Analys
21 Feb, 2021

Veckobrev v8

Det blev en tredje uppgångsvecka även om kraften verkar sina lite. OMXS30 steg 0,6% medan OMXSSPIs uppgång bara blev 0,3%. Amerikanska Nasdaq visade till och med på en nedgång med 1,6% efter årets ”outperformance”.  Möjligen beroende på att de amerikanska långa räntorna fortsatte upp i veckan. Men att den amerikanska 10-åringen har trefaldigats sedan i somras – visserligen från låga nivåer – verkar inte vara något som skrämmer marknaden speciellt mycket för närvarande. Att förklara att kopparpriserna är på 10-årshögsta i dagens miljö med att det är en värderingsbubbla tror jag dock är att göra det lite för lätt för sig. Det är också en vecka där det för ett år sedan relativt okända kommunikationstjänstebolaget Sinch efter ett företagsförvärv på 1 miljard USD och en bra rapport nådde ett börsvärde på över 100 MdSEK, efter en uppgång de senaste fem handelsdagarna på 20%!!! Vi fick också ännu en påminnelse om faran av att blanka aktier när Fingerprint efter positiva nyheter steg hela 30%, delvis till följd av investerare som var tvungna att täcka in sig efter att ha ”kortat” aktier. Slutligen blev börsdebuten för ”hypade” Cint på fredagen ännu bättre än de största optimisterna vågats hoppas på med en uppgång på nästan 40%!!! Det händer alltså mycket och det är verkligen inget fel på risksentimentet. Men det sker många andra spännande saker:
 
Vilken vinstrad ska man titta på? En annan nybliven medlem i 100 MDSEK klubben är Embracer. I veckan meddelade rubrikerna att bolaget i Q3 ökade försäljningen i jämförelse med motsvarande tidpunkt förra året med hela 44% till 2,2 MDSEK och EBITDA-resultatet steg ännu snabbare med 70% till 879 MSEK (518).  Om man bläddrar till sidan 27 i kvartalsrapporten framgår emellertid att resultatet efter finansnetto försämrades under samma period till -52 MSEK (76), vilket inte är den bild man får av tidningsrubrikerna. Då har dessutom kapitaliserade utvecklingskostnader intäktsförts i kvartalet som förbättrade resultatet med 370 MSEK, vilket är 150 MSEK mer än motsvarande period föregående år. Den stora skillnaden mellan EBITDA-resultatet och resultat efter finansnetto stavas avskrivningar som i kvartalet steg till hela 940 MSEK (430) på Embracers immateriella tillgångar om sammanlagt ca 15 MdSEK. En post som för övrigt lär stiga kraftigt efter Embracers senaste förvärv. Med IFRS redovisning (vilket nu Embracer ska övergå till) kommer avskrivningarna att minska kraftigt – avseende den förvärvsrelaterade goodwillen – men förtjänar ändå inte denna problematik betydligt mer uppmärksamhet, speciellt i en extremt föränderlig bransch? 
 
Ännu en uppdelning. I veckan tillkännagav Doro att de förbereder en särnotering av affärsområdet Doro Care. Om det är CDONs kursmässigt framgångsrika avknoppning av sin verksamhet (som lett till att samma verksamhet idag är fyra gånger mer värd) eller om det som det står i kommunikén att en renodling av de två verksamhetsområdena skapar bättre förutsättningar att utvecklas som fått styrelsen att besluta om att knoppa av Doro Care är naturligtvis omöjligt att säga. Men redan när denna verksamhet togs in i seniortelefonbolaget Doro upplevde i alla fall jag inte att kopplingarna mellan verksamheterna var uppenbara. Telefonerna har trots en utmanande marknad haft en hyggligt stabil marginal kring 6-7% men en tillväxt som inte känns speciellt upphetsande och som troligen aldrig kommer att få någon högre värdering. Däremot utgör Doro Care med sina trygghetstjänster för äldre en klart intressant nisch med stor potential. Den förvärvsledda tillväxten kan troligen också skruvas upp en bit. Visserligen gjordes tre förvärv förra året men kan den egna aktien i ökad utsträckning börja användas som förvärvsvaluta finns det inte samma finansiella begränsningar längre.
 
Förvärvsmaskinen Instalco. På tal om förvärv är det nog en underdrift att säga att marknaden älskar bolag som har just det som en del av sin agenda. Att akademiska studier visar att en stor andel bolagsförvärv misslyckas verkar inte vara något som oroar marknaden i en tid när räntorna är obefintliga och värderingsarbitraget (dvs skillnaden mellan den egna värderingen och till vilka multiplar man kan köpa onoterade bolag för) i många branscher är enormt högt. Hur som helst skrev jag om installationsbolaget Instalco för drygt ett år sedan i positiva ordalag. Det är ett utpräglat förvärvsbolag som köper installationsföretag inom el, vvs och ventilation med mera men också med en klar strategi för att utvinna korsförsäljning och synergier mellan de förvärvade bolagen. Företagsledningen har med den så kallade ”Instalcomodellen” hittills bevisat att de kan få fram synergier mellan bolagen och samtidigt bibehålla en organisk tillväxt. Veckans rapport för helåret, som visade på en valutajusterad tillväxt om ca 25% (där den organiska tillväxten uppgick till 6% och den förvärvade tillväxten uppgick till 21%) samtidigt med en i stort sett oförändrad rörelsemarginal om 8,5% är det bara att ta av sig hatten för. När jag skrev om bolaget kunde jag dock inte drömma om att aktiekursen ett år senare skulle ha mer än fördubblats, bolaget ha nå ett börsvärde på 16 MdSEK och värderas till 35x vinsten (visserligen den historiska dito men ändå). Förväntningarna på att företagsledningen ska kunna fortsätta denna förvärvsledda expansion utan att köpa på sig några ”ruttna äpplen” verkar således vara mycket höga. Det är intressant att notera att om man förra året gjorde 18 förvärv med en bedömd årlig omsättning om 1,4 MdSEK kommer det för att bibehålla expansionstakten fordras 22 förvärv (under förutsättning att de är av samma storleksordning som under förra året) och som tillför 1,7 MdSEK i årlig omsättning. Året därpå fordras det … Det är naturligtvis inte omöjligt men när denna expansion nu sker i ökad utsträckning utomlands och inom nya områden såsom teknikkonsultområdet samtidigt som marknaden inte verkar tagit höjd för några misstag framstår värderingen som lite väl magstark för min smak.
 
Nyfosa delar ut.  Att 2020 var ett händelserikt år för fastighetsbolaget Nyfosa (bevakat av TradeVenue) är en underdrift. Samtidigt som bolaget köpte fastigheter för 12 MdSEK såldes dito för 4 MdSEK och det utdelningsgrundande kassaflödet steg med hela 40%. Detta kunde ske under finansiellt ordnade former och nettobelåningsgraden steg marginellt till 57% (55). Nu anser styrelsen att det är dags för aktieägarna att få del av Nyfosas framgångar och föreslår en ordinarie utdelning om 3 SEK (att delas ut kvartalsvis under året) och 1 SEK i extrautdelning, vilket vid nuvarande aktiekurs ger en direktavkastning om hela 5%. Trots utdelningen finns utrymme för en fortsatt kraftig expansion i Nyfosa.  Men är det något som jag känner mig trygg med i bolaget är att pengarna inte ”brinner i fickan” hos den opportunistiska företagsledningen, vilket det för närvarande verkar göra hos en del andra fastighetsbolag.  
 
Det är i veckan relativt tomt på emissions- och IPO-fronten men det kan nog visa sig vara lugnet före stormen. Cints framgångsrika börsdebut lär om något ha ökat intresset bland potentiella kandidater. En fortsatt rapporttung vecka främst inriktad på de mindre bolagen är att vänta men som också innefattar rapport från Samhällsbyggnadsbolaget. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!  
 
Claes Vikbladh
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.