PerPenning
Likes
259
Antal inlägg
641
Följare
53
Medaljer
0
Stad
Lund
Om användaren
Tid är pengar, pengar är makt, makt över din tid! För vad är pengar om du saknar tid att använda dem? Får du verkligen ut tillräckligt per penning spenderad? Jag är en knappt femtio år gammal pappa och make med två barn i skolålder, villa, bilar, amorteringar och kostnader - ganska lik många andra i det hänseendet. Vad Per däremot under senare år har insett är att en privatekonomi med mer trygghet, utrymme och frihet är något värdefullt att sträva mot. Många mer än Per behöver sätta sig ned och fundera igenom vilka prioriteringar som är viktigast och vilka som egentligen inte spelar någon roll. För egen del har Per insett att det värdefullaste han äger - tiden - byter han bort mot pengar. Dessa pengar är därför synnerligen värdefulla. Per vill att de ska ge god utväxling - han vill ha mer nytta och glädje per penning spenderad.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Krypgrund och fukt

 

Det här är ett inlägg som handlar om boende och hus med krypgrund. Intresserar du dig inte för sådant är det kanske ingen idé att läsa vidare.

 

Det finns ett byggnationssätt som kallas för krypgrund vilket innebär att huset är byggt på en grundmur som sedan har ett utrymme under huset med luft mellan mark och trossbotten. En traditionell torpargrund har samma princip men är inte samma sak - torpargrunden var en enkel grundläggning, ofta med natursten för att ta upp vikten av murstocken. Vårt förra hus byggt under slutet av 1700-talet hade en sådan där grunden var fylld med sand och glaskross - den senare för att mota råttor och annat grävande ohyra. Det fanns inget utrymme att krypa i den grunden då höjden var mellan 5 och 15 centimeter.

 

En modern krypgrund är byggd med en högre grundmur och oftast med uteluftsventilering. I många hänseende är krypgrund ett utmärkt sätt att bygga hus - all rördragning finns där lättillgänglig och enkel att inspektera eller förändra, mer energieffektiv än en markplatta och relativt radontrygg. Vid skyfall kan vatten tränga in men kan enklare torkas ut än vid markplatta eller källare. Tyvärr hör man för det mesta att krypgrund inte är bra då den fukttekniskt kan anses vara en riskkonstruktion. Detta är båda sant och falskt.

 

Krypgrunden är med sina stora massa värmetrög vilket medför risk för kondens under vår och sommar. Precis som ett kallt glas vatten blir fuktigt i värmen kan vattenånga kondensera i en krypgrund och orsaka mögel, röta och andra skador. Ventilerna i grunden för ständigt luft genom grunden och med den fuktiga sommarluften är denna risk uppenbar.

 

Huset vi köpte 2011 har en ventilerad krypgrund som inspekterades noga före köpet. Det fanns inga skador eller uppenbara problem men relativt omgående placerade jag en hygrometer i grunden för att kunna se hur årstidens växlingar hanterades. Vår och sommar uppvisade kortvariga nivåer kring 90-95% luftfuktighet och vi bestämde oss för att vara proaktiva. Och istället för att installera en avfuktare och att stänga alla ventiler valde vi en termisk lösning - Trygghetsvakten.

 

Trygghetsvakten kan ni läsa mer om här. Principen är att vid behov med hjälp av värmekablar värma upp luften mot trossbotten för att höja daggpunkten. Den varmare luften förhindrar daggutfällningar och den fuktigare luften ventileras efterhand ut. Kabeln är kopplad till en smart låda med en hygrometer för att optimalt kunna hantera klimatet i krypgrunden. Jag beställde två slingor för vår krypgrund från Ljungby Fuktkontroll & Sanering som kan de här sakerna.

 

Jämfört med en avfuktare är Trygghetsvakten en bättre lösning - energieffektiv, i princip underhållsfri och helt tyst. Skyfall blir allt vanligare i Sverige. I Hallsberg regnade det 110 mm i september 2015 vilket gjorde att många krypgrunder svämmade över. De husägare som hade sorptionsavfuktare monterade i sina krypgrunder har fått se dem dränkta och därmed kortslutna eftersom de ofta står direkt på marken i grunden. Dessa krypgrunder har helt förslutna ventiler. Detta våtvarma omslag som innesluter krypgrunden ger bästa möjliga förutsättning för mögel- och rötsvampar som bara behöver några dygn av fukt för att gro. De fastighetsägare med Trygghetsvaktens avfuktare i sina krypgrunder stod bättre rustade då dessa är monterade i taket eller blindbotten och har mer eller mindre öppen ventilation. I dessa grunden var fukten enklare uttorkade.

 

Jag köpte också två så kallade EnergyWatch Smart Plug för att via mobiltelefonen kunna se dels hur mycket energi Trygghetsvakten drog och dels för att kunna avgöra när och hur lösningen arbetade. Och årets klimat med snabbt högre temperaturer och hög luftfuktighet gjorde att lösningen fick bekänna färg direkt.

 

Bild från Smartplug EnergyWatch

Vissa dagar har Trygghetsvakterna jobbat mer eller mindre kontinuerligt. Dessa dagar har haft ungefär samma attribut - väldigt varma och med ingen vind alls.

 

Månadsvy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En varm dag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hittills i år har förbrukningen på de båda Trygghetsvakterna varit ungefär 250 kWh vilket får anses lågt i jämförelse med vad en vanlig avfuktare hade behövt arbeta under detta halvår. Den relativa fuktnivån har under korta perioder uppgått till c:a 85 % men i det stora hela legat runt 70-75 %.

 

Jag är mycket nöjd med lösningen så här långt. Enkel men dammig installation, noll underhåll och prisvärd - kostnaden totalt runt tiotusen kronor och en livslängd långt bortom alla mekaniska avfuktare.

 

Frågor emotses.

 

Läs även andra bloggares åsikter om intressant?

Taggar (blogg): 
Anonymous's picture
Anonym (ej registrerad)

Trygghetsvakten verkar fungera bra för dig men jag vill höja ett varningens finger för denna lösning då jag känner till flera fall där den fungerat väldigt dåligt med mögelpåväxt som följd. Sveriges största småhustillverkare använde denna produkt under ett par år men har nu övergett den till förmån för sorptionsavfuktare. Sorptionsavfuktaren är dyrare i inköp så anledningen till att de bytt lösning lär vara att de haft för många kunder som haft problem med Trygghetsvakten.

Tanken är god men för många fungerar lösningen väldigt dåligt.

PerPenning's picture
259
641
53
0
PerPenning

Hej Anonym, finns det några referenser till det du beskriver?

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (40)

Taggar