Spartacus
Likes
155
Antal inlägg
481
Följare
44
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed
4 februari

Må du leva i intressanta tider

Ordspråket "Må du leva i intressanta tider" sägs enligt vissa ha ett gammalt kinesiskt ursprung. Oavsett så är det ett ständigt aktuellt ordspråk. Nu liksom som på 60, 30-talet eller förra sekelskiftet. Vi lever faktiskt i ständigt intressanta tider. Då liksom nu.

Brexit, hybridkrigföring, stater som faller samman,  klimatförändringar, flyktingströmmar,ett mer isolanistiskt USA. Ja det finns mycket att fundera över.

Vi står ständigt inför nya utmaningar samtidigt så ter sig mycket gå i samma hjulspår. Historien har en förmåga att, om inte upprepa sig, i alla fall rimma.

Börsen är ju lite likadan. Eufori byts, rätt som det är, mot dysfori. Sedan är det dags för eufori igen. Som en berg- och dalbana. Eller en skiva som fastnat i att upprepa sig. 

Jag kan inte hjälpa det, men en krypande känsla har kommit över mig. Lite som den som kom våren 2015.

Nu ska man inte agera på krypande känslor, men jag kan inte undgå att tänka att det är intressanta tider vi lever i.

 

Taggar (blogg): 
29 januari

Mer om Hexpol

Jag ställde för ett tag sedan Hexpol mot min s.k. checklista. Nu var det dags att pränta ner några av de tankar jag fått efter att ha studerat bolaget närmre.

Hexpol noterades 2008 genom avknoppning från Hexagon. Bedömningen var att verksamheten hade nått en sådan storlek så att den nu kunde växa och frodas bättre på egen hand. Redan då delade man upp verksamheten i två grenar, Compounding och Engineering.

Hexpol-aktien kostade motsvarande ca P/S 0,3 vilket får sägas vara extremt billigt för en rörelse som då uppvisade ca 10% i rörelsemarginaler. 2008 var m.a.o. ett helt annat noteringsklimat än dagens.

2008 var några av de största konkurrenterna på marknaden Excel Polymers och AirBoss i USA. Kraiburg i Tyskland.Hong Xing Castors i Kina samt delvis Trelleborg i Sverige.

Excel Polymers köptes av Hexpol 2010 för ca 212,5 milj usd på skuldfri basis. Då omsatte bolaget ca 350 milj usd årligen med ca 800 anställda. Hexpol omsatte 2009 ca 400 milj usd. Förvärvet av en av bolagets största konkurrenter gjorde att Hexpol blev en riktig stor aktör inom sin branch och med ett litet tilläggsförvärv till inräknat så fördubblades omsättning.

Hexpol hade en bruttomarginal på ca 18% och en rörelsemarginal på ca 10% 2010. Det är ungefär exakt detsamma som AirBoss i USA har idag. AirBoss omsätter ca 200 milj usd och har också delat upp sin verksamhet i Compounding och Enginered Products. Man är den näst största aktören på den amerikanska marknaden.

Tyska Kraiburg har förutom tillverkning i Tyskland även tillverkning i Österrike, Schweiz och Kina samt har ca 600 anställda.

Hong Xing Castors bildades 1988 och någon direkt finansiell information där ifrån är svårt att få fram.

Svenska Trelleborg är troligen välkänd för en svensk. Trelleborg har ju ofta ganska ok bruttomarginaler på mellan 20-30%. Även om rörelseresultatet kan svänga lite så ligger den som medel ofta runt ca 10% när man slätar ut variationen.

Intressantast att jämföra tycker jag Hexpol och AirBoss är. Där har de tre första kvartalen under 2016 bjudit båda på lägre försäljning. AirBoss med ca 10% mindre (i usd räknat) och Hexpol med ca 6% (i sek räknat). Hexpols relativa bättre siffror kan troligen inte förklaras av dollar-förstärkning då us dollarn kostade ca 8,50 sek både under 2015 som 2016. Både Hexpol som AirBosss har USA som viktig marknad, men Hexpol har möjligtvis en lite mer förvärvsdriven strategi som kan kompensera.

Lägre försäljningspriset anges som anledning till sämre försäljning. Priserna på ut-produkterna sägs bli lägre p.g.a. priskonkurrens då priset på råmaterial är lägre. Just nu har Hexpol en bruttomarginal på ca 24% och en rörelsemarginal på ca 18%. Det är högre än branschkollegan AirBoss och högre än det historiska snittet vars 10-åriga rörelsemarginal är på ca 13%.

Hexpols historiskt fina tillväxtssiffror anser jag i grunden bero på tre faktorer. Högre efterfrågan för branschen efter Finanskrisen, förvärv (varav viktiga i USA) samt marginalförbättringar.

Efterfrågan anser jag kommer variera efter konjunkturläget. Det är naturligt att bolag växer under goda år och hakar sig fram under svåra. Det som Hexpol dock gör väldigt rätt här (enligt mig) är att man slimmar inte sin balansräkning under de goda åren för att sedan möte de svåra med tunn balansräkning och inga reserver. Tvärt om. Hexpols finansiella ställning är, vad jag kan se, god.

Konjunkturläget och dess möjligheter är jag därför neutral till.

Vad det gäller förvärven så antar jag att bolaget kommer fortsätta med dessa. Om konjunkturen inte är någonting man kan styra så är förvärven i alla fall det. En god balansräkning möjliggör förvärv både under goda som dåliga år.

Jag ställer mig positiv till bolagets möjligheter att göra förvärv.

Kommer vi då till marginalförbättringar så anser jag att de inte kommer gå förbättra så mycket mer. De är redan på ganska höga nivåer. Kanske vi istället kan se lägre marginaler framöver? Marginaler som sjunker något mot det historiska snittet och branschkonkurrenterna. Även om bolagets egna mål är 17% och man just nu ligger över det så är det bäst att vara försiktigt skeptisk.

Jag är med andra ord negativ till hur marginalerna kan utvecklas framöver.

Här ligger också den stora risken i aktien. En sviktande försäljning i kombination med sjunkande marginaler skulle vara förödande för synen på bolaget och aktiens värdering. För bolagets del kanske det skulle vara av godo då man skulle kunna göra nya förvärv till billigare priser, men för aktien och den kortsiktiga aktiemarknaden skulle det inte se bra ut.

Sammantaget tycker jag Hexpol som bolag ser väldigt välskött ut och dess framtidsutsikter intressanta. Nuvarande värdering kan jag tycka anses som något ansträngd, men rimlig för en lite mindre inledande position. Dock så skulle bäst läge antagligen materialisera sig om ovanstående scenario materialisera sig. Då skulle man även ha tid att bygga upp en större position över tid. Jag gör ju sällan stora portföljavgörande förändringar utan plockar långsamt.

Hur ser du på Hexpols framtid?

Taggar (blogg): 
28 januari

MIILF-uppdatering

Dags för den populära MIILF-uppdatering - Mature Investors I´d Like to Follow.  MIILF uppdateringarna synar en del exempel hur en del förvaltare agerat i köpsituationer. D.v.s vad har de köpt nu senast?

 

Didner & Gerge

Q3 2016

H&M ca 250 kr

Autoliv ca 900 kr

Nordea ca 85 kr

Hexpol ca 77 kr

Indutrade ca 180 kr

Kopparbergs bryggeri ca 270 kr

Avanza ca 320 kr

Ansys ca 90 usd

 

Man skriver bl.a.

"Nordeas aktie har pressats då det finns oro för att banken har för lite eget kapital om det kommer nya tuffare regleringar. Värderingen är låg, men tyvärr har banken ett gediget internt jobb att göra, och det är svårt att se att vinsten ökar i närtid. Ett nytt innehav i fonden är Autoliv. Bolagets största konkurrent har stora problem och Autolivverkar kunna dra nytta av detta i införsäljningen av kommande bilmodeller vilket sannolikt kommer öka bolagets marknadsandelar."

 

Skagen Fonder

December 2016

Novo Nordisk ca 250 dkk

Adient ca 55 usd

 

Simon Blecher

December 2016

NCC ca 215 kr

Peab ca 70 kr

 

Blecher skriver bl.a.

"För pengarna köpte vi NCC och Peab då vår tro är att även svenska politiker tvingas satsa på infrastruktur och öka bostadsbyggandet ännu mera för att kunna nå målet om 700 000 nya bostäder om några år. Notera att både NCC och Peab är försiktigt värderade i förhållande till nuvarande vinstnivå, ger höga utdelningar och har gott om dolda tillgångar i sina balansräkningar i form av mark som är för lågt bokförd."

 

Odin Fonder

December 2016

Avanza ca 360 kr

Lundberg ca 540 kr

Securitas ca 140 kr

Hexagon  ca 325 kr

 

Man skriver bl.a.

"Avanza är ett kvalitetsbolag med stark företagskultur. Vi tror att den svenska sparmarknaden kommer fortsätta växa och att Avanza tar ytterligare marknadsandelar framöver."

 

Mina egna kommentarer

Lite udda kan jag tycka att Blecher gör ett makro-bet baserat på vad han tror svenska politiker ska besluta. Själva bolagen eller gissningen är kanske inte fel, men jag hade mer sett Blecher som en s.k. "bottom-up" investerare.

Avanza verkar vara nätmäklarfavoriten bland fondförvaltare. Dessutom verkar H&M ses i lite ljusare tongångar av Didner & Gerge än vad "Mr Market" och en del i bloggosfären gör. 

Har du några tankar om ovanstående bolag?

22 januari

StrongPoint vs Checklistan

StrongPoint är ursprungligen en konsolidering av sju bolag. StrongPoint säljer diverse system och produkter som är tänkt att förenkla och effektivisera för handlare och deras kunder.  Det handlar t.ex. om kontanthanteringssystem som CashGuard, elektroniska hyllkantsetiketter, automatköp som Vensafe, vågar och packmaskiner, handprismärkare m.m.

 

 

Sverige och Norge är de absolut viktigaste marknaderna och står för ca 75% av försäljningen men man har ambitioner att växa annorstädes också

 

Storlek och notering

Strongpoint är noterat på Oslo-börsens OB-match och har ett börsvärde på ca 700 milj nok. OB-match är en godkänd plats även om storleken på bolaget faller lite under gängse large- och midcap definition.

Kriterium uppfyllt.

 

Ägare

Inga stora huvudägare men entreprenörsägt. Störste ägare är Erik Pinnås på ca 11%. Erik sägs ha startat med två tomma händer 1992. Positionen är för liten för att det ska godkännas på denna punkten.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Ger bolaget utdelningar?

Ja. Utdelningen 2015 landade på 0,45 nok/aktie.

Kriterium uppfyllt.

 

Politisk risk

Nej inget att invända här. Vare sig produkt- eller marknadsmässigt.

Kriterium uppfyllt.

 

Råvarurisk

Man är inte beroende av hur något råvarupris rör sig.

Kriterium uppfyllt.

 

Innovativ produktutveckling

Kan diskuteras för visserligen krävs produktutveckling men det är inte på sådan nivå att bolagets framgångar hänger på huruvida den nyaste CashGuard blir en succe eller ej.

Kriterium uppfyllt.

 

Utdelningsstabilitet

Gett utdelningar sedan 2011 utan sänkning. Ser hittills stabilt ut, men historiken för kort för att klara punkten.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Balansräkningen

Kikar på Q3 2016 och de räntebärande skulderna var totalt ca 44 milj nok att jämföra med det egna kapitalet som bokfördes till 290 milj nok. De totala skulderna uppgick till 282 milj nok. Goodwill och immateriella tillgångar uppgick till 171 milj nok.

Kriterium uppfyllt.

 

Avkastning på eget kapital

Kort historik. Avkastningen på eget kapital (ROE) ligger som 5 års snitt på 9,3%. Just nu på 17,9%

Kriterium ej uppfyllt.

 

Tillväxt

Dels är historiken kort. Dels så tyder den historik som varit att tillväxten är svår-prognosticerad.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Ledningen

Har ingenting att invända.

Kriterium uppfyllt.

 

Vinststabilitet

Vinsten har svajat rejält vilket diskvalificerar bolaget på denna punkt.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Rating

Ratingen blir ett D. StrongPoint ter sig som ett intressant bolag med tillväxtsmöjligheter, men efter en avstämning med checklistan så falnar intresset. Bolaget kan säkerligen gå en fantastik framtid till mötes, men passar inte mig.

 

Med ratingen D skulle en eventuell investering ske med ett mindre belopp och om det fanns få andra prisvärda alternativ. Därtill kräver (enligt mig) ett sådant här bolag (litet, med kort historik och flertal ej uppnådda kriterier) mer bevakning än vad man lägger ner på till exempel ett större bolag med längre historik och fler klarade checkpunkter. Ekvationen blir alltså mycket tids-insats för liten peng.

 

Passar StrongPoint dig?

Taggar (blogg): 
13 januari

Tomra vs Checklistan

Norska Tomra tillverkar apparater för returglas, aluminiumburkar och PET-flaskor. Har du någon gång pantat så är chansen stor du råkat på en av Tomras apparater då de är störst i världen på returapparater.

 

 

Tomra delar upp sin verksamhet i två affärsområden - Collection Solutions och Sorting Solutions.

Collection står för ca 60% av omsättningen och 2/3 av vinsten. Collection är affärsområdet som innefattar returapparaterna. Drygt 70.000 returapparater har sålts av Tomra över årens lopp och förutom nyförsäljning så blir det även en del som ska bytas ut efter en viss tid vilket ger återkommande intäkter.

Sorting står för ca 40% av omsättningen och 1/3 av vinsten. Sorting är det nyaste affärssegmentet och också det som bolaget växt en hel del inom allt sedan 2004. Sorting inkluderar t.ex. sorteringsmaskiner för tvättad potatis eller sortering av grönsaker och frukter baserad på vikt m.m. Förutom inom livsmedelsindustrin så är sensorstyrd sortering även användbart inom återvinning och gruvindustrin.

 

Storlek och notering

Tomra är noterat på norska OB Match och har ett börsvärde på strax över 13 miljarder nok.

Kriterium uppfyllt.

 

Ägare

Latour är största ägare med 25,8% av aktierna. Känns tryggt.

Kriterium uppfyllt.

 

Ger bolaget utdelningar?

Ja. Utdelningen 2015 landade på 1,75 nok/aktie. Bolaget har höjt utdelningen varje år de senaste 10 åren.

Kriterium uppfyllt.

 

Politisk risk

Man skulle kunna argumentera för att det politiska intresset för att gynna återvinning skulle minska framöver, men nej jag väljer nog vara naiv här. Det är hur man än vänder på det mycket resurseffektivare att återvinna en gammal aluminiumburk än att gräva upp bauxit, förädla och frakta runt halva jorden.

Kriterium uppfyllt.

 

Råvarurisk

Man hjälper till att sortera material. Man är ej beroende av prissättningen av en enskild råvara för att tjäna pengar.

Kriterium uppfyllt.

 

Innovativ produktutveckling

Ständig produktutveckling pågår visserligen, men det är inte på den nivån att bolaget står och faller på huruvida nästa returapparat blir en hit eller ej.

Kriterium uppfyllt.

 

Utdelningsstabilitet

Som en dröm. Stadigt stigande utdelningar under 10 års tid.

Kriterium uppfyllt.

 

Balansräkningen

Räntebärande skulder är på ca 980 milj nok (Q3 2016) medan det egna kapitalet ligger på 3925 milj. De totala skulderna är på 3280 milj nok.

Kriterium uppfyllt.

 

Avkastning på eget kapital

Avkastningen på eget kapital (ROE) ligger som 10 års snitt på 17,4% vilket är snäppet under kravnivån.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Tillväxt

Har man (minst) fördubblat utdelningar, vinst och det egna kapitalet på en 10 års period? Ja. Alla tre parametrarna.  

Kriterium uppfyllt.

 

Ledningen

Ingenting att klaga på.

Kriterium uppfyllt.

 

Vinststabilitet

Om det inte hade varit för ett hack i kurvan 2010 då vinsten gick från 1,79 nok/aktie till 0,49 nok/aktie så hade det sett väldigt bra ut även här. Nu ska man i rättvisans namn påpeka att bolaget som sådant faktiskt gick bra. Även kassaflödet var bra, men det som kom som smolk i bägaren var en kraftig bot från EU på 226 milj nok mot slutet av året. Så kan det gå när man är störst och starkast på gatan och anses otillbörligt ha motarbetat mindre konkurrerande aktörer.

Man kan argumentera för att detta är en slags politisk risk, men jag friade som bekant bolaget på den punkten ovan. Istället är jag inte förlåtande här då det fått resultatpåverkan.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Rating

Ratingen blir A och då ska man komma ihåg att på de två punkterna som bolaget diskvalificerade sig så var det delvis lite av gränsfall. ROE ligger som medel ej långt under 20% och 2010 då boten från EU kom får man hoppas var en engångshändelse. Man ska ju dock aldrig säga aldrig.

A-betyg är hur som helst ett fullgott betyg. Bolaget passar sig som långsiktigt innehav och för djupare studie. Frågan som också återstår är vad man eventuellt bör vara beredd att betala för aktier i bolaget. Äger man Latour är man redan delvis indirekt ägare.

Vad är din syn på bolaget?

 

Taggar (blogg): 
9 januari

PKC vs Checklistan

Finska PKC håller på med kablage och elektronik främst för transportfordonsindustrin så som lastbilar, men även för annan industri och jordbruksmaskiner. Man kan säga att PKC tillhandahåller ”nervsystemet” i fordon.

 

 

Man delar upp sin verksamhet på Wiring Systems och Electronic business där Wiring Systems är den helt klart dominerande. Viktigaste marknaderna i nuläget är Nord- och Sydamerika samt Europa, men man försöker ta sig an den kinesiska marknaden också.

Bolagets historia börjar 1969 då man började tillverka kablar till fordon. Saab och Volvo blev snart de viktigaste kunderna. På 80-talet gick man ihop med Nokia för att sedan på 90-talet, då Nokia ville fokusera på kärnverksamhet, bli egen igen.  2000-talet har handlar mycket om internationell expansion. 

Som underleverantör till framförallt tunga fordonsindustrin är man konjunkturkänslig. Man har hittills gynnats av trenden att de stora fordonstillverkarna outsourcat mer och mer över tid samtidigt som efterfrågan på fordon ökat år efter år. Man försöker även göra en del förvärv för att växa och ta fler marknadsandelar.

 

Storlek och notering

PKC är noterat på Helsingfors midcap.

Kriterium uppfyllt.

 

Ägare

Bolaget står utan tydlig ägare av kött och blod. Största ägare är fond- och pensionsbolag t.ex. Ilmarinen Pensions bolag.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Ger bolaget utdelningar?

Ja. Utdelningen 2015 landade på 0,70 eur/aktie vilket den också var de tre åren före det.

Kriterium uppfyllt.

 

Politisk risk

Nej inga särskilda politiska risker för att man verkar som underleverantör till fordonsindustrin.

Kriterium uppfyllt.

 

Råvarurisk

Produktionen är ej märkbart sårbar p.g.a. råvaruprisfluktuationer. Inget annat än den vanliga konjunkturkänsligheten sticker ut här.

Kriterium uppfyllt.

 

Innovativ produktutveckling

FoU-kostnaderna uppgå till ca 1% av omsättningen och är därmed relativt blygsamma. Huvuddelen av produktutveckling sker i regel som kundbaserade lösningar. Produktcyklerna är ofta ca 5-10 år långa.

Kriterium uppfyllt.

 

Utdelningsstabilitet

Utdelningen sänktes från 0,45 eur/aktie 2007 till 0,15 eur/aktie 2008 vilket diskvalificerar bolaget på denna punkten.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Balansräkningen

Soliditeten Q2 2016  är på 27%. För svagt.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Avkastning på eget kapital

Avkastningen på eget kapital (ROE) ligger som 10 års snitt på 7,6%.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Tillväxt

Även om omsättningen lyckats fördubblats på ca 10 år hänger vare sig vinster, utdelningar eller det egna kapitalet med.  

Kriterium ej uppfyllt.

 

Ledningen

Ser ut som klassiska s.k. styrelseproffs. Styrelseordföranden har t.ex. förflutet i både Fortum som Kone. Har varken bu eller bä att säga så det blir som brukligt en ”friande dom”.

Kriterium uppfyllt.

 

Vinststabilitet

Väldigt svängiga resultaträkningar. Vi pratar om allt i mellan 1,20 eur/aktie i vinst till 1,20 eur/aktie i förlust under den senaste 10-års perioden.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Rating

Med 6 kriterier som inte uppfylls så blir ratingen det lägsta, ett D. Det här är inte ett bolag som jag vore bekväm att hålla långsiktigt i någon större position. Det är inte samma sak som att det inte går att tjäna pengar på kursrörelser i det dock. Det kan nog mycket väl svänga en del. Vid en god konjunktur och efterfrågeläge så kan det nog gå riktigt bra. Liksom tvärt om, om situationen blir den motsatta. Dock är det inte så jag tänker mig generera en god avkastning i portföljen över tid.

 

Taggar (blogg): 
3 januari

Hexpol vs Checklistan

Hexpol vs Checklistan

Hexpol håller på med polymer eller på ren svenska – gummi och plast.

 

 

Bolagets historia börjar redan 1893 med en gummifabrik i Gislaved. Nu har man långt ifrån bara en fabrik längre. Tvärt om, man är nu en global aktör. Man har två affärsområden. Compounding som i princip står för nästan all försäljning och Engineered Products. 

Bolagets kunder består av fordons- och verkstadsindustri, bygg- och energisektorn, medicinteknik m.fl. Beställningar kan till exempel gälla gummilister till fordon. Man har största delen av sin försäljning i Nordamerika (2/3). Med en stor del av sin försäljning i usd så har dollarförstärkningen bidragit till bättre rörelseresultatet 2015. En större efterfrågan på t.ex. fordon och en stärkt dollar har alltså varit mumma för bolaget.

Allt sedan bolaget knoppades av från Hexagon 2008 har man uppvisat en kraftig tillväxt samt en fördubbling av rörelsemarginalerna.

De fria kassaflödena är fina i relation till redovisade vinster då bolaget verkar ha låga capex-behov. Kassaflödet har huvudsakligen gått till förvärv, inte utdelningar.

Hexpols finansiella mål är att soliditeten ska uppgå till mer än 30%, att försäljningstillväxten över en konjunkturcykel ska vara mer än 10% och att rörelsemarginalen ska var över 17%.

 

Storlek och notering

Hexpol är noterat på largecap.

Kriterium uppfyllt.

 

Ägare

Melker Schörling är störste ägare med 46,6% av rösterna och 25,9% av kapitalet. Näst störste ägare är Didner & Gerge fonder.

Kriterium uppfyllt.

 

Ger bolaget utdelningar?

Ja. Utdelningen 2015 landade på 1,70 kr/aktie.

Kriterium uppfyllt.

 

Politisk risk

Plast och gummi-produkter politiskt riskfyllt? Nej det bör det inte vara.

Kriterium uppfyllt.

 

Råvarurisk

Tillverkningen är visserligen till stor del oljebaserad, men priser omförhandlas tydligen ganska ofta så prisfluktuationerna bör kunna pareras någorlunda. Det är i alla fall inte på den nivån så bolaget står och faller beroende på vad priset på olja är även om det kan påverka intjäningen något.

Kriterium uppfyllt.

 

Innovativ produktutveckling

FoU-kostnaderna är blygsamma. Produktutveckling sker i regel i samarbete med kunder då produktionen är väldigt kundstyrd.

Kriterium uppfyllt.

 

Utdelningsstabilitet

Gett utdelningar sedan 2009 utan sänkning. Ser väldigt stabilt ut, men tyvärr är historiken för kort för att klara punkten. Om ett par år så…

 

 

Kriterium ej uppfyllt.

 

Balansräkningen

Kikar på Q3 2016 då soliditeten uppgick till 73%. Det egna kapitalet till 6.879 milj kr. Skulderna till 2.572 milj kr varav 278 milj var räntebärande. 4.417 milj kr bland tillgångarna hänförs till immateriella tillgångar. En stark balansräkning som också visar spår av förvärvsdriven tillväxt.

Kriterium uppfyllt.

 

Avkastning på eget kapital

Avkastningen på eget kapital (ROE) ligger som 10 års snitt på 20,2%.

Kriterium uppfyllt.

 

Tillväxt

Det här är (eller i alla fall har varit) ett tillväxtbolag. Vi pratar om så pass stora siffror så det bör inte kunna fortlöpa hur länge till som helst. Bolaget kvalar in baserat på sin historik.

Kriterium uppfyllt.

 

Ledningen

Tummen upp som brukligt är såvida inte någonting väldigt udda hittats.

Kriterium uppfyllt.

 

Vinststabilitet

Vinsten föll med mer än en tredjedel 2009 vilket diskvalificerar bolaget på denna punkt.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Rating

Ratingen blir ett A. Hexpol kvalar utan tveksamheter in i bevakningslistan och om historiken hade varit lite längre, hamnat högre upp också. Kassaflödena är riktigt fina och så även den historiska tillväxten. Dock bör man ha i åtanke att bolaget haft en hel del medvind samt i princip bara varit noterat i en tid av ekonomisk uppgång. Svårt att uttala sig om hur bolaget skulle klara några svåra år, men soliditeten är som sagt i alla fall väldigt god. Hexpol är ett bolag som p.g.a. påvisade kvaliteer efter genomgången kommer vara mycket intressant att följa. Hexpol hamnar högt upp på prio-listan att lära sig än mer om. Nämnas kan också att Hexpol står för ca 13% av tillgångarna i Melker Schörling där, om man vill, kan bli indirekt ägare.

 

*Bilder från Hexpol och Börsdata

Taggar (blogg): 
31 december 2016

En årskrönika utan procentuell avkastning

Jag har ju sedan en tid tillbaka aktivt valt att inte fokusera för mycket på procentutvecklingen utan mer på mina egna besluts- och handlingsprocesser. Därav kommer det ej heller i år någon årskrönika över den procentuella utvecklingen i innehaven de senaste 365 dagarna. Jag är dock långt ifrån missnöjd med utvecklingen i år, men det gäller ju de flesta och det här väl ett signum för detta decennium.

Det undantag jag gör är att jag redovisar siffror i mitt nyhetsbrev som då och då tar upp den s.k. investmentsbolagportföljen. En modellportfölj vars sammansättning och utveckling man kan följa där. Hela upplägget och förvaltningen kring den är dock en passiv strategi och extremt lätt att kopiera om man så vill. Finns med andra ord få häpnadsväckande saker att skriva om det.

Huvuddelen av mitt aktiesparande går till att köpa aktier i bolag som jag vill äga på lång, lång sikt. Därför är min checklista utformad som att ett försök att lista kvaliteer. Inte listad utefter hur ”billigt” bolaget är givet vissa nyckeltal.

Jag försöker med andra ord se till bolaget som affärsrörelse först och främst för att därefter försöka bedöma huruvida det är ett lämpligt köptillfälle nu eller om man bör vänta. Om man ens ska bemöda sig att försöka köpa in sig alls.

Det här fungerar oftast bra, men jag har också lockats av kortsiktigare manövrar. Det har handlat om IPO:er och andra aktieaffärer vars innehavstid bara varat några månader. Det har handlat om allt ifrån banker, kullager till amerikanska hockeylag. Procentuellt har det utvecklat sig väldigt bra, men då summorna det handlar om (man får t.ex. inte vidare mycket i en IPO och i s.k. swing trades så går man inte in med för mycket i varje enskild affär) så påverkar det bara på marginalen portföljen som helhet.

Detta förfarande är någonting som jag inte är nöjd med. Samtidigt så kan jag se min egen demon i spegeln och förstå varför jag gör så också. Det är ett sätt att få snabb bekräftelse, det leder till lite spänning och det ger mig någonting att göra av mitt aktieintresse.

Blink, blink, blink. Tre väldigt tydliga varningslampor.

Om det är ett förfarande som faktiskt skrämmer mig lite så nu till två av de saker jag är mest nöjd med.

Jag har lyckats lägga en majoritet av köp- och säljordrar då börsen de facto är stängd. Inte alla, men en majoritet.

Jag har undvikit att ”prata” mycket om aktuella investeringar. Det är naturligtvis intressant att följa aktuella investeringar, men har också en baksida. Blir mycket confirmation-bias. Det bolag som jag t.ex. köpt mest i förra året har jag skrivit väldigt lite om. Jag är inte i behov av att få investerings-tesen bekräftat av andra eller få det sönderhackat. Inte för att jag kan mer än någon annan, men för att jag vill försöka agera så självständigt som möjligt. För den som vill ha total daglig koll på andras portföljmanövrar så finns en mängd tjänster att tillgå i dagens samhälle. Agera helt självständigt är naturligtvis omöjligt. Jag har försökt leva upp till principen att om någon annan t.ex. lyfter ett bolag som intressant som även jag är förtjust i så ska jag inte heja på de skriverierna. Investeringstesen blir varken mer rätt eller fel om fler skriver uppmuntrande om det.

Jag har här som sagt gjort ett undantag för den mer passiva investmentbolagsportföljen. Jag skulle också kunna skriva en gång i månaden om vilka indexfonder som det sparas i också, men det ligger inte på samma plan som försöken till ”stock picking” är.

Nu hoppas jag du, trots att det inte står någonting om mitt senaste aktieköp, haft en intressant läsning. Kanske du känner igen dig i delar av beskrivningen. Kanske du känner att den där ”Spartacus” har en nit lös i hjälmen.

Oavsett så önskar jag dig och dina nära ett riktigt trevligt nyårsfirande.

På återseende 2017!

Taggar (blogg): 
29 december 2016

Dogs of the Dow

Dogs of the Dow är ett koncept som går ut på att man vid varje årsskifte investerar i de 10 bolagen på Dow Jones Industrial Average som har högst direktavkastning. Det lanserades i början på 90-talet som ett sätt att få något högre avkastning än DJ indexet. Dock har det visat sig att det inte fungerat under dot.com hypen i slutet av 90-talet samt under finanskrisen. Möjligtvis då om man ser till längre tidsperioder.

Andra noteringar är att det finns de som menar på att eventuellt överavkastning har att göra med att Dogs of the Dow blir jämnt viktade, inte kapitalviktade som indexet. Vilket skapar överavkastning.

Hur väl Dogs of the Dow fungerar, under vilka premisser samt över hur lång tidsperiod låter jag därmed vara osagt. Istället kan jag lista vilka som skulle platsar in i nuläget. Vilka Dow-aktier har högst direktavkastning just nu?

 

Verizon 4,3%

Pfizer 4,0%

Chevron 3,7%

Boeing 3,6%

Cisco Systems 3,4%

Coca Cola 3,4%

IBM 3,4%

Exxon 3,3%

Caterpillar 3,3%

Procter & Gamble 3,2%

 

Är det någon av dessa som känns intressant för dig? Åsikter om bolagen? Om Dogs of the Dow?

25 december 2016

OEM International vs Checklistan

Dags att ställa ännu ett bolag mot min checklista.

Bolaget är OEM International. Ett teknikhandelsbolag som grundades 1974 i Tranås av familjerna Franzen och Svenberg. Familjerna gjorde ett aktivt val att flytta dit från Stockholm då det dels var billigare att driva verksamhet där samt att avståndet till industriregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg var ungefär lika stort.

Sortimentet omfattar elkomponenter, flödeskomponenter, motorer, kullager m.m.

Ca 2/3 av försäljningen sker i Sverige och 1/3 utomlands i länder så som Norge, Finland, Storbritannien m.fl. Man har i skrivande stund totalt 34 rörelsedrivande verksamheter utspridda i 14 länder. Redan 1984 etablerade man sig utanför Sverige för första gången (Norge) och 1989 utanför Norden (Storbritannien).

Tillväxten sker mycket via förvärv av mindre aktörer som passar in i OEM:s hägn. Jämför t.ex. med Addtech, Indutrade m.fl. liknande affärsmodeller. Huvuddelen av den egna tillväxten sker också via förvärv, inte organiskt. Teknikhandelsbranschen får sägas vara konjunkturberoende.

De egna finansiella målen uppges vara att över en konjunkturcykel minst ha 10% ebita-marginal, en omsättningstillväxt på minst 10%, en avkastning på eget kapital (ROE) på minst 20% samt en soliditet på 35%.

Nu till själva checklistan.

 

Storlek och notering

OEM är allt sedan 2014 noterat på Midcap.

Kriterium uppfyllt.

 

Ägare

Största ägare kontrollerar 28,9% av rösterna (19,2% av kapitalet) i bolaget. Grundarfamiljerna Franzen respektive Svenberg kontrollerar 21,3% respektive 19,2% av rösterna. Även Traction finns med på ägarlistan med 10% av rösterna.

Kriterium uppfyllt.

 

Ger bolaget utdelningar

Ja. Det levereras utdelningar och för 2015 var den 5 kr/aktie.

Kriterium uppfyllt

 

Politisk risk

Bolaget bedöms ej vara utsatt för särskilda politiska risker. Vare sig branschmässigt eller p.g.a. sina geografiska lägen eller marknader.

Kriterium uppfyllt.

 

Råvarurisk

Inga särskilda risker på denna punkt heller.

Kriterium uppfyllt.

 

Innovativ produktutveckling

Nej. Inga nya nybrytande produkter måste utvecklas och lanseras årligen…

Kriterium uppfyllt.

 

Utdelningsstabilitet

Man kan visa upp minst 10 år av utdelningar och generellt stigande sådana. Dock så sänkte man den ordinarie utdelningen med 1/3 år 2009 vilket är inom ”ramarna” men precis på gränsen för att klara punkten.

Kriterium uppfyllt.

 

Balansräkningen

Kikar på senaste rapporten Q3 2016 och inga problem. Det egna kapitalet uppgår till 652 milj. kr. Totala andelen skulder till 593 milj. kr varav ca 260 av dem är räntebärande av de lång- och kortsiktiga skulderna. Goodwill och immateriella tillgångar uppgår till ca 160 milj. Kr vilket inte sticker ut i sammanhanget.

Kriterium uppfyllt.

 

Avkastning på eget kapital

Över en 10-års period så ligger den på 20% vilket är kravnivån. De senaste åren har den legat högre vilket troligen reflekterar det goda konjunkturläget i jämförelse med hur det t.ex. såg ut under och efter finanskriser. ROE ligger just nu på ca 28%.

Kriterium uppfyllt.

 

Tillväxt

Man får anta att marknaden växer med ekonomin i övrigt vilket då kan innebära vissa naturliga bakslag under lågkonjunkturer. Tittar man på olika bolag inom branschen så finns det exempel på bolag (Malmbergs, Indutrade m.fl.) som växer mellan 2-10% årligen över en 10-års period. OEM ligger i genomsnitt på ca 5% omsättningstillväxt över en lika lång period. Bolaget som sådant växer mestadels via förvärv. Man uppvisas en relativt fin tillväxt, men man når inte ända fram till kravnivån.

Kriterium ej uppfyllt

 

Ledning

En ledning som sakta men säkert tar ett steg i taget, framåt, utan att verka ta för mycket risker.

Kriterium uppfyllt.

 

Vinsttabilitet

Finanskrisern slog till och man gick då från 5,05 kr i vinst per aktie till 1,86 kr. Vilket gör att man inte klarar punkten gällande stabilitet i vinsterna.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Rating

Med enbart två missade punkter så är OEM International arketypen av ett bolag som hamnar på bevakningslistan. Ratingen blir ett A.

A-bolag är bolag som uppvisar kvaliteer som gör att man gärna blir långsiktig ägare. Det brukar i dessa fall handla om vad man är redo att betala. Måste man, så prioriteras i och för sig oftast ett AA-bolag i stunder av allmänna kursfall. Beroende på hur exponeringen ser ut i portföljen. A-stämpel är en kvalitetsstämpel vilket gör att OEM International vid tillfälle gärna köps in. Skulle aktien hamna i portföljen så säljs den heller inte av allt för lättvindigt. Möjligtvis delvis vid allt för stor övervärdering eller så ska den vara, enligt bedömning, kraftigt övervärderad för att bli till salu.

 

Nuvarande nyckeltal (Dec 2016)

Kurs 151 kr

P/E 18,8

Dir.avk. 3,3%

P/S 1,5

 

 

 

Taggar (blogg): 

Sidor

Blog Archive

Blog Archive
2017 (77)
Oct (2)

Taggar