Stockholm 16:25
-0,35% Idag
-3,27% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

Följ andra användare, skapa en egen, se topplistor, tävla, mm. med Trade Venues virtuella portföljer. Enkelt, kul och lärorikt.