Press
27 Sep, 2022

Fastpartner emitterar gröna obligationer om totalt 300 MSEK

Fastpartner har emitterat ytterligare icke säkerställda gröna obligationer om 300 MSEK. Obligationerna emitteras under befintligt MTN-program och är en utökning av MTN-lån 101 vars totala volym nu uppgår till 1 750 MSEK. Utökningen gjordes på en nivå motsvarande en rörlig ränta om STIBOR 3M + 3,15 procentenheter. Lånet löper sedan tidigare med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 1,12 procentenheter och har slutligt förfall i maj 2025.

Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.

Stockholm den 27 september 2022.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Telefon: 08 - 402 34 65
E-post: svenolof.johansson@fastpartner.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2022 kl. 09.30.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.