Ekonomiblogg
Likes
386
Antal inlägg
547
Följare
80
Medaljer
0
Stad
Lund
Om användaren
Hej! Välkommen till min ekonomi-blogg.Framgångsrika beslut börjar med insikt.Bra att vara kreativ och ha fantasi har du någon bra ide om vad du vill göra? Jag själv älskar att köpa & sälja aktier och gör också det över dagen, day trading, även om huvuddelen av min aktieportfölj med tiden kommer bestå av utdelningsaktier med bra utdelning. Ni kan titta in på min blogg och klicka runt och se om ni får en bra ide. Ja kommer att skriva om det i min blogg. Kan du ditt bolag ditt innehav och din position så vågar du äga dem.Gör man något som är roligt så brukar det bli bra.
Kontakt email

RSS

RSS feed
1 mars

Ericssonaktien steg mycket i februari månad:

Aktie tävling: Summering av årets februari månad 2017 upp runt 11,5 procent. 

Ericsson Telefonab L M ser Lyder uppgången på Stockholmsbörsen när man summerar årets februari 2017 månad.  Upp runt 11,5 procent.  

 

Ericsson försöker lugna ser ljusare ut efter 2017

Ericsson betonar, liksom tidigare, att bolaget inte har en tillfredsställande lönsamhet. På mobilsystemmarknaden ser det fortsatt tufft ut på utvecklingsmarknaderna, men 5G och molnet utgör områden där intresset växer.

 

Ericsson är inte nöjda med sin lönsamhet och det arbetar bolaget dagligen med. Det här är en mycket bra signal till aktiemarknaden och inte minst till aktieägare.

 

 

Bland bolagsvinnarna i februari finns de här två bolagen också som god tvåa. upp runt 8 procent. 

 

Getinge AB ser B Getinge rapporterar en orderingång i linje med marknadens förväntningar, men på övriga rader var det sämre än väntat. Bolaget sänker också utdelningen.

Bolagets orderingång uppgick till 8 582 miljoner kronor (8 326) i det fjärde kvartalet, att jämföra med marknadsförväntningarna vid 8 561 miljoner kronor enligt konsensus från Inquiry Financial. 

Den organiska tillväxten i orderingången var -1,1 procent och i nettoomsättning -2,3 procent.Ebita, före omstruktureringsposter, låg på 1 970 miljoner (1 920), att jämföra med konsensus på 2 156 miljoner kronor. Bolagets styrelse föreslår en utdelning med 2,00 kronor per aktie (2,80), väntat 2,90 kronor.

 

Swedish Orphan Biovitrum AB Swedish Orphan Biovitrum är ett Europeiskt bioteknologiskt läkemedelsföretag. Företaget är specialiserat på läkemedel för sällsynta sjukdomar. Produktportföljen innehåller ett 40-tal produkter med inriktning mot hemofili, inflammationssjukdomar samt genetiska- och metabola sjukdomar. Företagets produkter ägs på egen hand eller licencieras ut till en partner. Europa svarar för 60% och Nordamerika för 29% av intäkterna.  

 

26 februari

Är det dags att ta ett helhetsgrepp om privatekonomin:

Politiska händelser och aktiemarknaden går hand i hand. Är det dags att ta ett helhetsgrepp om privatekonomin och rusta för en händelserik fortsättning av 2017 som kan bli ett politiskt stormigt år som skakar om hela EU och även slår mot Sverige.  Vi behöver ett EU som kan leverera, ett EU som krackelerar vore direkt dåligt för oss.

 

Vi får inte glömma bort att Svensk exportindustri är starkt beroende av utvecklingen i Europa. Faktum är att nästan tre fjärdedelar av Sveriges varuexport går till Europa. Sett till enskilda länder är Norge och Tyskland Storbritannien och Danmark våra fyra största varuexportmarknader. Den svenska varuexporten uppgick år 2015 till 1 181 miljarder kronor Europa, och främst EU.

 

Att påstå att 2016 var ett politiskt och ekonomiskt händelserikt år känns som en underdrift. På den politiska arenan hände saker som för inte länge sedan framstod som otänkbara. Storbritannien, som med Frankrike och Tyskland utgjort kärnan i det europeiska samarbetet, fattade beslutet att lämna EU. USA valde i november en president som länge varit välkänd för dokusåpor, fastighetsaffärer och yviga uttalanden, men som aldrig innehaft ett politiskt ämbete.

 

Marknaderna överraskande stort mod och börskurser steg mot nya rekordnivåer. på många håll sänktes till nya bottennivåer och penningpolitiken fortsatte i extremt expansiv riktning. För svensk del innebar årets ekonomiskpolitiska cocktail bl.a. hög tillväxt, sjunkande arbetslöshet, fortsatt stigande bostadspriser och rekordhöga nivåer på både hushållens skulder och tillgångar.

 

Kan vi då förvänta oss ett lite lugnare fortsättning och mer händelsefattigt 2017? Nej, knappast. Brexit-omröstningen har visserligen hållits men den formella utträdesansökan lämnas in nu 2017 och det är först då förhandlingarna om villkoren kan börja. Det amerikanska presidentvalet är också över.  Donald Trump tillträde den 20 januari som president och nu börjar vi se vilken politik han faktiskt tänker föra.

 

Till det ska läggas en rad europeiska val (t.ex. i Frankrike, Holland och Tyskland), bankproblem i både Italien och Tyskland samt centralbanker som ska försöka hitta vägen tillbaks till en normaliserad penning-politik. Sammantaget gör vi bäst i att spänna fast säkerhetsbältena inför fortsättning av det ekonomiska året 2017.

 

Men hur ser då säkerhetsbältet ut för oss som privat-personer och bolåntagare? Ja, vi bör t.ex. vara beredda på att den långa resan mot allt lägre räntor och boendekostnader kan vara slut. 2017 lär dessa kostnader stabiliseras eller kanske vända uppåt. 

 

Binda räntan eller inte?. Riksbanken har visserligen planerat sin första höjning till början av 2018 men den kan mycket väl komma tidigare. Och innan den kommer lär de bundna bolåneräntorna redan ha stigit, en process vi faktiskt redan sett de första tecknen på. Att binda räntan för åtminstone en del av sina bolån kan därmed vara ett bra sätt att säkerställa en fortsatt låg boendekostnad och den som vill göra det bör inte vänta för länge.

 

Men räntan är inte allt. Under 2016 steg de svenska bolåneskulderna till nya rekordnivåer vilket skapat risker. Risken att enskilda hushåll tagit för stora lån, risken att bostadspriserna överhettas och risken att konsumtionen och ekonomin i stort drabbas när räntorna stiger. Dessa risker leder i sin tur till oro hos bl.a. politiker och myndigheter och till åtgärder (likt amorteringskravet 2016) som kan göra det dyrare att bo och ha bostadslån. 

 

Därför bör man skapa krockkuddar i sin ekonomi, särskilt om man väljer att ha bostadslånen till rörlig ränta. Ett bra sätt att förbättra sin privat-ekonomiska trygghet och frihet är ett regelbundet sparande till rätt risknivå. Dels buffertsparandet utan risk, dels det långsiktiga sparandet med högre (men väl spridda) risker och bättre avkastnings-möjligheter.

 

23 februari

Tesla kan börja bygga bilar i Trollhättan.

Hundratals nya jobb det är ett av målen för en grupp intressenter som nu försöker få Tesla att börja bygga bilar i Sverige, skriver Sveriges Radio P4 Väst.

 

Bakom initiativet står bland annat Business Sweden och leverantörsorganisationen Fordonskomponentgruppen (FKG). De lyfter fram bilfabriken i Trollhättan, som nu ägs av Nevs, som en möjlig plats för Tesla att bygga bilar på.

 

Den gamla Saabfabriken har kapacitet för att bygga Teslabilar men skulle behöva byggas om. Trots det tror Fredrik Sidahl, vd på FKG, att det finns goda möjligheter för Tesla att lägga biltillverkning i Sverige.

 

Jag tror de är rätt bra, därför att Sverige har en väldigt väl utbyggd infrastruktur med sin leverantörsindustri och en kompetens att bygga bra fordon med högt teknologiskt innehåll.

 

Flera länder konkurrerar nu om att försöka få Teslachefen Elon Musk att bygga en tillverkningsanläggning. Han har redan avslöjat att Tesla ska bygga en fabrik liknande Gigafactory i USA även i Europa.  Det här kan bli intressant att följa! 

 

Nevs har inte velat kommentera uppgifterna men företaget vill kunna tillverka bilar även åt andra företag.

 

21 februari

Hjälper det att vara full-investerad vid en ”nätattack eller kris”.

Att vi sparar och är full-investerad på börsen är allt bra då?. Men hur är det med beredskapen i övrigt i en allvarlig kris. Vedspis dieselelverk och elverk och reservkraft som är perfekt vid strömavbrott matförråd, spritkök, osv.

 

Sårbarhetsanalys: 

En kris är en allvarlig händelse som medför att en organisation inte kan bedriva sin verksamhet som vanligt. det krävs t.ex. en större samordning, snabba beslut och mer omfattande mediehantering än i vardagen. det handlar om att  improvisera under ibland kaotiska och oförutsägbara förhållanden. 

 

Det oroliga läget i omvärlden har fått Sverige att börja se över sin beredskapsorganisation. Hur ska befolkningen klara sig vid en allvarlig kris och det kanske viktigaste, finns det överhuvudtaget mat så det räcker? 

 

Ungefär hälften av den mat vi äter i dag är importerad. Cirka 200 livsmedelslager fanns utspridda över landet i början av 1990-talet. Men när det kalla kriget upphörde monterades beredskapslagren ner.

 

Det här är det beredskapslager som finns. Om en kris skulle inträffa får vi förlita oss på det som går att få tag på via butikerna. Men enligt den frivilliga försvarsorganisationen Civilförsvarsförbundet kommer butikernas lager inte att räcka länge. Butikernas lager räcker runt en vecka och folk hamstrar mat så är det  slut på några dagar.

 

Finland klarar ett halvårs kris.

I Finland har man behållit sin livsmedelsberedskap. Där kan man vid en krissituation vara självförsörjande i ett halvår.

 

Nätattack är det ett uppenbart hot vem vet. Där finns det delar av den som kan bli hotad, till exempel driftövervakning,vattenförsörjningen, värmesystem el, tel,mm. som är beroende av IT-system för att fungera. 

 

Gudrun: Januaristormen 2005: Efter stormen Gudrun 2005 - YouTube

Jag glömmer inte det här för jag bodde i Småland då var utan ström och det var 10 minusgrader ute. Klarade det rätt bra för i det hus jag var ägare till då var utrustade med en eldningsbar gammaldags spis i köket som man kan använda till att laga till mat och samtidigt ger värme, för att hålla huset varmt vid kallare temperaturer utomhus se bild. Rullade ut en säng/madrass framför spisen för att kunna sova där.

 

Jag kan inte bara vifta bort det att det inte skulle hända med systemet som finns idag. Problemet är att säkerhetsaspekterna inte är lösta.Varje enskild individ ska klara av 72 timmar åtminstone hur ser beredskapen ut i dag? Här har vi ett ansvar mot våra familjer.

 

I samband med stormen hade sju människor mist livet. Många bilvägar i Småland var blockerade av nedfallna träd. Järnvägen stod stilla. När vindarna hade mojnat var 730 000 abonnenter samtidigt utan el. Totalt hade 3 000 mil elledning förstörts och teleförbindelserna låg nere. 75 miljoner kubikmeter skog hade gått om intet.

 

Räddningstjänsten och Vägverket inledde snabbt röjningsarbeten, men ställde in verksamheten eftersom många träd fortfarande riskerade att falla ner över personal och fordon. Två anledningar till att så många träd rasade under och efter stormen Gudrun var att det var torrt i markerna och att ingen tjäle hade hunnit bildas. Många av SMHI:s lokala mätstationer drabbades också, varför det saknas data för regionen vid tillfället.

 

Tack vare bortfallet av el fungerade personliga larm dåligt. Samtidigt gjorde transporthindren att hemtjänstteam fastnade i byarna och tvingades övernatta. Det hände till och med att skogshuggare fick följa med i akuta ambulanstransporter för att dessa skulle komma fram. 

 

17 februari

Ratos utdelningssänkning.

Ratos utdelningssänkning från 3:25 till 2 kronor jämnt är en konsekvens av att helårsresultatet 2016 blev negativt, minus 1:79 kronor per aktie.

 

 

Utdelningspolicyn säger att utdelningen ska reflektera resultatet i Ratos,och på helåret gör bolaget ett negativt resultat. Historiskt har drygt 50% av resultatet efter skatt delats ut. Hur utdelning kommer att se ut framöver är inget man vet nu.

 

Jag kommer balansera ner Ratos vikt i portföljen.

 

Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 
15 februari

Positiv stress och negativ stress för bättre investeringar.

En kris-kassa:   

Brukar hålla i likvider och ha en 15-20% kris-kassa, och nu vill jag se hur 2017 utvecklar sig med en viss Mr. Trump i spetsen. Däremot kommer jag fortsätta att investera mitt månads-sparande i olika aktier. Målet är främst att balansera upp innehavens storlekar i portföljen. Jag väljer alltså att ta en lite defensiv position till att börja med under 2017. Så här långt i år har det ju gott över förväntan på Stockholmsbörsen.

 

Ett av mina favoritknep för att kunna slippa den där stressen i magen. Är att alltid ha likvider i en sorts ”kris-kassa”. Skulle det ske en sättning på börsen så vet man att det finns kapital att köpa billigare aktier för. Ja, du kan missa att få avkastning på en liten del av kapitalet, men det är enligt mig värt det alla dagar i veckan. Kris-kassan behöver inte vara så stor,min är15-20% av portföljen, så länge det finns ett litet kapital att köpa för så brukar det räcka för att psyket ska hållas stadigt. 

 

Stress har alltid varit en del människans vardag och levnads villkor. 

Även om du inte kan förändra stressen omkring dig så kan du förändra hur man bemöta stress. Först och främst är det viktigt att du skiljer på positiv och negativ stress så att du inte ser all stress som jobbig. Positiv stress gör nämligen så att vi blir produktiva och mår bra. Får du dock stressymptom så som huvudvärk, sömnproblem, eller aptitlöshet kan det vara negativ stress som du bör göra något åt. Hälsoinsatser är en investering inte en kostnad.

 

De här två bolagen: Är innehavens storlekar i portföljen cirka 20%.För några dagar sedan kom Acandos rapport 2016. Och bolaget fortsätter att leverera stabilt Acando ökade vinsten. Fjärde kvartalets omsättning om 633 miljoner kronor visar en tillväxt för kvartalet på 12 procent och rörelsemarginalen på 12,9 procent gör kvartalet till ett av de starkaste ”någonsin”. En utdelning om 1:30 kronor per aktie föreslås för helåret 2016 (1:20.)På lång sikt tror jag att Acando är ett fint, stabilt innehav.

 

Tobii: Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2016 har publiceras idag 15 februari 2017.kvartalsrapport upprepar Swedbank rekommendationen köp och riktkursen 92 kronor.

 

Omsättningen Q4 2017 för Tobii Tech blev goda 40.9 Mkr jämfört med 15.3 Mkr motsvarande kvartal 2015, dvs tillväxt 167 %Detta indikerar att tillväxten och omsättningen för Tobii Tech bör bli minst så bra 2017 som jag har hoppats tidigare.Långsiktigt kan man sitta lugn med ett stort innehav tror jag fortfarande...http://mb.cision.com/Main/2874/2189048/629287.pdf

 

 

13 februari

Hoppade av skolan och grundade succébolag.

Hoppade av skolan och grundade succébolag i tonårsrummet – så byggde 19-åringen en digital vinstmaskin.

 

 

Det är som en saga Hoppade av skolan och grundade succébolag i tonårsrummet - så…

 
10 februari

Vad är skuggbanker i upplysta delen av finansvärlden:

När reglerna skärps i den upplysta delen av finansvärlden flödarna pengar in i ett mörkt obevakat ingemansland. Frågan är om jakten på en stabilare världsekonomi måste börja från ett annat håll?.

 

En central fråga är om det finns en risk att finansiell verksamhet, till följd av höga krav på de reglerade bankerna, flyttar till de delar av banksektorn som inte är lika reglerade. Det är i och för sig inte nödvändigtvis ett problem men det vi ser nu är att reglerande myndigheter världen över frågar sig om det här kan leda till problem i en framtida kris. Finns det en risk här?. Ja vi vet ju vad som har hänt i Malmö totalt passerade 30 miljarder kronor en skuggbank i en lägenhet i Malmö.

 

Kreditgivning inom skuggbanksverksamhet sker på annat sätt än i de etablerade bankerna. Den gemensamma nämnaren för skuggbanker är att de sysslar med utlåning samtidigt som deras verksamhet ligger utanför den traditionella banksektorn. Ofta handlar det om finansinstitut som lånar ut pengar men som inte har någon inlåning från allmänheten, vilket kräver särskilda tillstånd. Pengarna kommer istället från professionella investerare som placerar i räntebärande värdepapper som ges ut av skuggbanken.

 

Traditionell bankverksamhet har i spåren av finanskrisen blivit allt mer reglerad och kraven på bankerna när det gäller kapital och transparens har blivit allt större. En direkt följd av detta är att det blivit dyrare för banker att låna ut pengar, inte minst till företag. Det här har i sin tur lett till att fler företag lånar pengar på andra sätt än genom traditionella banklån, främst genom att ge ut egna obligationer. Därmed flyttas också krediten från ett hårt reglerat till ett långt mindre reglerat område av finanssektorn.

 

Begreppet skuggbanker myntades under den globala finanskrisen 2007–2008 och står för bankliknande verksamheter utanför det reglerade banksystemet. Företeelsen har dock förekommit betydligt längre än så. Till exempel ägnade sig de finansbolag som hade en stor roll i den svenska 90-talskrisen åt bankliknande verksamheter utanför banksektorn och 

kan därför liknas vid skuggbanker.

 

Ordet skuggbanker kan vara ett något missvisande begrepp, då det egentligen inte avser en specifik typ av institut. Istället ska begreppet ses som ett samlingsnamn för institut och aktiviteter utanför banksystemet som alla har gemensamt att de är exponerade för liknande typer av risker som bankerna och som under vissa förutsättningar kan påverka den finansiella stabiliteten negativt. Men det kan vara stora skillnader mellan instituten och aktiviteterna, både vad gäller vilka verksamheter de utför och hur de kan påverka den finansiella stabiliteten. 

 

Dessutom är inte alla finansiella institut utanför banksektorn skuggbanker. Begreppet skuggbanker kan också felaktigt leda tankarna till att skuggbanker ägnar sig åt olaglig verksamhet eller alltid verkar i det fördolda. Tvärtom kommer de flesta hushåll i kontakt med någon typ av skuggbanker, exempelvis när de investerar i fonder. Det finns dock vissa skuggbanker som endast andra finansiella institut kommer i kontakt med och som inte är tillgängliga för allmänheten, exempelvis värdepapperiseringsinstitut (kallas även ofta specialföretag).

 

Ett exempel på skuggbanker som är tillgängliga för allmänheten är räntefonder, det vill säga penningmarknadsfonder och obligationsfonder. Hushållen investerar (sparar) i ränte fonder, som i sin tur investerar i räntebärande värdepapper utgivna av stater, banker och andra företag. Genom att investera i dessa värdepapper, lånar fonderna ut likvida medel till stater, banker och andra företag precis som banker. Räntefonderna bidrar alltså till bankernas finansiering, vilket gör att det finns kopplingar mellan bankerna och räntefonderna. 

 

De som investerar i räntefonderna kan när som helst ta ut sina pengar ur fonderna på samma sätt som för ett bankkonto. Det innebär att fonderna använder sig av kortfristig finansiering på liknande sätt som bankerna. Alltså ägnar sig räntefonderna åt verksamheter som liknar bankernas och exponerar sig därför mot liknande risker som bankerna. Men fonderna är inte reglerade på samma sätt som banker, vilket gör att de klassificeras som skuggbanker. 

 

Andra institut som brukar klassificeras som skuggbanker är till exempel värdepapperi seringsinstitut, finansbolag och hedgefonder. Det är bland annat dessa institut som utgör den så kallade skuggbanksektorn. I USA är skuggbanksektorn större än banksektorn. Även utanför USA har skuggbankerna blivit alltmer betydelsefulla för det finansiella systemet

 

Det finns flera förklaringar till varför skuggbanker finns och varför denna sektor har blivit så stor i vissa länder. En anledning är att de inte regleras som banker, vilket kan utnyttjas i vinstsyfte (så kallat regelarbitrage). Det har också gjort att vissa typer av skuggbanker, främst fonder, i många fall har kunnat erbjuda sina kunder högre avkastning än vid insättningar på bankkonto. Det har lett till hög efterfrågan bland hushåll att investera i dessa fonder. Framväxten av penningmarknadsfonder i USA beror till exempel på att det under 1970-talet infördes förbud för banker i USA att betala räntor på inlåningskonton 

 

Även i Sverige investerar hushållen i skuggbanker, eftersom en del av det kollektiva pensionssparandet till exempel sker i fonder som kan anses vara skuggbanker. Den globala finanskrisen gav exempel på hur problem bland skuggbanker kan ge upphov till systemrisker i det finansiella systemet, vilket i förlängningen även kan få konsekvenser för realekonomin. 

 

En starkt bidragande faktor till den globala finanskrisen 2007–2008 var nämligen att penningmarknadsfonder och värdepapperiseringsinstitut fick problem som sedan spred sig till det övriga finansiella systemet. Det beror på att det finansiella systemet är så nära sammankopplat och komplext, vilket gör att problem för ett finansiellt institut kan sprida sig till andra institut, främst banker.

 

Långt ifrån alla skuggbanker påverkar den finansiella stabiliteten negativt och skuggbanker bidrar även till nytta för det finansiella systemet och för samhället i stort. Som nämns ovan så investerar till exempel räntefonder bland annat i räntebärande värdepapper utgivna av icke-finansiella företag och erbjuder på så sätt en alternativ finansieringskälla för dessa företag vid sidan om bankerna. Skuggbankerna är dessutom i många fall stora och aktiva investerare som bidrar till att de finansiella marknaderna får en bättre likviditet och blir mer effektiva.

 

6 februari

Köper mycket i SenSys

Timber Hill Europe AG. Köper mycket i SenSys

 

Vad vet dom  som vi inte vet?  Någon som vet varför....

 

Sensys Gatso, som lyfte 15 procent, hög omsättning. Bolagets tidigare vd och nuvarande affärschef Johan Fridlund hade när Direkt talade med honom ingen förklaring till uppgången

 

Kan det vara det här:  http://www.dn.se/sthlm/stockholm-satsar-pa-fartkameror/

 

Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 
3 februari

"lågkonjunktursaktie & tajmningen är viktig”.

Vi som gör aktie-investeringar ska ha ett öppet sinne så blir tajmningen bra och vi kan rida på de här trenderna. Då håller vi själva i taktpinnen. Jag tycker det här med globala trenderna år lika viktig som att vi gör alla analyser om det företaget innan man tankar på med aktier.

 

Frågan om konjunkturen är på väg att vända eller inte är avgörande för vilka aktier man ska välja. Det finns ett antal bolag som väntas visa stigande vinster kommande år, nästan oberoende av hur konjunkturen utvecklas.

 

Historiskt har aktier som tillgångsslag avkastat bättre än räntepapper. Det är logiskt att vilja aktier men ha ett öppet sinne åtminstone delvis om man tror att tillgångsslaget även fortsättningsvis ska ha en bättre värdeutveckling. Men det kräver att tajmningen blir rätt.

 

Ska man va försiktig 

De som inte är lika övertygad om den globala konjunkturuppgången i år och nästa år och funderar över tajmningen kan söka efter aktier och branscher som står pall även om den senaste årens börsoptimism kommer på skam.

 

Läkemedel oavsett marknadsklimat.

Det finns långsiktiga tillväxttrender som håller även i ett svagt konjunkturscenario: Internet, åldrande befolkning och växande global befolkning som leder till ökade behov av livsmedel och energi, läkemedel osv. Internetrelaterade tjänster befinner sig i en långsiktig tillväxtfas. 

 

Ny teknologi/infrastruktur har skapat ett nytt informations och konsumtionsbeteende som fortfarande bara befinner sig i sin linda. ”Som ett exempel” Elektriska vägtransporter togs upp under tyskt statsbesök i onsdags.

 

Under Tysklands förbundskansler Angela Merkels statsbesök i Sverige presenterades ett nytt innovationspartnerskap mellan Sverige och Tyskland. Det gemensamma initiativet från statsminister Stefan Löfven och förbundskansler Angela Merkel handlar om "Innovation och samarbete för en hållbar framtid" och syftar till att stärka de två nationernas hållbara, ekonomiska och tekniska konkurrenskraft och omfattar fyra områden; varav ett är mobilitet och elektrifiering av vägtransporter.

 

De två regeringarnas gemensamma innovationssatsning syftar även till att stärka samarbetet för att utveckla redan tillgänglig teknik. Ett fokusområde för samarbetet mellan de två länderna kommer att vara utvecklingen av elektrifierade vägtransporter, ett arbete som redan har påbörjats av Siemens i samarbete med Scania. 

 

En gemensam studie av så kallade eHighways och elektrifiering av vägar, med syfte att undersöka möjligheterna till gränsöverskridande samarbeten och vidare spridning av elvägstekniken, kommer att genomföras inom ramen för samarbetet.

 

Avtalet understryker också värdet av strategiska partnerskap för att skapa lösningar för framtidens hållbara transporter. Ett exempel på ett sådant samarbete är det mellan Siemens och Scania för elektrifierade vägtransporter, vilket har resulterat i ”världens första elväg” för tunga transporter på allmän väg som invigdes på E16 utanför Sandviken i juni 2016. 

 

Den två kilometer långa elvägen som drivs av Region Gävleborg under namnet Elväg E16, är resultatet av partnerskap mellan ett flertal aktörer inom den offentliga och privata sektorn i Sverige och Tyskland. Det strategiska partnerskapet mellan Sverige och Tyskland som presenterades understryker vikten av samarbete mellan politiska beslutsfattare, myndigheter, teknik och fordonsleverantörer och andra aktörer ur näringslivet, och är i linje med vad som har gjort det svenska pilotprojektet Elväg E16 framgångsrikt.

 

Sen har vi online betting kan rida på den här trenden. Det finns hot, som politiskt motstånd och låga inträdesbarriärer, men branschen har många jungfruliga marknader att attackera där bredband ännu är en sällsynthet samtidigt som mognare marknader står inför en konsolideringsfas.

 

Sidor

Blog Archive

Blog Archive
2017 (66)
Oct (1)

Taggar