Trade Venue

Ansvarsbegränsningar

Bolagsprofiler
Våra bolagsprofiler är framställda i informationssyfte och vår avsikt är inte att ge råd gällande presenterade bolag. Informationen, och dess källor, som använts vid upprättande av bolagprofilerna bedömer vi på TradeVenue som tillförlitliga men vi kan inte garantera dess riktighet. Som alltid när vi människor arbetar eller på grund av tekniska fel, kan det uppstå skrivfel eller annan missledande information. Vi på TradeVenue verkar ständigt för att undvika detta men det innebär att vi inte kan garantera att informationen vid varje tidpunkt är korrekt.

Du som användare bör alltid vara källkritisk, tänk också på att grunda dina beslut och investeringar på flera parametrar än informationen lämnad i bolagsprofilerna. Du kanske till och med bör ta råd från en finansiell rådgivare. Vänligen notera att inget material på TradeVenue utgör rådgivning eller rekommendationer vid investering, varken enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument eller investeringsanalyser.

Att investera i värdepapper och andra finansiella instrument innebär alltid ett risktagande. Värdena kan fluktuera kraftigt. Att ett bolag gick bra eller avkastade en viss summa ett år, garanterar inte att kommande år ser likadant ut.  
Vi på TradeVenue ansvarar inte för dina beslut och därför inte heller konsekvenserna av dessa. TradeVenue friskriver därför sig från allt ansvar eller skada som kan uppkomma som, såväl direkt eller indirekt, leder till skada eller förlust, utebliven vinst eller inkomst på grund av att du som besökare agerar på information som lämnats i bolagsprofilerna. TradeVenue ansvarar heller inte för andra webbsidor som går att nå via länkningar på vår site.

Socialt material
TradeVenue är en social plattform där likasinnade människor kan utbyta information. På TradeVenue förekommer därför mycket socialt material, vilket också är vårt syfte, vi vill öppna upp för fria dialoger kring investeringar och bolag. Ett led av detta är att bakom varje blogginlägg, användarinlägg eller kommentar finns en människa, detta innebär att inlägget eller kommentaren ofta speglar personens egna åsikter. Det är därför viktigt att notera att vi på TradeVenue inte delar alla åsikter och tankar som kommer till uttryck på siten. Det är därför användarna och bloggarna själva, och aldrig TradeVenue, som i alla hänseenden ansvarar för allt de publicerar.

Eftersom vi på TradeVenue inte kan övervaka och analysera allting som publiceras, kan vi inte heller garantera riktigheten och kvaliteten av dess innehåll. Tänk på att användare eller bloggare kan ha olika motiv till deras rekommendationer och inlägg, inte sällan ekonomiska intressen. Du som läsare bör därför alltid vara källkritisk och tänk på att grunda dina beslut och investeringar på flera parametrar och på tillförlitlig information. Vi på TradeVenue ansvarar inte för dina beslut och därför inte heller konsekvenserna av dessa. TradeVenue friskriver därför sig från allt ansvar som, såväl direkt eller indirekt, leder till skada eller förlust, utebliven vinst eller inkomst, som kan uppkomma på grund av att du som läsare agerar på information som lämnats i olika forum, kommentarer eller blogginlägg. TradeVenue ansvarar heller inte andra webbsidor som går att nå via länkningar på vår site.

Vänligen notera att inget material på TradeVenue utgör rådgivning eller rekommendationer vid investering, varken enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument eller investeringsanalyser.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

info@tradevenue.se

Tradevenue AB
Linnégatan 22
114 47 Stockholm