Stockholm 15:47
-1,63% Idag
-2,50% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

Följ andra användare, skapa en egen, se topplistor, tävla, mm. med Trade Venues virtuella portföljer. Enkelt, kul och lärorikt.