Stockholm 17:25
0,00% Idag
+17,82% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

Atrium Ljungberg - Intervju med VD Annica Ånäs angående affären i Slakthusområdet

09/04/2018 - 18:50

Atrium Ljungberg tecknade i torsdags en avsiktsförklaring med Stockholms stad avseende utvecklandet av det gamla Slakthusområdet till att bli en helt ny stadsdel i södra Stockholm med bostäder och kontor men även ytor för butiker, hotell/restauranger, kultur och utbildning. Det saknas fortfarande ett formellt godkännande från kommunens sida men denna affär skulle kunna bli Atrium Ljungbergs genom tiderna största enskilda investering. Med anledning av det skulle vi vilja ställa några frågor till Atrium Ljungbergs VD Annica Ånäs. För att se de ställda frågorna, se nedan.

Vad tror du att det beror på att Stockholms stad valde att gå vidare med just er i denna stora affär? Det finns efter vad vi kan förstå flera andra stora fastighetsaktörer som t ex Klövern som äger många fastigheter i närheten som skulle kunna vara intresserad av detta projekt.

Berätta lite om visionerna för den nya Söderstaden och lite om vilka lik- och olikheter detta projekt har t ex med bolagets framgångsrika utvecklande av Sicklaområdet?

Detta projekt beräknas under en 10-årsperiod innebära en investering på ca 8 miljarder SEK. Räknar ni med att kunna klara av denna stora investering med i huvudsak det egna kassaflödet?

Har ni i detta projekt medvetet minskat andelen butiksyta - i förhållande till vad ni skulle planerat för i ett projekt för låt oss säga 10 år sedan – till följd av utvecklingen för detaljhandeln?

Vid bolagets kapitalmarknadsdag i november kommer ni då redovisa mer ekonomisk information som gör det möjligt att på ett bättre sätt analysera potentialen i detta projekt?