Nyhet
11 Oct, 2023

DUSTIN: FÖRETRÄDESEMISSION 1,8 MDR KR FÖR MINSKA SKULDSÄTTNING (NY)

nyemissioner
företrädesemission
Uppdaterad:
11 Oct, 2023

(Tillägg: sista stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Dustins styrelse har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 1.750 miljoner kronor för att reducera nettoskuldsättningen och stödja fortsatt lönsam tillväxt.

Det framgår av ett pressmeddelande.

De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs och antal nya stamaktier, kommer fastställas av styrelsen och offentliggöras senast den 7 november 2023.

Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av en extra bolagsstämma som avses hållas den 10 november 2023.

Bolagets största aktieägare Axel Johnson, som innehar cirka 33,8 procent av aktierna och rösterna i Dustin, har åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt och därmed teckna nya stamaktier motsvarande Axel Johnsons pro rata-andel av företrädesemissionen. Axel Johnson har vidare ingått ett garantiåtagande avseende resterande del av företrädesemissionen. Teckningsförbindelsen och garantiåtagandet omfattar därmed hela företrädesemissionen.

Genom företrädesemissionen reducerar Dustin nettoskuldsättningsgraden från 5,0 till 3,2 gånger justerad ebitda för räkenskapsåret 2022/23. Bolaget räknar med att genom ett starkt operativt kassaflöde fortsätta reducera nettoskuldsättningen mot det finansiella målet om 2,0-3,0 gånger, heter det i pressmeddelandet.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.