Episurf Medical

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
5,84%0,36 SEK6,52385 552

Strategi & Mål

Mål

Episurf Medicals målsättning är att införa patientunika behandlingsmetoder som en ny standard inom ortopedin.

Målsättningen är att kirurger genom en smidig interaktion med Episurf Medicals egenutvecklade μiFidelity®-system ska få stöd för kliniskt beslutsfattande med avancerade skadebedömningsrapporter i 3D, förplanering av kirurgi samt val och design av patientunika behandlingslösningar. Ambitionen är att bli förstahandsvalet för kliniker och kirurger som vill kunna erbjuda sina patienter skräddarsydda lösningar för behandling av tidiga ledbesvär i knän. Företagets patenterade implantatteknologi och breda kunskap inom ledskador i knän innebär att Episurf Medical kan erbjuda patientspecifik dokumentation för diagnostisk bedömning, ett pre-kirurgisk planeringsverktyg, utformning av implantat samt leverans av en fullständigt kirurgisk verktygslåda ”just-in-time” för ett enkel och kirurgiskt exakt förfarandet.

Strategi

Episurfs strategiska mål är att patientspecifika implantat ska bli normen för behandling av fokala broskskador, där Episurfimplantatet ger överlägsen prestanda, vilket leder till förbättrade kliniska och hälsoekonomiska fördelar för läkare, patienter och samhället jämfört med standardimplantat. Historiskt har ortopediska implantat och kirurgiska instrument utgjorts av ett standardsortiment, det vill säga ”one size fits all”. Episurf Medicals produkter bygger på den enkla idén att varje implantat och kirurgiska instrument ska anpassas och vara konstruerade för patienten i stället för att patienten ska passa till implantatet. Episurfs strategi är därför att utveckla och kommersialisera skräddarsydda lösningar för behandling av tidiga ledskador och därigenom ge personer med ledvärk ett friskare och mer aktivt liv. Strategin vilar på sex hörnstenar.

Forum - Senaste inlägg Gå till Forumet