Investerarfysikern
Likes
744
Antal inlägg
1349
Följare
138
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed

Blogg

Översyn av allokering och global exponering

I och med ett stadigt inflöde av nya pengar i portföljen genom månadssparandet är det alltid bra ibland att stanna upp och se över den långsiktiga allokeringen och fördelningen av sitt sparande. Det är också viktigt att ha en plan över hur portföljen ska vara fördelad på sikt och ta hänsyn till den globala exponeringen så att man kontinuerligt ser över sitt sparande och gör medvetna val.

 

Mitt nuvarande sparande är fördelat som följande:

 

30 % Taktiskt tillgångsallokering

33 % Kvantitativa aktieportföljer

20 % Aktiv aktieportfölj

14 % Räntor

3 % Guld

 

Då den taktiska portföljen är investerad i räntor innebär det att ca 50 % är i aktier och ca 50 % i räntor.

 

Sedan starten av mitt sparande har jag regelbundet skrivit ned hur sparandet är fördelat och hur det utvecklats. Nedan visas hur fördelningen ser ut från början av 2014:

 

 

I stort sett började sparandet försiktigt under 2014 med successivt sparande i aktier och sedan våren 2015 har fördelningen legat ganska stilla tills idag, även om det varierat lite. Den stora skillnaden senaste året har däremot varit den globala exponeringen, som successivt ökat.

 

Den taktiska tillgångsallokeringsportföljen (dual momentum) är globalt investerad och ligger i de tillgångar som har haft högst momentum senaste året. Av aktieportföljerna är hälften investerat i Sverige och hälften globalt. En stor del av detta är investerat i billiga bolag i USA och kan lida en risk av en högt värderad dollar. Däremot talar mycket för att dollarn kommer vara fortsatt dyr och med lågt värderade värdeaktier kan det kompensera den dyra dollarn. En fördelning som jag tänkt åstadkomma framöver är att ha ungefär 1/3-del i svenska aktier, 1/3-del i amerikanska aktier och 1/3-del i resten av världen. För min egen del innebär det att framöver är det lämpligt att investera i aktier i resten av världen, vilket är en lämplig exponering på grund av den dåliga utvecklingen där de senaste åren och den låga värderingen som finns på dessa marknader. Problemet är endast att det är dyrt att investera i enskilda aktier på marknader utanför Norden och USA, vilket gör att IVAL och GVAL får fylla den funktionen än så länge.

 

För att hålla kvar vid den långsiktiga fördelningen i portföljen har jag skrivit ihop en Investment Portfolio Statement. Detta också för att hålla fast vid den långsiktiga planen av sparandet. Den utgör regler för portföljen och måste revideras om jag tänkt ändra på sparandet på sikt. Enligt den ska min taktiska portfölj utgöra 30-35 % av sparandet, de kvantitativa portföljerna utgöra 30-35 % av sparandet och den aktiva 20-25 % av sparandet.

 

Att se över sitt sparande ibland kan vara bra för att se att man är på rätt spår. Annars blir det lätt att man avviker alldeles för mycket från sin plan vilket tyvärr kan resultera i att sparandet inte ser ut som det var tänkt från början. Därför brukar jag lite då och då kolla att sparandet följer min plan.

 

Hur lägger ni upp er globala exponering och allokering?

Taggar (blogg): 
Inaudible's picture
33
78
9
0
Inaudible

Tack för ett bra inlägg. Bra idé att vid tex månadsskifte skriva ner fördelning och portfölj. Skall kopieras.

Nu blir jag lite petig och ställer alla frågor på en gång, men det är för att jag är genuint intresserad:

  • 1/3 i Taktiska tillgångsallokering
  • 1/3 i Kvantitativa aktieportföljer
  • 1/4 i Aktiv

Var är den sista 1/12? Guld/räntor/likvider?

1/12 är ju en väldigt relativt liten del av portföljen. Skall detta ligga i en egen strategi kommer den inte påverka utfallet av totalen speciellt mycket, Skall den vara "fri" förstår jag inte varför den inte går in i den aktiva portföljen?

------

Vad gäller din global allokering är den du förespråkar också den jag kommer eftersträva. I "Sverige" kommer jag dock inkludera våra grannländer i norden. Sverige är ju en relativt liten marknad med ganska nishade bolag (bank och verkstad). Tar man in hela norden får man lite större differentiering och investringsunivers utan att tumma möjlighet till förståelse av företagskultur etc (visserligen mindre intressant som kvant, men ändå). Hur ser du på detta?

--------

Min sista fråga är hur du ser på din aktiva portfölj. Om jag läser det hela rätt är det idag en blandning av swingtrading (tex din position i guld), net-nets och globalt värde (GVAL och IVAL)

Jag tycker det spretar lite, både i strategi och tidshorisont. Kanske du har koll på strategin och vad du håller på med, men för mig som följer blogen känns det veligt, eller till och med ad hoc. IVAL och GVAL är ju produkter som man bör ha ganska lång horisont på. Än viktigare är det med net-nets som definitivt är ett statistiskt bet, dvs något som kräver stor differentiering och tålamod för att det skall bli invesering och inte spekulation.

Är portföljen uppdelad i underkategorier eller hur avgör du om du skall lägga pengarna på en ETF, i en (förmodad) undervärderad råvara eller i en net-net?

Investerarfysikern's picture
744
1349
138
0
Investerarfysikern

1. De restrerande 5-20 %:en ska vara investerade i räntor. Planen framöver är att ha aggressiv global taktiskt tillgångsallokering i den taktiska portföljen vilket inkluderar guld så att det endast är räntor/buffert som är på sidan av de tre portföljerna.

2. Har också funderat på det. Däremot så har jag avvaktat lite med det då man tar med en valutarisk. Tanken med det rena svenska innehavet är att exkludera valutarisk. Ett annat alternativ är annars att man istället med dagens marknader som är billiga på Avanza har 50 % i Norden och 50 % i USA.

3. GVAL, IVAL och QVAL är del av mitt kvantitativa sparande och kommer ligga i portföljen länge, tanken här är att ha ca 50 % i de svenska kvantitativa portföljerna och ha 50 % i dessa ETF:er (kommer kompletteras med QMOM och IMOM). Däremot startade jag detta sparandet senare vilket gör att det kommer ta ett tag att komma ikapp (i år är fokus att öka kvoten till närmare 50-50). 

I den aktiva portföljen investerar jag i net-nets och EV/EBIT bolag löpande med lång tidshorisont. I den portföljen kan jag också göra små inköp i aktier som visar god potential, likt gruvbolagen i januari. Den är byggd på att ha lite mer fria tyglar, men att ändå ha en underliggande strategi i grunden att gå på, likt net-nets. Då jag har 1-åriga innehavsintervaller tar det ett tag för att portföljen att bytas ut dessutom, vilket gör att innehaven hålls kvar disciplinerat. Nu pågår en sakta övergång till fler och fler net-nets.

Investerarfysikern's picture
744
1349
138
0
Investerarfysikern

Måste tillägga att jag vid varje månadsslut ser över hur jag ska spara min månadsinsättning, därav detta inlägg. Nu kommer jag spara lite till semestern, vilket gör att mer pengar kommer sparas i räntor. Utöver det tycker jag att rekylen kom lite väl snabbt, vilket gör att jag kanske passar på att fylla på den taktiska portföljen. Trots det är jag alltid på jakt efter nya net-nets och har lite pengar för det.

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (3)

Taggar