Analys
14 Feb, 2021

Veckobrev v7

Ännu en uppgångsvecka med nya kursrekord trots att vaccineringen - i alla fall inte inom EU – knappast överraskar på den positiva sidan. Denna vecka var det ombytta roller med OMXS30 som tog på sig ledartröjan och steg 1,8% medan det bredare indexet OMXSSPI ”bara” steg 1,3%. Det är intressant att notera den tidigare lite pestsmittade småbolagslistan First North fortsätter att överglänsa sina stora rivaler med en uppgång i år på hela 14%, dvs dubbelt så mycket som ovanstående stora index och på ett år stigit med 75%!! Visst listan innehåller börsvärdesmässiga bjässar som Embracer men det säger något om risknivån. Att råvaror fortsätter att stiga och Boliden efter ett kanonresultat var en av veckans vinnare bland storbolagen tillhör ett av inslagen i denna märkliga lågkonjunktur. Uppgångar för veckans börsnykomlingar Fractal Gaming och Nimbus med uppgångar på nästan 70% respektive 15% visar att det inte är något fel på riskaptiten.
 
Rekordår för Electragruppen. Den positiva trenden fortsatte för Electragruppen (bevakat av TradeVenue) under Q4 vilket ledde till en omsättningsökning på nästan 8% och ett rörelseresultat som steg med ca 30%. Electragruppen har gynnats av hemelektronikbranschens positiva utveckling i spåren av pandemin (hemmakontor samt ökat konsumtionsutrymme) men också bevisat att deras logistikkunnande ligger i framkant. Butikskonceptet Elon Ljud & Bild har också visat sig utvecklas mycket väl i konkurrensen med de stora hemelektronikkedjorna. Enda plumpen i protokollet är den av Electra ägda franchisekedjan för möbler EM-Home, där skapandet av ett centrallager inneburit stora problem. Under förra året togs kostnader om 9 MSEK för denna satsning (om man väljer att betrakta denna post som extraordinär var således resultatutvecklingen ännu bättre). Även om inga tecken ännu syns av en minskad efterfrågan på hemelektronik borde en minskad smittspridning under våren kunna ge upphov till det. Förutsättningar för en fortsatt positiv vinstutveckling finns dock även med en sådan utveckling. Förutom förhoppningsvis minskade förluster i satsningen på EM-Home lär effekterna av den starkt expanderande kedjan Elon Ljud & Bild komma fram i årets resultat. Trots en stark kursutveckling efter rapporten handlas aktien enligt vår analys till ett P/E-tal kring10x opå årets resultat. Med detta starka resultat i ryggen och en nästintill skuldfri balansräkning kan bolaget kosta på sig en utdelning om 4,25 SEK (direktavkastning över 7% på nuvarande kurs) där dock 1 SEK utgör en extra utdelning.
 
Många bra resultat bland de mindre bolagen.  Veckan var för övrigt full av positiva överraskningar bland de lite mindre bolagen. New Wave, Xano Industier, Mips, Garo, Medicover med flera var alla bolag som överraskade klart positivt i veckan. Frågan är dock om inte relativt anonyma Nilörngruppen stod för en av de största bedrifterna. Bolaget - som tillverkar etiketter till klädindustrin - var ett av de första noterade bolagen som rapporterade om sjunkande försäljning till följd av pandemin. När nuvarande VD i början av mars hade kontakt med dotterbolags-VD:arna var bedömningen att omsättningen för helåret skulle sjunka med 30%. Med en förväntad minskad klädförsäljning till följd av stängda butiker i många länder såg utsikterna inte speciellt skojiga ut. När nu helåret summeras blev nedgången ”bara” 9% valutajusterat hjälpt av en mycket stark avslutning på året försäljningsmässigt (+13%). Ökad e-handel och stor efterfrågan på sportkläder har bidragit till den med hänsyn till omständigheterna positiva utvecklingen. Det jag också fäste mig vid i rapporten är att man i Q4 i det närmaste lyckades dubblera rörelseresultatet (lite hjälpt av permitteringsbidrag men ändå) och uppnå en marginal på 12,2% (6,8). Förutom en utökad verksamhet i Bangladesh anges hård kostnadskontroll och strukturella förbättringar inom inköps-, CRS- och säljprocessen anges som bidragande till marginalförbättringen. Det ska bli intressant att se om dessa kostnadsbesparingar (genomförda med kniven mot strupen) blir bestående för Nilörngruppen och andra bolag när pandemin släpper sitt grepp.
 
Dålig kommunikation eller? Studsviks rapport i veckan tillhörde undantagen i den positiva vinsttrenden i kvartalet för många bolag, efter att ha rapporterat  högre försäljningskostnader än förväntat. Det finns dock enligt min mening knappast några skäl att tro att den långsiktiga trenden mot ett klart förbättrat resultat har ändrats. Hur som helst efterföljande telefonkonferenser brukar i vanliga fall inte ge så mycket utan mest vara ett sätt för de analytiker som följer aktien att briljera med sina detaljkunskaper. Det var det dock inte fallet på Studsviks telefonkonferens i fredags då en av bolagets huvudägare Peter Gyllenhammar (ägare av 12,5%) ringde in. I och för sig gratulerade han ledningen för den ”turnaround” som skett under året men var öppet kritisk mot företagets mål om en rörelsemarginal på ”enbart” 8%. I och för sig var det länge sedan bolaget var i närheten av målet men årets utveckling har utan tvivel gett förhoppningar om en betydligt högre nivå. Företagsledningen blev uppenbart ställd av frågan – kanske inte helt förberedd att en huvudägare skulle använda detta forum för kritik. Det tyder kanske inte på den bästa interna kommunikationen eller var det något annat han ville få fram? Att en förre detta finanschef med betydande sakkunskap också ringde in och ställde kritiska frågor höjde underhållningsvärdet.
 
Vad händer på kontorsmarknaden? Hur efterfrågan på kontor kommer att utvecklas i spåren av pandemin tillhör en av de mer omdiskuterade frågorna. Även om VD på Fastpartner (bevakat av TradeVenue) Sven-Olof Johansson i allra högsta grad är part i målet med ca 50% kontor i bolagets fastighetsbestånd tror jag att det är en person att lyssna på. Han har nämligen en längre erfarenhet än de flesta av fastighetsmarknaden. I veckans bokslutskommuniké skriver han att Fastpartner delvis redan påverkats av den rådande situationen genom att en del större traditionella företag med begränsade tillväxtförutsättningar ser över sina totala kostnader genom neddragning av kontorsytor. Däremot ser han en betydande efterfrågan från mindre snabbväxande företag i tillväxtområden som Stockholmsområdet, där bolaget har ca 75% av sina fastigheter (utifrån hyresvärde). En sådan transformation kommer naturligtvis att leda till initiala kostnader för hyresgästanpassning men på längre sikt minska riskerna med att ha några stora hyresgäster som kan flytta. Om något borde detta enligt min mening leda till att skillnaderna i värde på olika kontorsfastigheter stiger än mer beroende på de tekniska och ekonomiska möjligheterna att bygga om.  
 
Fortfarande återstår det i veckan för några av de större bolagen såsom Nyfosa att rapportera men annars är det nu främst bland Small Cap och First North noterade bolag det kommer rapporter. I veckan inleds också teckningsperioden för Cint – ett att världens största nätverk för konsumentundersökningar – som med ett börsvärde i spannet kring 9 MdSEK är den första stora introduktionen för året. Det räcker att bara se vilka institutioner som fungerar som ankarinvesterare för att tro att detta initialt ska bli en succé.  Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!  
 
Claes Vikbladh
 
 
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.