Investerarfysikern
Likes
730
Antal inlägg
1281
Följare
138
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed
7 november 2015

Svårigheten att aktivt tajma marknaden - uppdatering

I år har jag i realtid upplevt hur svårt det är att aktivt tajma marknaden. Påspädd av trender, diverse ex-förvaltare och bloggare, värderingsmått och så vidare har det känts som enda vägen för börsen är ner under längre perioder i år. När alla dessa farhågor har besannats vecka efter vecka och det ser som bombsäkert att vi då kommer se en fortsatt bear-market så har marknaden helt vänt om och gått upp ordentligt. Detta hände både i juli och nu här i oktober. För att verkligen motbevisa att man har haft fel så har min aktiva portfölj gått upp till ATH-nivåer, vilken den nu igen befinner sig på.

 

Allt mer data kommer in som nu talar för att det kanske var för tidigt att ropa björn och att marknaden fortsätter uppåt. Å andra sidan kan marknaden alltid luras och de oroligheter som förut låg på bordet återigen besannas. Men börsen har de senaste 30 åren följt konjunkturen otroligt väl och kollar vi på konjunkturcykeln så ser det ännu ut som ett tag kvar till att den toppar, både här och i USA. Ett bra exempel är den otroligt bra jobbrapport som kom nu i fredags från USA där i ungefär 50 % mer jobb skapades än vad som var förväntat. Utöver det är lönetillväxten den högsta sedan 2009. I Sverige har vi en konjunkturbarometer på 108,3 och vi kan observera att vi börjar komma in i en högkonjunkturtopp i grafen nedan. Kollar vi tillbaka i tiden så är detta liknande med 1999 och 2006, där sedan börs och konjunktur toppade ett år efteråt. Återigen talar detta allt mer för att vi nu har sett en bear trap likt de som skedde 1998 och 2006.

 

Källa: Ekonomifakta

 

Om nu historien hickar så kan vi se en topp om 1-2 år både börs och konjunktur. Men det är riktigt svårt att säga då allt inte beter sig exakt som förut. Utöver det så är också prissättningsmekanismerna lite satta ur spel med centralbankernas obligationsköp etc. En sak vi däremot nu kanske kan förvänta oss är att USA höjer sina räntor. Det ska bli intressant att se hur mycket de kan höja dem med innan de får vända och sänka dem igen. Om vi kollar på lång sikt över den långa räntecykeln, då räntorna bottnade senast under 30-talet, så kunde de höja räntan med 0,5 % innan de behövde sänka den. Därefter tog det tills 50-talet innan de kunde återgå till en normal räntepolitik (troligtvis också påverkat av andra världskriget).

 

För att återigen påpeka hur svårt det är att tajma marknaden, speciellt efter värdemått, så vill jag visa Shiller PE för lite mer än 100 år. Se hur värderingarna har gått upp och ner för börsen och hur det kan variera enormt mycket. Ett intressant exempel på att tycka att det är höga värderingar är t.ex. i början på 90-talet efter att varit van med nästan ett 20-årigt snitt på Shiller PE 10-15. Därefter dubblades värderingarna och börsen gav ett av de bästa decennierna någonsin. Så det är riktigt svårt att med värdemått tajma marknaden och även om vi kan ha ett högt värderat läge nu, så är det svårt att se vart vi kommer att gå.

 

Källa: Multpl

 

Vi får se vilken höjd vi kommer att ta i denna marknad, men jag ser också en klar anledning till att vara försiktig på grund av en långvarig bull market och höga värderingar. Däremot vet man aldrig med börsen och den kan sticka upp 30 % till innan den vänder ner igen. Folk har pratat om övervärderingar i flera år nu och jag tror att många gånger har man gått ur för tidigt. Vi får se vart denna cykel leder.

Taggar (blogg): 
28 juni 2015

Problem med marknadstajming

Jag fick lite kritiska kommentarer i mitt förra inlägg där jag gjorde ett multibacktest av absolut momentum, konjunkturstrategin och MA10 strategin. En kommentar var att det är bara data-mining och det går inte att använda i praktiken och en annan kommentar var att jag inte belyser problemen tillräckligt. Därför tänkte jag i detta inlägg besvara detta och gå igenom vad för problem det finns med en marknadstajmande strategi. Dessutom vill jag också kommentera varför man ska vara kritiskt och varför jag delar upp mitt sparande mellan flera olika strategier.

 

Så är de marknadstajmande strategierna data-mining? Ja, i visst är de. Det betyder inte att de inte kommer att fungera framöver. Det finns många hedgefonder, "smarta pengar" och andra investerare som använt just dessa strategier och varit bra på att tjäna pengar. Forskning är ofta data-mining där man får fram resultat ur empirisk data och drar slutsatser från detta. Vi observerar t.ex. att stenar faller med en viss hastighet, skapar då en modell som beskriver detta och sen testar om vi denna modell stämmer överens med verkligheten. I min forskning så räknar jag på magnetism och strömmar och försöker komma fram till saker eller beskriva experiment. Många gånger kan man få något helt nytt och det gäller då att få in detta i det nuvarande ramverket. Nu har forskare i finans visat att det är något konstigt med världens marknader och trots att effektiva marknadsteorin bör stämma så funkar en enkel moving average modell på nästan alla tillgångsklasser så långt det finns data. Utifrån detta så har man skapat en förklaring och en modell hur det funkar. Det är så som modern vetenskap är uppbyggd, att försöka objektivt beskriva ett fenomen som man observerar.

 

Sen så kan det självklart ifrågasätta omsättningen i praktik, om det verkligen går att använda dessa strategier i praktiken? I marknadstajmande strategier måste man ta hänsyn till courtage och skatter. I Sverige har vi ISK vilket gör att vi endast behöver bry oss om courtage, vilket faktiskt har blivit ännu mindre med de senaste sänkningarna. Jag kan säga att jag troligtvis inte hade implementerat några av dessa strategier om vi hade haft 30 % vinstskatt och högt courtage. Nu med ett courtage från 1 krona på 0,25 % och ungefär liknande spread på mid cap så innebär det att varje byte kostar ca 0,5 %. Många av strategierna har byter en gång ca vartannat år, vilket inte blir så ofta.

 

När det gäller om det fungerar i praktiken så kommer dessa strategier faktiskt från utövare i finansindustrin och blev sedan bekräftade av forskare att de fungerar. Det finns flera analytiker från finansvärlden idag som försöker sprida dessa lärdomar t.ex. sajten Indexinvestering.se som är ett resultat av traders som vill ta liknande strategier till småsparare. CMJ som ligger bakom sajten och jag följt länge har 19-årig erfarenhet av teknisk analys inom olika tillgångar och tagit fram denna som en riskjusterand strategi. Gary Antonacci som ligger bakom Dual momentum rekommenderar en momentumstrategi då det är vad han kom fram till är det bästa efter varit i branschen sedan 70-talet. En annan känd i bloggsfären är bloggaren Kavastu som förespråkar att följa trenden, något han fått med sig efter sin nästan 30-åriga erfarenhet i finans. Hedgefonden Lynx använder också just trendföljande modeller och har visat skapa en bra avkastning sedan starten år 2000.

 

Nu var det mest en massa positivt om marknadstajming, men det finns också en del negativt som jag tänker gå igenom här och varför jag inte tillämpar marknadstajming fullt ut på min portfölj. Så största kritiken är det spekulativa i marknadstajming. Jag har byggt upp mentala barriärer till varför jag inte ska sälja av innehav och nu när man då ska ha en strategi som säger åt en att sälja av allt så känns det lite fel. Jag läser lite om Graham och andra investerare och det är så tydligt med att man ska tänka som en investerare och inte som en som spekulerar. O'Shaughnessy, Greenblatt, Carlisle och andra investerare som rekommenderar mekaniska strategier eller helt enkelt att köpa billiga företag skriver om det viktiga med att köpa, följa strategin och att aldrig sälja. De på AlphaArchitect har skrivit lite om att applicera deras kombination av absolut momentum och MA-strategi på sin kvantitativa strategi och de har kommit fram till att avkastningen blir lägre men volatiliteten mindre. Många av dessa strategier fungerar bra utan att justera för marknaden och det är oftast bäst att inte göra något och fortsätta investera.

 

Förespråkare för buy-and-hold talar just om det viktiga med att aldrig tillåta sig sälja. Bara investera ger bra avkastning framöver. Däremot så måste man också ta sig igenom dåliga perioder, t.ex. så tar det ett bra antal år innan börsen kommer upp till nivåer som 1999-2000 och 2006-2007 och om vi kommer se något liknande framöver så kan det vara riktigt surt. Sedan 1993 så har en simpel MA10-strategi gett tredubbla avkastningen och med en maximal nedgång på -23 % mot -63 % för index. Därför finns det starka incitament för att använda en sådan strategi.

 

Själv vill jag helst inte använda en marknadstajmande strategi eftersom det strider lite mot mina tankar om hur man ska investera. Däremot så tillåter jag inte mig att inte använda en sån strategi eftersom jag vet att den är beprövad och avkastningen kan minska markant om man inte använder en sån strategi. Att fullständigt lita på värdeinvestering kan också vara lite risky. Därför delar jag upp mina bet på både buy-and-hold och marknadstajming. Då får jag med alla aspekter och kommer förhoppningsvis inte att förlora. De kommande åren får också bli en utvärderingsperiod för att känna efter och se om vad som jag känner är mest lämpligt att fortsätta använda. Det hela kanske kommer att sluta i att jag blir en buy-and-hold investerare, vi får se då. Just nu har jag en lite halvskeptisk hållning till marknadstajming.

 

Detta belyser återigen mitt tidigare dilemma: ska man ha marknadstajming i den enkla aktieportföljen? Nästan alla förespråkare för mekaniska strategier säger att man bara ska fortsätta investera efter dem i vått och torrt och det har visat sig vara gå bra. Mekaniska värdestrategier har gett bra resultat i både 90-talskrisen, IT-bubblan och under 2011-2012 men mindre bra under 2007-2009. Om man skulle skippa marknadstajming i den portföljen skulle det också bli ett mer 50-50 bet mellan marknadstajming och buy-and-hold värdeinvestering. Det skulle också bli tre mer enkla och rena strategier, vilket oftast är bra när man skapar en investeringsmodell. Då blir det en ren dual momentum-portfölj, en ren mekanisk värdeportfölj och en aktiv portfölj där jag applicerar marknadstajming (vilket ändå kan ses som en mer aktiv del i sparandet). I ett kommande inlägg så kommer jag att skriva om risk och avkastning i Fysikerportföljen och lite ytterligare tankar.

Taggar (blogg): 
24 juni 2015

Tankar om marknadstajming

Marknader är inte perfekta. Om de skulle vara det så skulle t.ex. börsen alltid gå upp och alla skulle vara glada. Däremot går de i cykler, något de gjort i 100-tals år och de har oftast en tröghet/momentum man kan utnyttja. Jag använder själv momentumeffekten i en av mina portföljer, fondportföljen som investerar i de fonder med mest momentum. En fråga jag ställt mig på sistone är däremot om det är bra att använda marknadstajming i en värdeinvesteringsstrategi, speciellt med tanke på att bäst avkastning fås i en bear market?

 

Varför ska man då använda marknadstajming? Den största anledningen är nedsiderisken. Oftast är vi människor skapta så att vi kanske tål ett visst fall men kan agera i panik efter ett större. Detta kallas "loss aversion" och är mycket av det som styr att en bear market går så djupt. Den typiske investeraren sitter oftast på mest cash när börsen står som lägst och mest aktier när den är som högst, tvärtom hur man ska agera. Däremot för att motverka detta finns det regler man kan gå efter och de har historiskt sett begränsat nedgångarna men med samma avkastning, lite som en försäkring. Själv använder jag absolut momentum för detta, vilket innebär att om börsens 12-månadersavkastning är sämre än räntor så går jag över till räntor. Avkastningen går att se i mitt backtest på den svenska börsen under åren 1919-2006 där den ökar med 3,1 %:

http://investerarfysikern.blogspot.se/2015/05/backtest-absolut-momentum....

När absolut momentum testats i på den amerikanska börsen så minskar både standardavvikelsen och maxfallet halveras.

 

Däremot så har jag undrat om det verkligen är bra att använda marknadstajming på en mekanisk strategi som t.ex. Magic formula. Jag fick under denna vecka svaret. Alpha Architect testade använda sin marknadstajmande strategi, Robust Asset Allocation, på sin kvantitativa strategi Quantative Value som innebär att köpa de billigaste kvalitetsbolagen. Robust asset allocation är en kombination av absolut momentum och glidande MA. De fick att avkastningen minskade med 1,43 % per år, men att standardavvikelsen, maximal nedgång minskade och Sharpekvoten ökade:

https://www.dropbox.com/s/pwji8dzviezcsx4/QV_Factsheet_Final.pdf?dl=1

Så då är frågan om det är värt den extra försäkringen att minska nedgången från -50 % till -25 % med genom att applicera absolut momentum på den mekaniska portföljen?

 

Den marknadstajmande strategi som jag började med var konjunkturstrategin. Denna har fungerat bra men den är mindre beprövad och det finns en risk för att signaler inte slår ut. Dessutom fungerade den mindre bra under åren 2001-2003 då man låg exponerad mot en fallande börs. Marknader har följt konjunkturen bra, däremot fungerar den mindre bra på låga P/E-tal. Nedan visar jag mitt tidigare backtest på låga P/E-tal där jag applicerar konjunkturbarometern på Fama-French data för låga P/E-tal och det visar sig endast vara vid den senaste kraschen som en konjunkturstrategi eller MA10-månader strategi har lönat sig. MA10-månader innebär att man säljer om kursen är under 10 månaders moving average. Största börsfallet halveras i detta fallet. Kombinerar man konjunkturstrategin med MA10 eller absolut momentum så är blir avkastningen som MA10 eller absolut momentum. Framöver kan troligtvis en konjunkturstrategi, absolut momentumstrategi eller en MA10 strategi applicerad på en värdeinvesteringsstrategi ge liknande avkastning som index men med lägre nedsida.

 

 

Testade också att jämföra MA10 strategin med absolut momentum strategin i mitt tidigare backtest. Det visade sig att båda hade presterat ganska bra under längre tid, med absolut momentum som gått bäst fram tills 80-talet och sedan har MA10 tagit ikapp lite. AlphaArchitect har tillämpat båda i sin Robust asset allocation då kombinationen passar bättre bland andra tillgångsklasser än aktier.

 

 

Så frågan som återstår är om man vill minska nedsidan eller ej och kanske riskera lite lägre avkastning? I dagsläget vet man till exempel med absolut momentum att man riskerar ett fall på max ca 20 % (börsen har gått upp ca 20 % mer än korta räntor de senaste 12 månaderna). Själv satt jag innan och funderade om det känns så smart att investera så hårt i aktier om vi nu kan komma att se ett fall på -30-50 %. Att veta att man endast riskerar ett fall på 20 % är lättare att smälta. Vet ej riktigt hur jag kommer att ta ett börsfall framöver, under 2008 så hade jag endast 10 000 kr investerat i fonder (vilket jag faktiskt sålde av...).

 

En annan sak som talar för att använda en marknadstajmande strategi är om nu värdepremien minskar. Om nu värdeaktier kommer att prestera som övriga börsen så kommer en marknadstajmande strategi löna sig. Däremot så har t.ex. Magic formula klarat sig riktigt bra under de senaste börsfallen (2000-2003, 2007-2009, 20011-2012) vilket kan tala för att vara kvar i marknaden. Som jag nämnde i ett tidigare inlägg så kan det också vara bra att helt köra på en enkel strategi och inte avvika från den, då oftast enkelhet vinner i investeringar.

 

En modell jag också pratat om är att göra insättningar efter en marknadstajmande strategi. Det skulle innebära att man gör insättningar endast i uppåttrend och avvakta med dem i nedåttrend tills börsen har vänt igen. På så sätt undviker man se allt falla direkt efter insättning.

 

Efter denna genomgång känns det igen som att en mekanisk strategi som den jag tillämpar eller Magic formula fungerar bäst utan marknadstajming om man inte blir påverkad och gör dumma beslut i en krasch. För min egen del så känns det bra att testa kommande bear market att ligga kvar när den ännu inte kommit upp i några riktigt stora summor. När det kommer till den aktiva portföljen så kommer jag att ta denna insikt om börsens korrelation med konjunkturcykeln och marknaders momentum med mig. I dagsläget ser vi en bättre konjunktur och flera av de aktier jag har är fortfarande lågt värderade mot läget i omvärlden. Vid en vändande marknad eller om vi ser en konjunkturtopp så kanske jag sitter på lite mer cash för att gå in tyngre när en vändning väl sker. Planen är att spara ihop lite cash för att gå in i net-nets vid en krasch.

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2017 (100)
Oct (2)

Taggar