Spartacus
Likes
162
Antal inlägg
645
Följare
47
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed
17 februari

Bokslutsrapport 2017 Yara

Sålde faktiskt Yara efter rapporten. Yara är ganska volatilt sett till intjäningsförmåga och utdelningar. Har sålt och köpt delar förut i Yara fram och tillbaka men denna gången blev det en hel s.k. exit.

Anledningen var främst utdelningssänkningen. Jag har en tumregel om att starkt överväga försäljning om utdelningen sänks med mer än en tredjedel i ett bolag. I kombination med att Yara inte är ”billig”, relativt annat som går att investera i, så fick Yara gå helt för denna gång.

Utdelningen föreslås bli 6,50 nok/aktie vilket ger en direktavkastning på ca 1,9 %. Vinsten per aktie för 2017 hamnade på 14,45 nok/aktie (23,35). D.v.s. i det lägre spannet vad man brukar prestera. ”Spannet” är för övrig mellan 10 och 40 nok/aktie så det kan svänga kraftigt i Yara även om inte omsättningen gör det.

Kostnaden för naturgas har stigit och ätit upp en hel del av rörelseresultatet. Kostnaden förväntas stiga under de kommande två kvartalen också. Även om Yara investerar, effektiviserar och expanderar så har de ingen egentlig kontroll över denna kostnadsposten och hur det slår på marginalerna. Rörelsemarginalen ligger nu på ca 4 %, att jämföra med ett 10-års snitt på ca 12 %. Jag kommer säkerligen bli aktieägare igen i framtiden. Så som jag ”trejdar” i denna aktie...

Nuvarande värdering på Yara är PE 24 och EV/EBIT 30. P/S-mässigt så är det inte så farligt i Yara, men ej heller billigt utan ligger väl hyfsat ”rätt” utifrån de långsiktiga premisserna. Vinsten som 5-års medel ligger nämligen på 23 nok/aktie och det är väl runt det som man kan tänka sig en ”normal” intjäning. Men som sagt det kan svänga kraftigt och Yara köps gärna när det är som mest negativt.

Mitt GAV låg runt 280 nok och det är gärna under 300-lappen jag köper även om det går motivera högre värdering.

Den nya norska sedelserien heter förresten ”Havet”. Nya fräscha 100 och 200 nok sedlar sattes i cirkulation förra året. Försöker de säga mig något?

 

 

Taggar (blogg): 
6 november 2017

Yara Q3 2017

Yaras aktiekurs är lite som en vindflöjel. Det svänger hit och dit. De senaste åren har nog Augusti-September varit sådana där ”dipp-tider” sedan har det gått uppåt. Ned och upp, upp och ned.

Yara är ett bolag som ger exponering mot jordbrukssektorn. Mer specifikt gentemot den kvävetillförsel som behöver ske om man kontinuerligt ska kunna få bra skördar.

Det är här Yara kommer in som framförallt håller på med kvävebaserad konstgödsel. Kväve finns det gott om. I luften. Genom en industriell process kan man fixera denna flyktiga gas i form av konstgödsel. Detta gör Yara och säljer till hugade spekulanter.

Det krävs en hel del energi vid framställningen. Inte alltid det bästa för miljön. Dessutom så sprider man ut för mycket konstgödsel på sina åkrar så riskerar man föroreningar av den omgivande miljön.

Vinsten med användningen av konstgödsel är att folk får mat. Ungefär hälften av världens mat finns tack vare nyttjandet av konstgödsel. Nackdelen att det ger växthusgaser och eventuellt andra biverkningar beroende på handhavandet.

Nu kom vi långt bort från rapporten, men gör kanske inte så mycket då jag inte finner någonting som direkt ändrats för Yaras del. Man levererar mer men det äts upp av bl.a. högre energipriser.

Det investeras en hel del. Inte minst i Sydamerika. Det är också det som är skillnaden mellan Yara nu och för några år sedan. Det är mindre fokus på bara Europa och man har ett tydligare fokus på att växa (via förvärv och investeringar) i Sydamerika. Europa kan nog sägas vara en väldigt ”mogen” marknad. I Sydamerika finns mer tillväxtspotential.

Rullande vinst är 23,25 nok/aktie.  Jag förväntar mig ingen utdelningshöjning. Yara betalar ut bra då de tjänar bra, mindre då de tjänar mindre. För förra verksamhetsåret gavs det 10 nok/aktie i utdelning och det är mycket möjligt att vi hamnar där för detta verksamhetsåret också.

Framöver så förväntas energipriset stiga mer samtidigt som Yara vill satsa mer på premiumprodukter som man kan få ut bättre marginal på.  2017 är ett ganska investeringstungt  år för Yara (vilket märks på kassaflödet). Investeringskostnaderna förväntas minska under nästa år och 2018 ligga på under hälften av vad som ”plöjs” ned nu. Bolaget räknar naturligtvis med högre vinster tack vare dessa investeringar.

Åsikter om Yara?

 

Taggar (blogg): 
26 juni 2017

Roadtrip Norge

Dags för lite ledighet i veckan därav blir det en roadtrip i Norge med familjen och husbilen.

Norge är ju en av världens rikaste länder med olje- och naturgasutvinning som ryggrad i ekonomin. Den norska oljefonden är nästan ofattbar stor. Just nu fördelad på ca 65% aktier, 33% räntor och 2% onoterade fastighetsinvesteringar. Strategin är hyfsad enkel. 62,5% ska vara aktier och om det avviker mer än 4% ska portföljen viktas om genom köp och/eller sälj. Enkelt att följa.

De norska husmarknaden sägs ju varit het en längre tid . Dock verkar det komma tecken på att trenden vänt och att utbud börjar närma sig efterfrågan med flack prisutveckling som följd. Får se om vi kommer få se några tecken på detta.

Kikar vi på Norges OBX 25, med de 25 mest likvida aktierna i Norge så utgör fyra bolag över hälften av viktningen; Statoil, DNB, Telenor och Orkla. Olja, bank, telekom och livsmedelskonglomerat. Av de så är Orkla mest intressant för egen del.

Sedan finns även Tomra, Yara och XXL som jag också tycker är intressant att följa. Använder man sedan Börsdata för att screena på norska bolag så kommer t.ex. Leroy Seafood fram på en Graham-screening. Grieg Seafood och Leroy Seafood hamnar också ganska bra på en Magic Formula-screening. Lilla Namsos Trafikkselskap får full pott på F-score.  

Ja man kan förvänta sig både djupa dalar, höga berg som slingrande vägar i Norge.

Vilka norska aktier tycker du ser intressanta ut?

Taggar (blogg): 
29 maj 2017

Hot MIILF

Dags för ännu en uppdatering. På en het (hot) aktiemarknad. Vad köper erfarna investerare?

MIILF:arna (Mature Investors I´d Like to Follow) nedan är förvaltare som kan vara intressant att följa för att kanske få egna uppslag. Vad har de köpt under den senaste tiden och på ett ungefär vad har de betalat?

 

Warren Buffett Q1

Apple ca 131 usd

Bank och New York Mellon ca 47 usd

Southwest Airlines ca 54 usd

American Airlines ca 45 usd

 

Bill Nygren Q4

Nestle ca 72 usd

Fiat Chrysler ca 8 usd

Baxter International ca 46 usd

HCA Healthcare ca 75 usd

Diageo ca 105 usd

 

Mohnish Pabrai Q1

Fiat Chrysler ca 11 usd

AerCap Holdings ca 45 usd

 

Donald Yacktman Q1

Colgate-Palmolive ca 70 usd

 

Skagen April

CF Industries ca 28 usd

Marsh & McLennan ca 73 usd

Tullow Oil ca 2,10 GBP

Golar LNG ca 26 usd

 

Simon Blecher Mars

Hennes & Mauritz ca 230 kr

 

Odin Fonder April

Nibe ca 75 kr

Axfood ca 140 kr

Dustin ca 70 kr

Cloetta ca 35 kr

Byggmax ca 60 kr

Pandora ca 700 kr

Telenor ca 140 nok

XXL ca 95 nok

Yara ca 330 nok

 

Didner & Gerge Q1

Nibe ca 73 kr

Autoliv ca 950 kr

Hennes & Mauritz ca 240 kr

Nordea ca 105 kr

Atea ca 90 nok

Getinge ca 150 kr

Ambea ca 83 kr

Jain Irrigation ca 92 usd

Fairfax Financial 620 cad

 

Spiltan Q1

Garo ca 200 kr

Trelleborg ca 185 kr

Fagerhult ca 285 kr

Sweco ca 200 kr

 

Det var en väldigt blandad kompott av köp. Det som sticker ut är Hennes & Mauritz som både Didger & Gerge samt Simon Blecher verkar gilla (och så Lundaluppen förstås). Även Nibe har köpts av två olika förvaltare.

Är det något av ovanstående bolag som intresserar dig?

11 februari 2017

Bokslutsrapport 2016 Yara

Yaras bokslutsraport kom för ett tag sedan och för den som vill kan man fördjupa sig i näst intill all oändlighet i hur priserna på NPK, Urea, Henry Hub, TTF m.m. varierar över tid.

Yara har i princip ingen prissättningsmakt vilket medför att vinsten kommer variera utefter förutsättningar man inte helt styr över så som priset på konstgödsel (output) och priset på energi (input).

Även om vissa faktorer gynnade Yara förra året då man gjorde en vinst på nästan 30 nok/aktie så har marginalerna i år istället pressats för att i år hamna på 23,25 nok/aktie. 10-års snittet är 27,30 nok/aktie men det säger igentligen mindre än att vinsten har varierat mellan 10 och 40 nok/aktie över samma period.

Mr Market förväntade sig sjunkande vinster redan i somras - Låga nyckeltal i Yara.

"Min hypotes är att Mr Market förväntar sig fallande vinster. Yara har gynnats av svag norsk valuta samt låga energipriser. Priset på vad man kan få ut för kvävebaserade konstgödsel (globalt sett) har sjunkit över årens lopp. Inte enbart beroende på att priset på jordbruksprodukter hittills varit sjunkande utan också p.g.a. produktionskapiciteten ökat."

Nu annonserades också en utdelningssänkning från 15 nok/aktie till 10 nok/aktie. Vilket ligger lite i linje med hur Yara brukar anpassa utdelningar efter vinstnivå och andra investeringsbehov från år till år. Just nu slår man sig lite för bröstet för att man investerar friskt och utifrån nuvarande prisnivåer kommer kunna höja vinten med ca 6 nok/aktie fram till 2020. Detta är dock någonting de  inte kan veta med någon direkt säkerhet av ovanstående beskrivna orsaker. Vem vet hur energipriser och väder kommer vara 2020? De kan komma tjäna 10 nok/aktie, de kan komma tjäna 50 nok/aktie....

Efter Q3-rapporten skrev jag "Anledningen till att Mr Market valt att värdera upp Yara nu är naturligtvis svårt att veta. Energipriserna förväntas stiga och en hel del produktionskapacitet förväntas komma igång den närmsta tiden globalt sett."

Även nu förväntas energipriserna fortsätta stiga vilket, allt annat lika, kommer pressa marginalerna ännu mer. Detta om saker och ting går som förväntat. Men man vet aldrig hur saker och ting går.

Det är det som är lite skönt också med bolag som Yara. Man kan släppa på tron att man har någon koll på den omedelbara framtiden. Det man kan ha koll på är om man tycker bolaget i sig sköts väl utifrån affärsverksamhetens förutsättningar. Tillräckligt väl för att kunna navigera sig framåt både när man möter med, som motvind.

Sedan går akteikursen som ett gummiband upp och ner över tid. För egen del har jag avyttrat samma antal aktier som jag köpte i somras då jag "överexponerade" mig, men behåller den position som jag ser som mitt "basinnehav". Jag vet inte hur aktiekursen kommer röra sig framöver, men visst den kan gå nedåt om de kommande kvartalsrapporterna visar på sjunkande vinster eller försämrade förutsättningar. Når vi nivåer som i somras kommer jag kanske öka igen beroende på vad som finns på menyn. Når vi sanslöst höga värderingsnivåer som under 2015 kanske jag "underexponerar" mig givet vad jag vill ha i portföljen, men som sagt. Ingenting är givet.

Summa summarum. Även om utdelningen sänktes ser jag fortsatt Yara som ett välskött bolag och det kommer forsatt vara en del i min portfölj även om exponeringen mot det skiftar lite över tid givet olika förutsättningar.

Taggar (blogg): 
23 november 2016

Yara Q3 2016

Senast jag skrev om det norska bolaget Yara var i september - Låga nyckeltal i Yara.  Hypotesen till de låga nyckeltalen var att vinsten förväntades sjunka.

Tar man sig en titt i Q3 rapporten så bekräftas det. Ett överutbud pressar priset man kan ta ut, men dock så har leveranserna ökat. Samtidigt är energikostnaderna lägre än för t.ex. ett år sedan vilket gynnat Yara. Sammantaget blir det dock en del marginalpress och sjunkande vinstsiffror.

Rullande 12-månaders vinst är nu ca 26 nok/aktie. Förra året gavs 15 nok i utdelning. Vi får se hur det blir framöver, men utifrån de siffrorna vore efter en del kursuppgång PE-talet i nuläget 12,3 och direktavkastningen 4,7%.

Anledningen till att Mr Market valt att värdera upp Yara nu är naturligtvis svårt att veta. Energipriserna förväntas stiga och en hel del produktionskapacitet förväntas komma igång den närmsta tiden globalt sett. Dock verkar även priset på flera jordbruksprodukter vara på väg upp vilket är en gynnsam faktor.

Yara expanderar också steg för steg. Inte minst har man ju tågat in på den latinamerikanska och indiska marknaden. Eftersom det är en extremt fragmenterad bransch så finns fortsatt stora möjligheter att växa också, globalt sett. Även om vinsterna kan svänga något enormt för Yara (10-40 nok/aktie) enskilda år beroende på faktorer man inte alltid kan påverka så anser jag man har en långsiktig god positionering och affärsstrategi. Man växer sakta men säkert, med lönsamhet och utan att behöva belasta balansräkning med massa tunga lån trots att det ofta krävs en hel del investeringar för att sätta upp nya anläggningar/förvärva verksamheter.

Jag är fortsatt positiv till Yara som långsiktigt innehav och som en del i exponering mot jordbrukssektorn. Det tickar på och vid tillfällen då Mr Market är överdrivet pessimistisk, som i höstas, kan man fylla på lite.

 

Taggar (blogg): 
23 september 2016

Låga nyckeltal i Yara

Yara producerar och säljer främst kvävebaserad gödsel. Ett norskt bolag vars störste ägare är norska staten. Jag har skrivit många inlägg om Yara tidigare så den nytillkomne läsaren kan med fördel läsa äldre inlägg här.

Först en disclaimer. Yara är mitt största norska innehav. Jag har både sålt som köpt aktier i Yara över årens lopp, beroende på värdering och portföljexponering. Jag är ingen expert på, men känner mig hyfsat bekväm med bolaget.

Just nu handlas Yara till ca P/E 7 och direktavkastningen 5,5%. Varför detta?

Min hypotes är att Mr Market förväntar sig fallande vinster. Yara har gynnats av svag norsk valuta samt låga energipriser. Priset på vad man kan få ut för kvävebaserade konstgödsel (globalt sett) har sjunkit över årens lopp. Inte enbart beroende på att priset på jordbruksprodukter hittills varit sjunkande utan också p.g.a. produktionskapiciteten ökat. Som jag skrev 2013 "mycket av den ökade produktionskapacitet som förväntas komma beräknas komma 2015-2016." så verkar vi nu fått en del överskottskapacitet som pressat ned priserna på t.ex. urea. Sjunkande energikostnader har dock verkat som en motvikt mot sjunkande marginaler, än så länge.

Vad händer dock nu om energipriserna (främst priset på naturgas) bottnat och kommer vända uppåt?

 

 

Med en eventuellt överkapacitet på produktionssidan (globalt sett) som håller nere priset man kan få ut och så får man stigande produktionskostnader? Man fastnar då mellan  "a rock and a hard place", med fallande vinst som resultat.

Det är detta jag tror Mr Market prisar in i prissättningen av Yara. Jag är dock inte orolig. Enligt min bedömning är Yara ett väldigt välskött företag med  sunda finanser. Jag har ingen aning om hur 2017 kommer se ut prissmässigt på vare sig urea eller naturgas. Lika lite som jag vet semestervädret 2017.

Jag håller heller inte Yara för att sälja inom ett fåtal år. Jag håller dem för att få en långsiktig exponering. Ibland kanske jag skalar lite av innehavet när det blir alltför överdrivet optimistiska tongångar, ibland ökar jag något när Mr Market prisar in allt för mycket elände. Så får det rulla på höst, vinter, vår som sommar.

Hur tänker du kring Yara? Hur tänker du kring jordbrukssektorn?

Taggar (blogg): 
13 maj 2016

Yara ökar vinsten på sjunkande försäljning

Nyss avskiljdes utdelningen i norska Yara. Jag hade tur tidigare som råkade gissa rätt på att utdelningen skulle landa på 15 nok.

Påminner lite om en skröna jag hört om en arbetsgivare som bland alla arbetssökandes CV:n "drog" vem som skulle få anställningen. En ren chansning alltså. Motiveringen var "Jag vill ha medarbetare som har tur".

Hur som helst. Yaras försäljning sjönk något under Q1 men vinsten ökade. En av anledningarna till det är att energipriserna gått ned än mer. Jag har gnatat om det tidigare, att låga energipriser gynnar Yara. Finns nog ett 30-tal inlägg sedan tidigare på bloggen kring och om bolaget så ska inte trötta ut läsare med så mycket mer om bolaget just nu.

Yara är ett sådant där bolag som vissa inte vill röra eftersom det inte har prissättningsmakt. Andra bryr sig mindre om det och kan leva med svängiga marginaler så länge finanserna är goda och allt pekar på att mat kommer behövas serveras på våra bord även i framtiden.

För egen del så får jag gå tillbaka till 2013 innan senaste köpet gjordes. Gjorde ju t.o.m. av med en tredjedel av innehavet när jag tyckte det blev allt för ansträngd värdering. Nu har dock intresset väckts igen.

Vad är din syn på Yara?

Kurs i skrivande stund är 292 nok.

Taggar (blogg): 
2 januari 2016

Yara, Nolato, Beijer Alma, Assa Abloy

Yara tuffar fortsatt på i god takt. Som jag nämnt om och om igen så gynnas bolaget av bl.a. låga energipriser. Det har väl inte gått förbi någon varthän energipriserna vandrat.

Yara är finansiellt starkt (kassan motsvarar ca 31 nok/aktie) och skuldsättningen väldigt låg. Vinsten fick sig dessutom en extra skjuts p.g.a. försäljningen av GrowHowUK. Jag finner det sannolikt med en utdelningshöjning. Låt oss säga 15 nok? Möjligtvis kommer det annonseras något större förvärv. Vi får se vad ledningen har för planer under 2016.

Ett annat bolag som går som tåget är Nolato. Dess verksamhet har utvecklats otroligt bra de senaste åren. Vinsten TTM är på 17,33 kr/aktie. Kursen på 258 kr. Min gissning är att en utdelning på 9 kr/aktie kommer att ges. När vinsten kommer toppa vågar jag dock inte längre gissa även om jag länge trott att toppen varit nådd - tillika värderingen.

Nolatos omsättning motsvarar ca 178 kr/aktie. Aktien handlas över P/S 1 under goda år då marginalerna är goda och under P/S 1 under dåliga år då marginalerna kommer vara lägre. Men det är klart, det är det kanske ingen annan än jag som tror på nu.

Sedan har vi Beijer Alma. Denna industripärla. Vinsten TTM är 11,31 kr/aktie. Huruvida utdelningen kommer bibehållas på 8,50 eller höjas till 9 kr vågar jag inte gissa. Det kvittar lika för får jag chansen så är Beijer Alma ett av de innehav som är prioriterade för köp. Det här är ett bolag som inte gör mycket väsen för sig och inte får mycket uppmärksamhet men det gör inget. Det enda tråkiga är värderingen då kursen nu är på ca 220 kr och drygt på ATH. Man vill ju gärna köpa "billigt".

Assa Abloy är ett annat bolag som gått från klarhet till klarhet och med mål att växa ca 10% årligen.  Kursen just nu ca 178 kr och vinsten TTM 6,72 kr/aktie. Assa Abloy är visserligen sällan billigt, men någon måtta måste det väl ändå finnas. Ja den som lever får förhoppningsvis se rimligare värderingar framöver. Det vore välkommet.


Vad är din syn på Yara, Nolato, Beijer Alma och Assa Abloy? Några vågade gissningar på utdelningsnivån?

Taggar (blogg): 
11 oktober 2015

Yara H1 2015

Yara är mitt största norska innehav och fast det på sätt och vis håller på med skit (gödsel, närmare bestämt kväve baserad handelsgödsel) så är jag väldigt komfortabel med bolaget. Fastän jag är väldigt komfortabel med bolaget sålde jag av en del i början av året när optimismen var hög.

Bolaget har visat på en fin omsättningstillväxt, rörelsemarginalerna har ökat (13,4% H1 2015) och håller en bra relativ hög nivå. Vinsten TTM baserat på H1 2015 ligger på runt 26,22 nok/aktie.

Dessa fina siffror har i sak inte justerat mitt bedömda "värde" på Yara nämnvärt. Anledningen är att valutaeffekter står för en hel del av omsättningsökningen. Den norska kronan har försvagats avsevärt i jämförelse med t.ex. amerikanska dollarn. Rörelsemarginalerna har förbättrats avsevärt p.g.a. den billigare gasen. Gasen i Europa var H1 2015 t.ex. 23% billigare än under H1 2014.

Omsättning per aktie ligger nu på ca 385 nok/aktie. Utdelningen var senast 13 nok/aktie vilket på dagens kurs om 355 ger en direktavkastning på 3,7%.

Min bedömning är alltså att rörelsemarginalerna inte är långsiktigt hållbara och omsättningstillväxten inte hållbar för att motivera en värdering över 400 nok. Vid en sådan prisnivå är bolaget övervärderat. När Yara kommer ner närmre 300 nok då blir det intressant. Nu är Mr Market, enligt mig, "effektiv" och har relativt rätt pris på bolaget.

För att Yara ska komma ner närmre 300 krävs troligen antingen:

a) Allmänt börsfall

b) Att marginalerna, omsättning och/eller lönsamheten pressas.  Detta kommer det göra i sinom tid eftersom branschen liksom många andra branscher rör sig upp och ned. Det är då man gör ett s.k. tidsarbitrage dvs köper solhattar på hösten när ingen annan vill ha dem.

Yara kan naturligtvis växa in i kostymen, men det finns ringa anledning att köpa ett cykliskt bolag när allt går som på räls.

Vad är din syn på Yara?

Taggar (blogg): 

Sidor

Blog Archive

Blog Archive
2018 (49)

Taggar