inte kan förlita oss helt på. Det hela kommer bero på när, var och hur räntehöjningen kommer och vad vi vet så kan humöret på marknaden skilja sig enormt mycket från dag till dag så allt är väldigt oklart med den här kommande räntehöjningen just nu.

Om vi sedan fortsätter framåt så kommer löpande räntehöjningar från amerikanska FED i längden medföra att tillgången till billigt kapital kommer att försvinna. Det i sin tur kan medföra att företagen antagligen kommer göra mindre affärer som förvärv med mera då det inte längre kommer vara lika billigt att finanserna sådana köp. Rent teoretiskt kan de långsiktiga räntehöjningarna även leda till minskad konsumtion och husköp med mera då det som sagt blir svårare att komma över kapital på ett billigt sätt. Men det finns även vissa saker som pekar åt motsatsen och det är t.ex. att FED inte skulle börja med de här räntehöjningarna om de inte tror på landets ekonomi och ser att det finns klara och tydliga styrkor på flera håll och kanter. Eftersom att FED helt klart verkar tycka att så är fallet så kommer det antagligen kunna bli så att i längden blir det här bra för USA:s ekonomi och vi alla vet hur mycket USA:s ekonomi påverkar världens börser eller hur?  

Sammanfattningsvis så tycker jag alltså att man ska hålla koll på valutor råvaror, företagsaffärer, konsumtionen, investeringar och bostadsköp med mera när räntehöjningarna väl börjar komma igång. För har man koll på dessa saker så kommer man kunna läsa av vart USA är på väg och då även vart andra delar av världen är på väg.


David          

Taggar (blogg): 
12 november 2015

Lunchanalys: Bank of America

Idag är det alltså dags för Bank of America som rankas som det tredje största företaget i USA och den näst största banken i landet att analyseras. Hela grejen med den här ”Lunchanalyserna” är att komma fram till sak och poängen snabbt men ändå vara genomgående och det hoppas jag att ni kommer uppleva här och nu i Aktieinkomsters första analys av den här typen.

Bank of America känns som en ganska så attraktivt investering just nu. Bolaget har fått sitt kreditbetyg höjt av alla de största kreditvärderingsinstituten i USA och mycket tyder på att företaget i dagens läge är i den bästa positionen sedan finanskrisen år 2008/2009. När vi ändå pratar om den tidigare finanskrisen så har det relativt nyligen även blivit klart att Bank of America slipper betala skulder från tidigare rättsprocesser och det kommer bli en lättnad på mellan 7-8 miljarder dollar för Bank of America.

Även om många är tveksamma så tycker jag att Bank of America på allvar är på väg att vända uppåt och ur ett långsiktigt perspektiv kommer det med stor sannolikhet blir väldigt lönsamt för aktieägarna, både kursmässigt och utdelningsmässigt. Bolagens framtida vinster som ser ut att kunna stiga rejält under den kommande tiden kombinerat med enorma tillgångar bådar väldigt gott för Bank of Americas utdelningar framöver.

Bank of Americas största utmaning framöver är att komma ifrån tänket att de är en ”gammal vanlig hederlig bank”. Bankmarknaden har förändrats markant under de senaste åren och Bank of Americas tidigare strategi med många fysiska kontor som är utspridda över ett stort geografiskt område är inte längre rätt tillvägagångssätt. En banks kunder gör inte längre sina affärer och ärenden på de fysiska kontoren i samma utsträckning och det måste Bank of America ta till sig. Det verkar dock som att Bank of America på allvar har börjat ta till sig det här och att de nu börjat arbeta med att få in mer balans i hur verksamheten dagligen sköts. Vissa vill fortfarande kunna gå till bankkontoren men andra vill sköta allt via t.ex. mobilen och då gäller det att tillfredsställa alla så bra som möjligt. Som sagt så hanterar Bank of America de kunder som vill besöka de fysiska kontoren väldigt bra och nu bara för någon dag sedan fick vi se en rejäl satsning på företagets mobilapp så just den balansen i verksamheten som jag nämnde verkar vara på gång att förbättras.    

Som investerare i Bank of America måste man dock acceptera och ha tålamod med en sak gällande företagets aktie. Det är att aktien är väldigt volatil, i snitt är den över 70 % mer volatil än andra banker och storbolag på börsen i USA. Man måste alltså vara bekväm med ganska så stora och frekventa kursrörelser både uppåt och nedåt om man ska klara av att vara en långsiktig ägare i Bank of America. Med rätt metoder går dessutom den här volatiliteten att utnyttja så någonting ont och jobbigt medför många gånger och då även i det här fallet någonting positivt.

Slutligen så tycker jag att man kan dra slutsatsen att Bank of America känns köpvärd ur det lite längre perspektivet. Aktien handlas idag på ungefär 16 dollar vilket och känns attraktivt. Just nu ligger direktavkastningen på mellan 1-2 % men som jag nämnde förut så är förutsättningarna för löpande höjningar här väldigt bra. Aktieinkomsters rekommendation för Bank of America blir alltså köp och behåll på lång sikt framöver.


David   

 

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2017 (140)
Sep (8)

Taggar