Investerarfysikern
Likes
730
Antal inlägg
1281
Följare
138
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed
14 februari

Bästa strategierna för PPM och tjänstepension

Nästan alla har ett sparande till PPM och tjänstepension som man gärna vill förvalta på bästa sätt. Det svåra däremot är att hitta ett bra sätt att spara på, då de oftast är begränsade och man kan endast investera i ett visst fondutbud. Traditionell pensionsförsäkring kommer också att ha problem framöver att leverera bra avkastning på grund av det låga ränteläget, vilket gör att de flesta rekommenderar att investera långsiktigt i aktiefonder.

 

Sparandet ska ofta vara över lång sikt. Om man är 30 år så bör det vara mer än 40 år och för en 50-åring är det över 20 år. Detta eftersom man tar ut pengarna successivt under sin pension. På grund av den långa sikten rekommenderas det därför att främst spara i aktiefonder, vilket passar de flesta. Däremot så gäller det att göra det systematiskt och inte riskera att sälja av i panik, då fonderna och besparingarna mycket väl kan gå ner med mer än -50 %. Då de flesta inte bryr sig om att ändra i deras tjänstepensionsfördelning så är default-lösningen ofta bästa alternativet; breda globala indexfonder.

 

Vi som är mer aktieintresserade och insatta nöjer oss ofta inte att ta default-alternativet utan vill försöka göra det bättre själva. Jag tänkte gå igenom två alternativ jag funderat på. Det första är att göra en bättre tillgångsallokering. Det andra är att applicera Dual momentum.

 

Det första alternativet är att göra en bättre tillgångsallokering. Vi vet att historiskt har det varit bra att på sikt investera i billiga marknader. Därmed kan vi vikta upp billiga marknader genom olika indexfonder, medan man viktar ner dyra marknader. USA är dyrt, Europa och tillväxtmarknader är billigt. För mer information om värdering kan man spana in Starcapital och Research Affiliates. Om vi utgår från Research Affiliates så bör en global indexfond ge ca 5,5 % per år i avkastning kommande 10 åren (inflation ca 2 %). Om vi istället viktar om detta till 50 % i en global indexfond, 25 % i tillväxtmarknader och 25 % i Europa bör det ge 7 % per år i avkastning. Det innebär att genom att vara aktiv kan man få ca 1,5 % mer i avkastning per år kommande tio åren, vilket innebär en total avkastning på totalt 97 % avkastning på 10 år istället för 71 %.

 

För mig låter det inte så fördelaktigt att få 1,5 % mer i avkastning per år genom att vara aktiv, och de extra procenten kan lätt försvinna genom dåliga beslut eller otur när man viktar om. Om man ändå är aktiv i sitt egna privata sparande, kan man se PPM och tjänstepensionen som en trygghet som bäst investeras i fix allokering av indexfonder. Om det nu är 100 % i en globalfond eller 20 % i vardera Sverigefond, USA, Tillväxtmarknader, Europa och Global spelar inte större roll. Det förstnämnda är i alla fall mer bekymmersfritt då man inte behöver ändra i sin allokering. Dessutom med hävstången i PPM kan AP 7 Aktiefond också troligtvis slå en mer genomtänkt aktiv allokering, men med högre volatilitet.

 

Det andra alternativet är att investera efter Dual momentum. För mer information om Dual momentum, läs här. Det är den strategi som jag för tillfället använder, men den kräver en del aktivitet, som att kolla signaler i slutet av varje månad. Dessutom som med alla aktiva strategier underpresterar den emellanåt. Under 2015 och 2016 gav Dual momentum en avkastning på + 15 % vs +25 % för en global indexfond. Själv avvek jag från modellen och vilket drog ner avkastningen med ytterligare 10 %. Däremot så har strategin under åren 1993-2015 gett en avkastning på + 17 % per år, 8,5 % bättre än index. Detta gör att om man följer den ordentligt över längre tid fås en bra avkastning, se grafen nedan.

 

 

För att summera är det bästa alternativet för de flesta att helt enkelt investera i globala indexfonder, där AP7 Aktiefond är ett bra alternativ för PPM. En tilt mot billiga aktiemarknader kan vara bra, men bara om man inte är för aktiv. Att aktivt välja vilka marknader som man ska investera i leder oftast till underprestation, vilket man inte minst kunnat se med tillväxtmarknader senaste åren. Speciellt också om man till exempel vill ge råd till släkt och vänner, vilka själva inte kommer sätta in sig eller uppdatera allokeringen. Därav ger jag oftast rådet att investera i globala indexfonder och inte ändra det (nästan ännu viktigare att ge det rådet till personer som tror de kan slå index).

 

Om man nu vill vara aktiv, så kan man slå index genom att investera efter en modell som Dual momentum. Men då måste man vara medveten om att man kommer underprestera emellanåt. För den som vill följa Dual momentum har jag ett Google-docs som uppdateras varje dag här (men notera, man ska endast utgå från signalerna den sista handelsdagen varje månad).

 

Hur investerar ni i PPM och tjänstepensionen? Är det någon som kommit på en bättre strategi?

 

EDIT:

För den som undrar hur det funkar med Dual momentum för AP7 Aktiefond är avkastningen följande fram tills sista februari 2017. MA10 står för 10 månaders glidande medelvärde, där man säljer om kursen är under och köper om kursen är över. 

 

Taggar (blogg): 
11 februari

Koncentration vs diversifiering

En sak som jag funderat på under en tid är debatten om koncentration vs diversifiering. Om man ska lyckas bra på aktiemarknaden är oftast tipset att koncentrera sina satsningar, speciellt om man ska vara aktiv. På så sätt kan man lägga ner ordentligt med tid på varje case och maximera avkastningen för dessa. Däremot ökar också risken och mycket hänger på att man gör en bra bedömning. Det finns ett antal kända personer som använder en sådan strategi, där den mest kända är Warren Buffett.

 

Min egen förvaltning är däremot åt hållet att diversifiera mellan många olika strategier, aktier och marknader. Det är på ett sätt att ta hänsyn till ens ignorans då man inte kan veta allt. Det är också på grund av att man inte exakt vet vad som kommer att fungera framöver, men att det totalt sett kommer leda till helt okej resultat. Det är också ett sätt att kringgå beteendevetenskapliga brister, vilket kan göra att man ger upp en mer koncentrerad förvaltning. Men för att utmana denna regim så tänkte jag i detta inlägg göra en analys om för och nackdelar på de olika sätten att förvalta pengar.

 

Säg att man har en portfölj på 500 000 kr som man ska förvalta och har två alternativ, antingen väljer man att ha koncentrerade satsningar på 5-10 innehav eller så väljer man att ha en mer diversifierad approach med flera olika strategier. I det första fallet satsar man på att investera i speciella situationer, där man kan lägga ner tid på att beräkna avkastningen för de situationer man investerar i och utnyttja arbitrage på marknaden. Dessa tar tid och tar tid att hitta, så man får räkna med några hundratals timmar per år för att lyckas bra med det och man tar en size på ca 50 000 - 100 000 kr beroende på åsikt. Det är också en intressant uppgift och något som kan vara kul och intellektuellt utmanande att göra. Med en sådan strategi kan man få en avkastning på över 20-30 % per år om man lyckas bra, men lyckas man inte kan portföljen gå klart sämre än index.

 

Det andra alternativet är att investera i strategier som är väl beprövade och har dokumenterat fungerat bra. Dessa strategier är mer uppbyggda på att de kvantitativt fungerar och kan ge en bra avkastning på 15-20 % per år. De kräver inte mycket underhåll utan man får mer tid över till att göra annat, så som att utveckla andra färdigheter, jobba och så vidare.

 

Så det är alltså två alternativ, ena att man spenderar mycket tid på sin förvaltning och satsar på några väl valda bet, det andra är att man väljer väl utstuderade strategier satsar på dessa utan att lägga ner mycket tid. Säg att man lyckas bra, vilka vissa har gjort och visat att man kan göra, och får runt 30 % avkastning per år. Då kommer man ha fyrdubblat sitt kapital på 5 år. Det andra fallet, att inte lägga ner någon tid och istället satsa på annat kanske gör att man får 15 % i avkastning. Det innebär att man dubblar sitt kapital på 5 år. Men i det första fallet finns det också stor risk att det motsatta sker, att man inte lyckas slå simpla modeller och inte får högre avkastning. Så utifrån denna logik har man potential att få hög avkastning, i detta fall kan det ge 1 miljon mer än det andra fallet, men det är mer beroende på sin egen prestation och man behöver lägga ner mycket tid och energi i det. Sen har man också statistiken mot sig, där de flesta inte lyckas slå simpla modeller.

 

Det sätter lite de två alternativen mot varandra, antingen spendera mycket tid och energi för att kanske hamna i toppklass, eller satsa på strategier som inte tar mycket tid och som kommer ge bra resultat samtidigt som man får tid över till andra värdeskapande aktiviteter. Jag har valt att ta den senare vägen, men det betyder inte det är det bästa. Hade jag valt att investera allt i min aktiva portfölj, som är upp med 100 % för senaste 2 åren, hade det gett mycket bättre resultat än min totala portfölj som är upp ungefär 35 %. Men jag vet inte heller om jag vågat göra de satsningar som jag gjorde i den aktiva portföljen om denna skulle utgjort hela sparandet.

 

Det är en konst att ha en koncentrerad portfölj och kunna hitta fem-tio starka innehav att satsa på. Aktiemarknaden är oftast slumpartad och man vet aldrig vilket som kommer gå bäst. Jag har ett flertal exempel på undervärderade marknader och satsningar man kunde gjort men där resultaten varit mycket olika. Vid förra årsskiftet kollade jag mycket på råvaror, bl.a. kol, metaller, oljebolag, guldgruvor och naturgas. Sedan dess är kol och metallgruvor upp 100 %, medan de senare tre upp mellan 20-40 %. Vilken som skulle gå bäst var oklart vid förra årsskiftet. Många aktiva förvaltare brukar säga att det inte är deras främsta idé som lyckas bäst, utan oftast deras femte bästa eller så. Därför är det svårt att avgöra riktigt vilken som kommer gå bäst och att ha en koncentrerad strategi.

 

Så trots att Warren Buffett och Joel Greenblatt har visat att man kan uppnå otrolig avkastning genom att investera koncentrerat och målinriktat nöjer jag mig med att använda den approach som Graham och Schloss använde, med att systematiskt investera i billiga aktier. Vi alla är inte Buffett eller Greenblatt, speciellt då investeringar inte är ens dagliga jobb. 

Taggar (blogg): 
9 februari

Prestation för kvantitativa strategier i björnmarknader

En läsare frågade mig om jag kunde sammanfatta hur kvantitativa strategier presterar i björnmarknader. Då det är mycket varierande så tänker jag snarare gå igenom övergripande de lärdomar jag dragit efter att ha gått igenom flera test på strategierna.

 

 

 • Det finns ingen strategi som är skyddad mot börsnedgång.

Nästan alla strategier jag läst på om kommer någon gång uppleva en nedgång på -50 % eller mer. Om det inte har visat det, så är testperioden troligtvis för kort eller så kan den mycket väl uppleva det framöver. Alla aktiestrategier bör handskas som en aktieexponering mot börsen, och vill man undvika stora förluster bör man se till att ha rätt allokering eller använda trendföljande regler för exponering. Om man använder trendföljning så måste man vara medveten om att man tar dubbel aktiv risk, t.ex. om man applicerat trendföljning på värde ETF:en QVAL så skulle en sådan strategi gått ner med -30 % på årsbasis i somras, medan S&P 500 i stort sett gav plus minus noll.

 

 • Hur en kvantitativ strategi presterar i en börsnedgång varierar.

Det varierar mycket hur en kvantitativ strategi presterar i en börsnedgång. Efter IT-bubblan gick t.ex. värdestrategier ner in i bubblans mani, medan de gick upp efter bubblan sprack. I finanskrisen gick värdestrategier ner mer initialt och totalt lika mycket som börsen. Under 2011-2012 så gick vissa värdestrategier ner mer än börsen och nu senast i början av 2016 gick värdestrategier ner mer än börsen i USA, medan de gick upp i Sverige. Värt att notera är att under många av dessa perioder kunde vissa värdestrategier underprestera börsen med -20 %. 

 

 • Olika kvantitativa strategier presterar olika i olika börsnedgångar

Många aktiestrategier presterar olika i jämförelse med varandra och olika bra under börsnedgångar. Det är därför det alltid är bra att ha flera strategier att gå på, då oftast fallet inte blir lika stort som med en. Det är också mycket svårt att veta vilken som kommer gå bäst, men värde i kombination med momentum eller kvalité i form av F-score brukar tendera gå bättre än rena värdestrategier. 

 

 

Detta är lite kortfattat vad jag tagit med mig efter läst på ordentligt om kvantitativa strategier. Själv resonerar jag som så att man först ser över sin risk med sin portföljallokering, sedan fokuserar man på att maximera avkastningen på sin aktiestrategi. Att försöka hitta en aktiestrategi som inte går ner kan både vara ganska lönlöst och vilseledande. Det är mycket farligt att inte tro att en fullinvesterad aktieportfölj kan gå ner med -50 % eller mer, och även om det inte skett för en viss strategi de senaste 40 åren så kan det mycket väl ske framöver. 

Taggar (blogg): 
8 februari

Halvår utan aktieanalys

Jag måste vara en av de konstigaste investerarna där ute. Efter att ha testat investerat aktivt i aktier i ett och ett halvt år efter egen analys valde jag att lägga ner det. Detta efter att ha fått en avkastning på + 60 % jämfört med + 5 % för index, vilket många skulle drömma om att lyckas med (visst, det finns många som lyckas bättre än så, men det är ändå helt okej). Istället valde jag för nu exakt ett halvår sedan att byta ut min portfölj för att helt investera kvantitativt, på grund av dessa anledningar:

 

 • Det tar mindre tid.
 • Det är inte lika psykologiskt svårt. 
 • Mycket av den avkastning jag fick kunde åstadkommits genom att köpa breda sektor ETF:er, något som jag nu satsat på.
 • Det påverkade inte så mycket av min totala portföljs avkastning. 
 • Det finns en stor chans att misslyckas.
 • Lättare att hålla fast vid en kvantitativ strategi som fungerat länge än att lita på sig själv.

 

Lite då och då får jag återigen upp ett intresse att investera aktivt i aktier igen. Det är en liten charm med att analysera enstaka bolag och avgöra om de är bra investeringar eller inte. Nyligen läste jag igenom boken "The Dhando Investor" av Mohnish Pabrai som jag verkligen kan rekommendera. Pabrai har i stort sett kopierat mycket av Buffetts investeringsfilosofi och tillämpat den framgångsrikt i sitt investerande. Han har sunda principer där mycket handlar om att investera i aktier som på ett enkelt sätt kan räknas hem som billiga. Han är också en av de stora anhängarna till att ha en koncentrerad portfölj tillsammans med Buffett, Munger, Greenblatt, Icahn och så vidare. Genom hela sin bok skriver han om Dhando-principen: "Krona, jag vinner mycket, klave, jag förlorar inte så mycket". Helt enkelt, satsa på att köpa aktier med hög uppsida och liten nedsida.

 

Det är allmänt bra råd som han ger och många exempel. Joel Greenblatt ger liknande exempel i hans bok och får det hela verka riktigt enkelt. Hitta bra bolag med stark intjäningsförmåga som är underprissatta av olika anledningar. Men det är också något som jag märkt är riktigt svårt. Jag kunde hitta ett sådant exempel i Sverige men det hade ändå många frågetecken: SAS. Bolaget har gjort en riktig omsvängning och har potential för att leverera bra vinster och kassaflöden framöver, men ses riskabelt på grund av tidigare förluster och oro för flygskatt, ökade oljepriser, starkare dollar etc. Däremot, på några års sikt kan det vara ett bra case och var något jag såg som ett potentiellt  "krona, jag vinner mycket, klave, jag förlorar inte så mycket". Då också Pabrai och Buffett nyligen investerat i flygbolag verkar detta som ett intressant case.

 

Det jag insett är däremot att alla dessa aktier som både Pabrai och Greenblatt skriver om och flera av de bästa investerarna, är aktier som kommer upp i de kvantitativa strategierna jag använder. SAS har jag i alla mina svenska kvantitativa portföljer. Pabrai köpte för tillfället två aktier på Acquirersmultiple-screenern för large cap aktier, Southwest Airlines och Fiat Chrysler. Aktierna som rankas högt enligt value composite har också precis den karaktär i värdering som Pabrai och Greenblatt förespråkar. Alltså, många bra aktieval enligt proffsen finns redan i en kvantitativ screener/strategi.

 

En annan svårighet med just att investera aktivt är att många lider stora förluster emellanåt i en annars helt okej marknad. Berkshire Hathaway gick ner -40 % under maj 1999 - mars 2000 i en annars uppåtgående marknad. Icahn Enterprises gick ner med -60 % nu under 2014-2016. Dessa är de två absolut bästa investerarna i livet idag. Samma hände Pabrai som under de senaste två åren fick lida stora förluster på grund av en felinvestering. Detta drog ner den årliga avkastningen från 16 % per år till 12 % per år (sedan år 2000), se denna artikel. I jämförelse hade Acquirersmultiple-screenern för large cap gett 18,4 % per år under samma period, alltså 6 % mer per år än Pabrai utan allt arbete (och den screenern är gratis också). Hade man investerat i "all investable" hade man fått 26 % avkastning per år, hela 14 % mer än Pabrai. Så alltid svårt att slå en kvantitativ strategi även om man är en av de bästa investerarna.

 

Av just dessa anledningar och de som sammanfattas i början av inlägget finner jag igen att det inte var helt fel att gå över och investera helt efter kvantitativa strategier. Man kan investera bra i 16 år som Pabrai och sedan gå på en nit som drar ner avkastningen markant. Dessutom, även innan hans nit gav en kvantitativ strategi bättre avkastning. Jag har nu kunnat lägga en massa tid på annat och behöver inte känna den beslutsångest som jag tidigare gjorde inför de investeringsbeslut som togs. Tiden kan nu läggas på andra värdeskapande aktiviteter och om jag nu känner för det är det bara att läsa på om de innehav jag har i mina kvantitativa portföljer. Många gånger finner jag just att det är den sortens aktier jag vill investera i som finns i mina portföljer och låter de mekaniska strategierna göra jobbet åt mig, det har funkat bra hittills. 

Taggar (blogg): 
5 februari

Trendföljning och mean reversion

Det finns några strategier som dokumenterat slår marknaden under längre perioder (över 100 år) och det är bland annat trendföljning och mean reversion/värde. För en månad sen skrev jag om min så kallade "mean reversion-strategi" som i stort sett handlar om att göra satsningar i marknader som gått ner mycket. Efter det inlägget fick jag frågor när det passar att gå in i en sektor/marknad utifrån det tänket och tänkte här ge lite uppslag om hur det skulle gå genom att använda något så simpelt som 200 dagars glidande medelvärde.

 

Först tar vi exempel från förra årets fall av medelvärdesåtergång: stålgruvor, kolgruvor, Ryssland och Brasilien. Alla gav enastående avkastning om man köpt dem i början av 2016 då det rådde total panik i dessa tillgångar. Däremot, vad säger att man inte tog position redan under i början av 2015, när de började bli billiga? Eller ännu tidigare? Det finns många fall då man kunde gått in i de "fallande knivarna" och ännu inte fått tillbaka pengarna.

 

Därför kan man använda 200 dagars glidande medelvärde till hjälp. Nedan visar jag de olika tillgångarna och avkastningen som fås beroende på om man tog position när tillgången passerade 200 dagars glidande medelvärde (det som visas är 40 veckors glidande medelvärde vilket är samma sak). Graferna visar utvecklingen under åren 2014-2016.

 

För Brasilien fås en avkastning på 40 %:

 

 

För Ryssland fås en avkastning på 35 %:

 

 

För stålbolag fås en avkastning på 71 %:

 

 

För kolgruvor fås en avkastning på 56 %:

 

 

Som ses i alla grafer ovan hade man kunnat ta position under 2014-2015 som varit klart mycket sämre. Trots att det var mycket sämre då, hade man gjort klart högre avkastning om man gått in i januari 2016 då det rådde full panik i dessa marknader. En medelväg man kan göra är att successivt snitta in sig, för att sedan fullfölja sin position om man ser en klar sväng i tillgången och positivt momentum. Men 200 dagars glidande medelvärde är också lite lömsk, för att priset kan gå över detta medelvärde och sedan dyka igen. Bästa är att man har gjort sin läxa och vet varför man investerar i tillgången och inte tar för stor size. Min size för tillfället är 2-3 % av portföljen i respektive URA, GDX och GDXJ, och kommer troligtvis ligga där i framtida mean reversion case.

 

Kollar vi på några intressanta case för mean reversion i år är de följande: Polen, Nigeria och uranaktier.

 

Nedan visas Polen, som har vänt för året och visar positiv avkastning efter varit igenom en period av konsolidering under 2016. I början av året gick kursen över MA200 och har gått upp 10 % sedan grafen nedan togs, vilket kan göra att det kan vara en av årets bättre marknader. Men man måste alltid vara medveten att det kan vända ner igen.

 

 

Urangruvor är en sektor som inte sett några positiva tongångar trots den råvaruuppgång vi såg förra året. Uranpriset bottnade i november men har nu vänt upp. Det har gjort att urangruvor har gått upp rejält i år, + 27 %, och visar nu en kurs en bra bit över MA200. Kanske årets nya raket? Eller bara ett falskt hopp.

 

 

Ett lågt värderad land som jag kom över är Nigeria. Däremot är kursen fortfarande i fallande trend med en oro att landet återigen kommer devalvera. I en Twitter-diskussion kom det fram att Nigeria har en svart valutamarknad som skiljer sig mycket emot den officiella, vilket kan leda till ytterligare devalvering som den som skedde i somras. En inflation på 18 % i årstakt hjälper inte heller till.  Så kan vara bra att avvakta om man inte ser fyndläge för tillfället. Vad är en tillgång/aktie som gått ner med -90 %? En tillgång/aktie som först gått ner med -80 % och sedan halverats igen. 

 

 

Som vanligt med aktiemarknaden finns det inget som fungerar varje gång, hela tiden, utan man får gå på statistik och använda det som funkar 2/3-delar av tiden. 200 dagars glidande medelvärde är ett sånt exempel, det funkar inte hela tiden men har ett bra signalvärde. Som jag skrivit om aktier förut, varför äga billiga aktier när de går ner när man kan äga dem när de går upp? Men det finns en viss fascination att gå emot marknaden i extremlägen och det belönas rikt, vilket vi såg i kol- och stålgruvor under förra året.

Taggar (blogg): 
4 februari

Aktiv vs passiv

Strax efter årsskiftet i år kom en intressant rapport ut av Michael Mauboussin et al som går igenom dagens situation av aktivt vs passivt bland fonder och ETF:er. Det är en intressant kavalkad av grafer och diskussioner för den som är intresserad av hur man ska investera och i debatten om man ska vara aktiv eller passiv. En av deras slutsatser är bland annat att de investerare som inte vill lägga ner tid och energi på att vara aktiv bör istället vara passiv, vilket stämmer in på 90 % av investerarna.

 

För att man ska slippa gå igenom denna 50-sidiga rapport tänkte jag presentera några intressanta grafer från studien som sammanfattar den på ett bra sätt.

 

Detta är flödet från aktiva fonder till passiva fonder och ETF:er, vilket accelererat senaste året:

 

 

Nedan är hur många av fonderna som slog index varje år och sedan konsekvent under en 10-årsperiod. Som syns är det oftast endast 10 % som slår index över en 10-årsperiod, medan large cap value var klart fler då large cap value gått riktigt dåligt senaste tio åren (för hög P/B-vikt).

 

 

Standardavvikelsen för överavkastning har klart gått ner senaste 50 åren, vilket talar för att marknaderna blir klart mer effektiva ju fler fonder som finns. Antalet fonder har gått upp från 70 till över tusen under dessa år.  Men det visar också på att det finns många fonder som är "closet indexing", alltså följer index även om de säger att de är aktiva.

 

 

Fortfarande är en majoritet av fonderna aktivt förvaltade, men indexfonderna utgör en allt större del:

 

 

Trenden till att skifta till indexfonder har klart accelererat för större institutionella förvaltare, så som pensionsfonder etc senaste 5 åren. De som har aktiva fonder idag är främst privatpersoner som ännu inte gjort detta skifte.

 

 

ETF:er har verkligen skjutit till höjden sedan år 2000 och från att varit en obetydlig andel utgör nu en större del av tillgångarna under förvaltning, vilket också ökat den passiva delen. Detta har ännu inte kommit till Sverige, men det är bara en tidsfråga.

 

 

Smart beta är senaste trenden bland ETF:er, vilka ökat klart de senaste åren. Notera att detta är i procent av föregående graf, vilket gör att det är procent på en nästan exponentiellt växande bransch.

 

 

Denna trend mot passiva fonder har också skett världen över, men USA kan klassas som bland de främsta när det kommer till indexfonder. Schweiz, Frankrike, Belgien, Irland är de främsta i Europa och Asien har också gjort detta skifte. Sverige har en stor fondmarknad till relation till befolkningen och ekonomin, mycket drivet av vårt pensionssystem, men vi har också högsta andelen "closet indexing". Däremot har vi ganska låga fondavgifter för detta här, men det är ändå lite skrämmande att 56 % ligger i aktiva fonder som egentligen följer index istället för i indexfonder med 1 % lägre i avgift. Totalt kostar det oss svenskar drygt 10 miljarder kronor om året, en marknad som bankerna gärna inte vill förlora.

 

 

Nu till den sista och "värsta" grafen. Trots att indexfonder och ETF:er slår 90 % av alla aktiva fonder över 10-årsperioder så innebär det inte att investerarna i dessa fonder gör det. Snittavkastningen vägt i dollar, alltså den avkastning som investerare fått på sina pengar, är nästan hälften än för indexfonderna. Det visar att bäst för de flesta är att köp och behåll aktierna i en given allokering och inte bry sig mer om det.

 

 

I slutet av studien drar de flera slutsatser. Dels är det främst från aktiva fonder som egentligen följer index som förlorar mest på indexfonder. I Sverige är det över 50 %, vilket gör att det kan komma ett större skift framöver till fördel för de flesta sparare. De nämner också att för de flesta sparare är det främst låga avgifter och en genomtänkt tillgångsallokering man ska satsa på, mycket som jag skrivit här på bloggen tidigare.

 

Däremot, om man vill försöka vara aktiv är rekommendationen att satsa på att vara långsiktig och använda kvantitativa metoder. I investeringsmedia och bland fondförvaltare har mer än 90 % en tidsram på lägre än 1 år och de gör nästan bara en kvalitativ analys. Därmed talar det för att vara systematisk, långsiktig och kvantitativ för att framöver slå index. Magic Formula slog till exempel alla svenska fonder senaste 10 åren, vilket visar på hur svårt det är att slå en kvantitativ strategi på sikt. Slutsatsen från studien kan dras; investera i index eller gör det själv i aktivt med mycket arbete eller i kvantitativa strategier.

Taggar (blogg): 
3 februari

De flesta bör inte vara aktiva investerare

Målet med denna blogg och de flesta aktie- och investeringsbloggar som finns där ute går ut på att investera aktivt på ett eller annat sätt. Däremot har jag börjat förstå varför de flesta inte bör vara aktiva investerare, om det nu så är en mer passiv kvantitativ strategi eller genom djupgående analys. Det är också något jag märkt via diskussioner med läsare och kompisar, många faller för just de fällor som finns där som aktiv investerare. Tänkte i detta inlägg gå igenom de vanligaste fällorna investerare gör.

 

 
 • Alldeles för kortsiktig. 

De flesta är alldeles för kortsiktiga, man tittar på om ens aktiedepå slår börsen varje dag, vecka, månad eller år. Det tråkiga är att det är först efter flera år man verkligen kan avgöra om något funkar eller inte. Själv led jag av detta till en början där man utvärderade prestation på dagsbasis och det är vanligt att många nya sparare gör detta. Det gäller att undvika bruset.

 

 • Orolig över kortsiktiga händelser. 

Vi har sett ett otal händelser på börsen senaste åren som lett till kortsiktig panik. Många som sagt att de nämligen sålt av, för nu ska allt gå ner. Nu har vi haft två händelser förra året, Brexit och Trump, som båda istället ledde till ett rally trots att det blev de resultat som många bävade för. Det visar hur lite sådana händelser egentligen påverkar på kort sikt.

 

 • Har bakåtblickande förväntningar. 

De flesta lider av bakåtblickande förväntningar och det är på grund av detta som effekter som momentum fungerar. Fick under förra året höra att aktier ska man inte investera i eftersom de gått ner i över ett års tid. På samma sätt blir resonemanget med bostäder, de går alltid upp. Många har inget begrepp om dels värdering av finansiella tillgångar, är införstådda i historia eller liknande, vilket gör att de kolla på vad som hänt senaste året.

 

 • Utvärderar prestation på för kort tid. 

Denna är kopplad med tidigare punkt. Många tror att en trend fortsätter i all oändlighet, men faktum är att efter tillräckligt lång tid brukar den vända. Visst, om en marknad är ner senaste året tenderar det att fortsätta. Men om den varit ner i flera år tenderar den att gå riktigt bra nästa år. På grund av den starka utvecklingen i USA och den svaga i tillväxtmarknader visar den senare på mycket större potential de kommande 5 åren än den förra, men kommande året kan troligtvis USA slå tillväxtmarknader.

 

 • Tror att sin investeringstes ska fungera direkt. 

Det finns många smarta människor där ute som gör bra och genomgående analyser. Men oftast, och mycket ofta, har de fel i flera år innan det de säger går i uppfyllelse. De flesta är för kortsiktiga, de tror att aktien ska gå upp med 100 % närmaste veckorna, även om de kanske identifierat att bolaget ska dubbla sin vinst på 3 års sikt (vilket är riktigt bra). Istället för att vara långsiktiga i sina köp och teser är man kortsiktig i att utvärdera den. Som att många har sagt att börsen varit dyr sedan 2012, det kanske den varit, men det kan mycket väl inte ges köpläge på 2012-års nivåer igen. Se bara IT-bubblan, i början av 90-talet sa Seth Klarman att börsen var dyr och man borde inte investera i aktier. Den var dyr då, men den mer än dubblades innan den kraschade.

 

 • Klarar inte förluster

De flesta klarar inte förluster i stor utsträckning. Om portföljen går ner med -50 %får folk panik och säljer, eftersom det kan alltid gå till noll. Om man har riktigt otur kan man ha satsat fel och satsat allt på en kategori av aktier, t.ex. guldaktier eller urangruvor senaste 5 åren. De var ner som mest - 80-90 %. Det man behöver tänka på är att tänka igenom det före innan man sätter sig i en sån position.

 
 • Tar för stora risker

Jag har stött på personer som satsar allt i t.ex. guldaktier. Kan säga att det är inte bästa alternativet om man inte är extremt säker på sin sak, men inte ens proffsen är så säkra. För de flesta är det inte den bästa idéen att ha 100 % av sitt sparande i aktier, eftersom de flesta inte klarar så stora förluster. Sen har oftast en mer bred portfölj slagit endast aktier på en riskjusterad basis, vilket gör att endast aktier inte alltid behöver vara enda alternativet.

 
 • Klarar inte underprestation

Liksom att de flesta inte klarar förluster så klarar de inte heller underprestation. Det är riktigt svårt om man är aktiv, då oftast de mest lyckade aktiva investerarna underpresterar emellanåt. Alla de kvantitativa strategier jag skriver om här på bloggen underpresterar enstaka år, vilket man måste vara beredd på. Det finns en enkel lösning; investera i index.

 

 • Saknar intresse, för dåligt pålästa.

Många saknar intresse och är för dåligt pålästa. Det kan vara så att man har hört att någon gillar den aktien, därför köper man den, eller att någon sagt att börsen kommer gå ner nästa år, därför säljer man sina fonder. De flesta agerar på andra personers inrådan, vilket oftast leder till oönskad aktivitet.

 
 • Tror de är smartare än andra

De flesta tror att de är smartare än andra, vilket inte minst visar sig i olika studier. Speciellt bland män finns det en viss macho-kultur om att man kan göra det bättre själv. Tyvärr, man måste ha väldigt tur om man ska slå index för att man läste på några timmar om dittan eller datten om vad som är bra att investera i nästa år. De flesta smarta investerare är snarare ödmjuka och inser att det är en extremt hård bransch de är inne i. Sen betyder inte smarthet att man kommer lyckas på börsen. Jag är dagligen med forskare inom fysik och teoretisk fysik och är mycket skeptiskt till att de skulle lyckas bra på börsen då de oftast lider av samma beteendebrister som alla andra. Läkare, ingenjörer och forskare lyckas oftast sämre på börsen än andra, då de oftast tror sig veta mer än de gör.

 
 • Investerar i något de inte är bekväma med

Jag skriver mycket om kvantitativa strategier, momentum och annat här på bloggen. Är man inte bekväm med att investera på det sättet bör man inte göra det. Gillar man veta vilka bolag man äger bör man köpa individuella aktier snarare än en indexfond. Det är mycket upp till en själv och personligt vad för beslut man gör. Här är bra läsning om en som investerar aktivt i aktier som inte just kan investera kvantitativt på grund av detta. Själv är jag motsatt lagd, en aktie inköpt på grund av kvantitativa mått är lättare att hålla för mig än en aktie utifrån analys, eftersom analysen öppnar alltid upp för tvivel.

 

Listan kan fortsätta för evigt, detta var bara några exempel som kom när jag började fundera på detta. Sakta men säkert har jag börjat förstå varför 80-90 % av sparare bör spara i indexfonder och ha en väldiversifierad portfölj av olika tillgångar. Om det är något man bör lägga ner tid på är det att sätta ihop en sådan portfölj och sen följa den, här är en riktigt bra hemsida för att analysera olika alternativ. För er 10-20 % som tror ni kan och vill slå index, lär er bristerna ovan och se till att ni inte själva gör dem. Investering är en mental sport, vilket gjorde att jag tvingat mig kolla förluster i vitögat och lagt enorm tid i förberedande arbete för varje investeringsbeslut. För mer läsning om vanliga misstag trendföljande investerare gör, läs detta inlägg av Antonacci.

Taggar (blogg): 
1 februari

Konsten att värdera ett bolag

En sak med aktiemarknaden som har både stört mig och uppmuntrat vidare intresse en längre tid är att det är en konst att värdera ett bolag. Som ingenjör till grunden och fysiker i yrket är detta något riktigt frustrerande. Jag är utbildad i att man kan räkna exakt på saker, vilket verkligen är det motsatta när det kommer till att värdera företag. Det svåra med företagsvärdering är just att uppskatta framtiden och den tillväxt som kommer. Trots att ha lagt ner hundratals timmar på att just förstå hur man ska värdera företag och lyckas med sina investeringar tycker jag att det fortfarande är svårt att göra detta.

 

Det finns två skilda synsätt att se på företags värdering. Dels är det pragmatiska, att se det för vad värderingen är i nuläget och utgå från detta. Det är vad Graham utgick ifrån, att det enda man vet är vad företaget har tjänat och vad de har på sin balansräkning. Detta går lätt att göra rent kvantitativt, då man endast går på relativa värderingar och köper utifrån att detta tenderar att ge bra resultat. Detta är en av de grundpelare hela min investeringsfilosofi bygger på. Vad är förväntad avkastning för aktier av en viss karaktär? Hur har det gått tidigare att köpa aktier eller marknader med samma karaktär? Sen utgå från att historien upprepar sig och det kommer löna sig framöver att göra på samma sätt.

 

Det andra synsättet är att värdera ett företag i sig själv. Man struntar i hur alla andra företag är värderade, utan fokuserar på att det företag man köper kommer ge bra avkastning. Det är detta synsätt Buffett talat sig varm för och är vad som är riktigt svårt, då det inkluderar mycket kvalitativa bedömningar och fingertopp-känsla. Jag har under senaste tiden försökt förstå mig på detta tillvägagångssätt lite mer genom att läsa i Monish Pabrais bok "The Dhando Investor", Damodarans bok "The Little Book of Valuation" och Greenblatts lektionsanteckningar från hans Special situations klass från 2005. Mycket mynnar ut i att göra en så kallad DCF analys (discounted cash flow), att göra en nuvärdesberäkning utifrån framtida kassaflöden/vinster.

 

För att ta ett exempel på svårigheten att värdera bolaget och vad som är konsten så tar vi här ett exempel på företagsvärdering som tas upp i "The Dhando Investor". Det är en värdering av bolaget Bed Bath and Beyond som är ett stort bolag i USA där man kan köpa saker till hemmet (typ Hemtex). Nedan är två DCF-värderingar utifrån olika antaganden. Principen bakom DCF är enkel, att summera framtida kassaflöden diskonterade med en alternativränta. I exemplen nedan räknar man på att man kan få 10 % i att investera på annat håll. Värdet på Bed Bath and Beyond var 10,7 miljarder USD vid analysen nedan.

 

I den första beräkningen antas det att man initialt har 850 MUSD i kassa och kommer få en tillväxt i kassaflödet på 30 % per år första 3 åren, 15 % per år nästa 3 år och sen 10 % sista åren. Efter tio år säljs bolaget till 15 gånger det fria kassaflödet. Värdet då blir 19,1 miljarder USD.

 

Källa: The Dhando Investor

 

Det andra exemplet är att man börjar med samma kassa, men tillväxten i kassaflödet är 15 % per år och sen minskar 1 % per år. Vid försäljning fås en värdering på 10 gånger kassaflödet. Då fås en klart lägre värdering och nuvärdet är 9,6 miljarder USD.

 

Källa: The Dhando Investor

 

Det innebär att det alltså är med ett börsvärde på 10,7 miljarder USD är det lågt värderat vid en hög tillväxt, men rimligt värderad vid en låg tillväxt. Nu i efterhand vet vi att det fria kassaflödet hamnade på ca 700 MUSD för 2015, vilket gör att till och med det låga tillväxtalternativet inte blev uppnått. I boken kom de fram till att det inte verkade attraktivt i något av fallen, då det inte fanns tillräcklig margin-of-safety. Men i det stora hela så är det just detta som är konsten: Vad är framtida tillväxt? Vad är tillräckligt hög margin-of-safety?

 

Det är själva essensen i det svåra att värdera ett bolag. Det finns många parametrar att lägga in och det är otroligt svårt att uppskatta framtida tillväxt, och mycket svårare än vad folk verkar göra det till. Det är ju bara tänka på sin egen inkomst, hur mycket vet man att man kommer tjäna om 5 år? Och inkludera kapitalinkomsterna så blir det ännu svårare. Det är där som konsten ligger, och det är det som är det svåra med att värdera enskilda bolag. 

Taggar (blogg): 
29 januari

Treårsjubileum

Det är många jubileum som inträffar nu vid detta månadsskifte och i det nästa; min anställning som doktorand, mitt sparande och denna blogg. Det är inte en ren tillfällighet att alla startade samtidigt, utan då jag i slutet av min utbildning hade intresserat mig för ekonomi och sparande bestämde jag mig att börja spara ordentligt när jag började jobba. Min plan att köpa bil, ny TV och lägenhet byttes snart ut mot att köpa aktier.

 

Nu har tre stora milstolpar passerats inom dessa tre områden. Innan jul blev jag licentiat i fysik (för de som undrar är det ungefär halvvägs doktorsutbildning). Mitt sparande är nu högre än min årslön efter skatt och antalet läsare på denna blogg är mer under en vecka än under hela första året. Som Bill Gates kända citat lyder; “Most people overestimate what they can do in one year and underestimate what they can do in ten years”. Det är oftast det underliggande konceptet i att t.ex. doktorera, bygga upp en aktieförmögenhet eller en bra blogg. Långsiktigt och ihärdigt arbete.

 

För att motivera en själv under längre tid har jag märkt att det är bra att ständigt dokumentera och diskutera sakerna. Det gör jag dels genom denna blogg, men också genom andra verktyg. Varje månad noterar jag mitt totala aktieinnehav och annat sparande i en Excel-fil så man får fina grafer och kan analysera utvecklingen i efterhand. Nedan visas utvecklingen för det totala kapitalet de senaste tre åren:

 

 

 

Utvecklingen för det totala sparandet har också gått bra, vilket syns i grafen nedan. Här bör man ha i åtanke att under en stor del av tiden låg ca 20 % i räntepapper och fram tills mitten av 2015 låg det mesta av aktiesparandet i indexfonder. Trots det är den genomsnittliga årsavkastningen på 18,4 % per år och Sharpekvoten närmare 3. 

 

 

Ett annat jubileum som firas detta månadsskift är att det är två år sedan jag valde att starta mina aktieportföljer. Till en början skötte jag både portföljerna aktivt och kvantitativt, men då jag insåg att jag inte tillförde mycket av att vara aktiv så sköts de nu kvantitativt. Två år är ganska kort tid att utvärdera på, men en avkastning på 60 % över index är helt okej. I denna takt innebär det en totalavkastning på 32 % per år, vilket är en mycket hög takt som jag tror kommer vara lägre framöver, speciellt om det kommer en björnmarknad.

 

 

Det ska bli intressant att se vad nästkommande tre år bjuder på. Själv tror jag att det kommer bli en del intressanta händelser och det är en del planerat för dessa tre år, bland annat att jag ska avsluta min doktorand och försöka bli doktor i fysik. Men det sker också en hel del andra intressanta utvecklingar relaterat till bloggen som ni läsare kommer notera under det kommande året. 

Taggar (blogg): 
27 januari

Att investera i fina företag

När jag började investera i aktier läste jag runt på internet på diverse bloggar och börstidningar om hur man bör investera i aktier. Huvudkonceptet verkade inte vara så svårt; investera i fina bolag som är i en god verksamhetstrend och växer stadigt. Warren Buffett gjorde så och han blev ju rik. Lyssnar man också på diverse fondförvaltare är det just sånt de pratar om och de är enormt pålästa om varför just deras bolag är så bra att investera i för tillfället. Det är i stort sett en blandning av investerare som vill investera antingen på kort sikt eller lång sikt beroende på det underliggande trenden i bolaget.

 

Det som däremot fattades i denna diskussion var värderingen. Rådande sanningar och lösryckta påståenden är anledningen till att jag inte läser/följer börsnyheter hos Di, Placera och Aktiespararna. Det har också gjort att jag anser att det passar de flesta att investera i indexfonder, eftersom många alldeles för lätt fastnar för en berättelse än gå på rena fakta.

 

Då jag gärna går på bevis och inte på lösryckta fakta valde jag under 2015 att sammanställa ett antal listor bestående av vad som sades då vara fina bolag. Tanken var att jag satte mig i situationen som en glad amatör som tänkte sätta ihop sin aktieportfölj utifrån diverse råd i tidningar och på sociala medier.

 

Fina företag

Första portföljen är "Fina företag". Innehaven visas nedan. Den innehåller totalt 15 bolag som klassas som bra företag som utvecklats bra senaste åren. Det är ofta bolag som rekommenderas i diverse forum och var i slutet av 2015 bland de mest populära. Resultatet för 2016; 3,4 % vs 5,8 % för OMXSPI. Så portföljen gick sämre än index för året, med enormt varierande avkastning för de olika aktierna.

 

 

Långsiktiga vinnare

Andra portföljen är "Långsiktiga vinnare". Den innehåller totalt 10 bolag där man köpt i tron att bolagen som gått bäst de senaste åren kommer gå bäst det kommande året. Jag har skrivit mycket om momentum här, men det fungerar på kortare sikt (månader) än år. Det här var aktier det skrevs mycket positivt om då de hade haft en enorm uppgång de tre åren innan dess. Resultatet för 2016; - 4,25 % vs + 5,8 % för OMXSPI.

 

 

Värdeportföljen

Den tredje och sista portföljen som jag sammanställde är "Värdeportföljen". Den är faktiskt från slutet av 2014 och innehåller totalt 10 bolag som var populära då. Men konceptet är ju att man ska köpa och behålla bolagen för evigt så kan vara intressant att se utvecklingen ändå. Många bolag hade så kallade "moats" och konkurrensfördelar. Resultatet för 2016; + 5,7 % vs + 5,8 % för OMSXPI. Så bästa portföljen, men det ska tilläggas att 2015 inte var direkt något toppår för denna portfölj.

 

 

Tre olika portföljer av en hoppsättning bolag utifrån diverse börstidningar, bloggare och rekommendationer. Alla med bolag av fin karaktäristik eller vinnare senaste åren. Visade sig att inget av dessa koncept fungerade under 2016, men faktum är att det är ofta inget som fungerar oavsett år. De sätt som jag sett folk överprestera mot index under de senaste åren är antingen genom; egen analys och enorm insikt i deras bolag i portföljen (se inlägget Investera som Warren Buffett), personer skickliga på att tradea i rätt bolag samt de som köper systematiskt aktier som värderas lågt.

 

För att jämföra; hur hade avkastningen sett ut om man köpt aktier rent kvantitativt? I början av året satte jag upp några testportföljer som köpte aktier efter olika värdemått, se här. De hade gett följande avkastning; P/B: + 50 %, EV/EBIT: + 28,5 %, P/S: 10,8 % och Magic Formula + 29,8 %. Alla kvantitativa värdeportföljer slog alla portföljer med fina bolag ovan. Alltså hade det varit mycket bättre att bara göra en enkel screen och välja ut topp tio aktier på denna än att läsa en massa aktieanalyser. Det är just därför jag investerar kvantitativt i aktier och inte försöker hitta fina företag.

Taggar (blogg): 

Sidor

Blog Archive

Blog Archive
2017 (100)
Oct (2)

Taggar