Analys
9 Dec, 2018

Veckobrev v50

Med en nedgång på ca 4%i förra veckan och en stängning i New York i fredags som indikerar att raset fortsätter i Stockholm på måndag verkar alla optimistiska förutsägelser om historiska mönster med en stark december få sig en törn. Att Ericsson i denna miljö skulle stiga med 4% i veckan och vara nära sina toppkurser var det nog få som trodde för ett år sedan.

Lärdomar från Starbreeze. Att veckan inte varit skojig för de flesta aktieinvesterare är väl förnamnet men för Starbreeze uppskattningsvis 28 000 aktieägare (!!!) blev katastrofen i det närmaste total när bolaget på måndagen ansökte om rekonstruktion. Även om marknadsvärdet på aktien successivt sökt sig ner från toppen på 6 mdr SEK i början på 2017 fick meddelandet de sista optimisterna att kasta in handduken och många ägare står nu med stora förluster i sina innehav. Det är lätt att vara efterklok men av alla sådana här börskatastrofer bör man ju försöka dra lärdomar. Det första som i alla fall slår mig är hur marknaden var beredd att acceptera företagsledningens vågspel att satsa allt på ett kort och betta på att spelet Overkill´s The Walking Dead skulle bli en succé. Efter försäljningen av förlagsrättigheterna till Dead by Daylight i juni i år var övriga intäkter extremt tunna och kostnaderna höga. Alternativet att det nya spelet skulle ”floppa”, som det nu verkar finnas risk för, verkar inte riktigt ha funnits i sinnevärlden hos investerare och analytiker. Den andra lärdomen och kanske lika viktig är att utseendet av balansräkningen också betyder något speciellt när man i huvudsak förlitar sig på förhoppningar om en oprövad produkt. Med ett negativt kassaflöde i Q3 om 180 MSEK och en kvarvarande kassa på 150 MSEK måste marknaden bara ha trott att d en gång till var möjligt att trycka på nyemissionsknappen. Det kan tilläggas att i år har posten immateriella tillgångar stigit med 300 MSEK (varav drygt 250 MSEK av den ökningen avser aktiverade kostnader för egna spel) och denna post utgör nu 125% av eget kapital. Skulle det nya spelet bli en riktig flopp vad är värdet då på de egenutvecklade spelen?  

Det kostar att avveckla. Clas Ohlsons besked att man ska lägga ned sina förlustbringande butiker i Storbritannien och Tyskland var något som aktiemarknaden uppskattade och fick aktien att stiga. Det som jag dock fäster mig vid är kostnaden som uppskattas till drygt 200 MSEK. Med tanke på att det enbart är sex butiker i Storbritannien och fyra i en pilotsatsning i Tyskland (som inte borde vara speciellt kostsamma att lägga ned eftersom det just bara var ett försök) framstår summan som mycket hög. Huvuddelen av kostnaden torde vara långa hyresavtal, som det kostar att ta sig ur. Även om hyrorna generellt är högre i Storbritannien än i Norden skulle en fortsatt butiksavveckling på hemmaplan i spåren av detaljhandelns problem och omvandling kunna bli en lång och kostsam process inte bara för Clas Ohlson utan även andra detaljhandelsföretag. Att nya redovisningsregler kommer som gör att hyresåtaganden kommer upp som en skuld framstår i detta ljus, som en positiv åtgärd men attraktiviteten i detaljhandelsbolag med en stor andel olönsamma butiker kommer ju knappast att öka.

Pilotskolan kan komma att prövas. I de allra flesta analyser är det närmast ett axiom att det är positivt att VD och företagsledning har stora egna aktieinnehav. Det heter att detta ger dessa en ännu större motivation att öka resultatet och aktieägarvärdet. Det positiva med en hög andel aktier i företagsledningen i en uppåtgående marknad är svår att förneka. Men vad händer i en nedåtgående marknad, där dessutom kanske konjunkturen gör att det är omöjligt att ändra vinstutvecklingen? Kommer verkligen fullt fokus vara att driva företaget framåt och kommer de affärsmässigt bästa besluten fattas? Kommer inte många företagsledningar i stället bekymrat titta på börskursen eller ännu värre sitta i samtal med banken? Är innehaven i förhållande till den övriga privatekonomin rimliga är det naturligtvis inget problem men vad händer om dessa innehav utgör grunden för privatekonomin eller är belånade (det är nog inte bara Starbreeze VD som har eller har haft sina aktier pantsatta). Med ett mycket stort antal bolag som noterats de senaste åren där de ursprungliga ägarna är lika med företagsledningen kommer pilotskoleteorin att prövas på många ställen – om nu inte börsvinden vänder snart.

Skäl för att vara optimist. Ett sådant var en intervju i DI med representant för Nordnet som angav att mer än 55% av kunderna är exponerade mot pessimistiska ”bear”-produkter. Det skulle innebära att till skillnad mot andra nedgångsperioder är svenska investerare bättre förberedda än vid tidigare nedgångar. Ett annat skäl var när jag i veckan var på ett investerarevenemang med ett 80-tal halv- eller helprofessionella investerare. På frågan om vad dessa trodde om börsutvecklingen 2019 var det färre än 10 personer, som räckte upp handen och trodde på en börsuppgång, några fler som såg en en stillastående börs och resten var inne på en nedåtgående börs.  Utan att ovanstående urval av investerare på något sätt kan sägas vara representativt för svenska investerare och naturligtvis ännu mindre för det amerikanska investerarkollektivet styrker det mig i min uppfattning att denna nedgång kommer när många har varit ganska försiktiga i sin exponering och pessimismen varit ganska utbredd. Det brukar ju heta att när den siste optimisten blivit pessimist - då vänder det. Vi får hoppas att det stämmer den här gången också och att de där ”färre än 10” i salen snart ändrar sig och blir pessimister!!! Om de redan ändrar sig nästa vecka verkar dock mer osäkert.

Om börskurserna för närvarande inte är så skojiga att följa kommer det politiska spelet i Sverige bli desto intressantare. För nu bestäms det väl denna vecka om det blir en ny regering eller extraval. Välkommen till en ny och spännande vecka !!!

 

Claes Vikbladh

claes.vikbladh@tradevenue.se

 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.