Fantastiska Farbror Fri
Likes
305
Antal inlägg
1400
Följare
64
Medaljer
0
Om användaren
FRIHET ÄR MÅLET - SPARSAMHET ÄR NYCKELN! Jag heter egentligen Oskar Lindberg men bloggen drivs av mitt superhjälte alter ego Fantastiska Farbror Fri. Fantastiska Farbror Fri (FFF) är en ekonomisk superhjälte tillika familjeman med en fantastisk fru och tre underbara barn. FFF blev ekonomiskt fri (pensionär) strax innan sin 40-årsdag. Fantastiska Farbror Fri är utrustad med superkrafter utöver det vanliga inom sparsamt och enkelt leverne. Hans svaghet (för en sån har alla superhjältar) är en tumme som sitter mitt i handen någon som han tänker råda bot på under sina fria år. Den här bloggen handlar framförallt om hur man sparar ihop kapital och hur man får det att räcka länge genom sparsamt leverne och mer effektivt tänkande kring sitt liv och sin ekonomi vilket i förlängningen kan göra oss alla mer fria.
Kontakt email

RSS

RSS feed
26 augusti 2015

Den nya planen (Del 3 av 4) – Risk och möjligheter

Efter att ha skrivit om varför vi ändrar planen och hur det ekonomiskt förutsättningarna ser ut så har nu turen kommit till det (i mitt tycke) mer intressanta nämligen risk och möjligheter. Tror nämligen att det är detta som skiljer min kalkyl på att vi ska kunna leva livet ut på 6 MSEK mot dem som tror att de behöver 20 MSEK för att uppnå det samma.

Att bedöma risk är ett svårt område då spannet av möjliga utfall i stort sätt är oändligt.Därför måste man utgå från det som är mest rimligt och utgå från att detta också kommer att inträffa och sedan bygga in rimliga säkerhetsmarginaler för ”normala avvikelser”. Att förbereda sig för en total global ekonomisk kollaps, jordens undergång eller liknade är inte relevant för i den världen spelar det inte någon som helst roll hur mycket man har sparat eller hur man har förberett sig det är ändå helt ny spelregler och ingen vet vad som händer då.

Min utgångspunkt för alla antaganden är att världen kommer fortsätta ungefär som det gör nu, jag hoppas att vi blir lite mer intelligenta när det gäller att ta miljöhänsyn och att vi blir mer sparsamma med jordens resurser och med våra pengar men totalt sett tror jag att en förändring kommer ske långsamt. En annan utgångspunkt är att friheten från att jobba varje dag är så mycket värd för mig att jag kan tänka mig att leva något enklare rent materiellt än vad som annars skulle var möjligt (även om vi även fortsättningsvis kommer leva i den Svenska fontänen av överflöd) samt att jag hellre går några år tidigare än att jobba på längre för att bygga ytterligare buffertar.

De rent ekonomiska förutsättningarna ser ut så här. Vi kommer inom ett år flytta till ett mindre hus som trots lite högre inköpspris kommer vara billigare att bo i. Det är ungefär hälften så stort (130 kvm mot 260 kvm idag) vilket både minskar energi och underhållskostnaderna och vi kommer mest sannolikt kunna göra det mesta själva kring huset då det är av en hanterlig storlek. Vi kommer även bo på ett sådant ställe att vi kommer kunna sköta en stor del av det dagliga livet utan bil. Ganska direkt efter flytten kommer vi sälja en av våra två bilar och efter att vi båda har slutat jobba kommer den kvarvarande bilen troligen användas väldigt sparsamt. Vi är redan duktiga på att leva på lite och med dessa justeringar är vi övertygade om att vi kan leva gott på 240 000 kr om året (20 000 kronor i månaden). För att täcka detta vill vi ha ett kapital på 6 MSEK och processen för att nå fram dit har jag beskrivit i föregående inlägg.  Utgifterna fördelar översiktligt som nedan och som synes är ca hälften av budgeten ”rörliga” kostnader där vi har möjlighet att dra åt svångremmen rejält enskilda månader om så behövs. Antingen om avkastningen är en besvikelse eller om vi vill spara för någon större resa eller annan aktivitet.

ny budget

Det finns några ekonomiska risker med detta och den främsta skulle jag vilja påstå är att vårt ”fria egna kapital” som uppskattningsvis ska kunna vara runt 2,5 MSEK 2018 (det året som jag fyller 42) kommer räcka fram till det att pensionskapitalet blir tillgängligt.Detta är inte väldigt sannolikt men fullt möjligt då det inte är troligt att kunna få 10% avkastning (efter skatt och inflation) på det fria egna kapitalet. Rent matematiskt ska det räcka med 5% avkastning för att kapitalet ska räcka men då är det med mycket liten marginal fram till 55-56 års ålder. Så här krävs ytterligare säkerhetsmarginal.

  1. Vi kan garanterat leva på mindre än 20 000 i månaden om det kniper…och vi vet exakt hur det ska gå till. Här går dock gränsen för vad som är bekvämt och avslappnat så vi undviker helst detta om vi slipper. (Häng med på Super Spar September som börjar nästa vecka så får du se hur det går till).
  2. Vi kommer löpande hålla en kontant ”buffert” på motsvarande ett års utgifter vilket gör att vi har tid att anpassa munnen efter matsäcken om så behövs. Kommer tillämpa en modell liknande den vi använt för att spara ihop kapitalet med månadssparande för att ta ut kapital nämligen månadsförsäljningar…lite mer under ”goda” marknadstider lite mindre i ”onda”.
  3. Vårt nya hus har en stuga på tomten som går att hyra ut och vi tror att det skulle vara möjligt att få en inkomst på i 20 000-30 000 om året på detta.
  4. Min intention är att inte vara beroende av ett jobb för försörjningen men tror att det är osannolikt att jag inte kommer tjäna ett enda öre resten av livet. Kommer göra det jag vill och det som känns inspirerande men om det av bara farten ger någon liten inkomst så kommer jag inte tacka nej.
  5. Jag är övertygad om att vi efter ”pension” kommer kunna hitta ytterligare besparingarsom vi inte kan utnyttja nu genom att göra ännu mer själva med odling, matlagning, brödback etc. Kanske lite byteshandel i liten skala?
  6. Vi har tre barn och det innebär att vi får barnbidrag och flerbarnstillägg dessa har vi för närvarande inte räknat in i vår kalkyl men om vi verkligen skulle få svårt att få ekonomin att gå ihop så är ju dessa självklart våra att använda för familjens välmående. Tidigare har vi satt in dessa i en fond för barnen att få i framtiden och från och med nu i sommar har vi beslutat oss för att börja spara med barnen i stället för att spar till dem.
  7. Om allt verkligen går åt helvete så kan vi ju börja jobba igen…vi kommer vara aktiva  som ”fria” så några av dessa färdigheter vi utvecklar går säkert att omsätta till ett jobb. Om detta skulle ske är det mest troligt att vi får ett hål när det fria egna kapitalet tar slut men innan pensionspengarna blir tillgängliga. I så fall händer det när barnen är vuxna eller nära nog vuxna…Det är nog det ”värsta” som kan hända med någon form av rimlig sannolikhet och det tycker inte jag låter så vansinnigt farligt.

Summa summarum: Även om vår plan är ambitiös så är det genomförbar och det finns visserligen en del som kan gå fel men också en del möjliga ”uppsidor” vilket får mig att känna att vi har hittat rätt balans mellan risk och möjlighet! Vad tycker ni andra? Vad skulle ni ha gjort annorlunda? 

Taggar (blogg): 
24 augusti 2015

Den nya planen (Del 2 av 4) – De finansiella förutsättningarna!

Då var det dags för det andra inlägget i serien om vår nya plan (del 1 finner du här). Vi väljer alltså att satsa på alternativet att jag slutar redan nästa sommar medan frun fortsätter ett par år till.  Har också konstaterat att detta kommer att bli en serie med fyra inlägg. De kommande två kommer handla om ”risk och möjligheter” samt om hur vi ser på ”livet efter pension” både i ekonomiska termer men också vad vi planerar att göra med all tid vi får.

De finansiella förutsättningarna just nu är dessa. Vi har för närvarande ca 1 MSEK i likvida tillgångar (Aktier och sparande) efter att ha sålt av lite aktier för kontantinsats till det nya huset. Våra två hus är värda uppskattningsvis 3,2 MSEK tillsammas och belånade till -1,6 MSEK så där har vi ytterligare ett kapital på 1,6 MSEK. Till detta kommer våra pensionsavsättningar till PPM, tjänstepension och IPS (nu avslutad) som uppgår till ca 1,5 MSEK. Jag har även tillgångar i en vinstandelsstiftelse genom jobbet (ca 0,1 MSEK) och vi har lite kvarvarande studielån (-0,2 MSEK). Summa drygt 4 MSEK

Med frun’s nya lön kommer vi från och med september kunna öka vår sparandegrad till ca 75% eller totalt ca 70 tkr i månaden. Jag har också så pass mycket innestående semester på jobbet så även om jag slutar jobba till sommaren så kommer jag få ca 10 månadslöner nästa år. Det nya huset kräver några mindre uppdateringar redan innan inflyttning och det finns en del kostnader relaterat till pantbrev och lagfarter så uppskattningsvis 100 tkr kommer gå till detta innan nästa sommar. När vi säljer vårt nuvarande hus tänker vi använda större delen av den likviden till att lösa lån men kommer troligen inte betala av allt för att på det sättet se till att vi har lite mer likvida medel vid behov. Allt detta sammantaget gör att vi ser det som möjligt med lågt antagna avkastningsantaganden att har drygt 5,2 MSEK i tillgångar till slutet av 2016. Vi kommer dock inte börja röra dessa pengar alls då. Utan vi kommer låta dessa stå kvar i hus (och ge oss billigt boende) respektive aktier och pensionsfonder som fortsätter generera avkastning. Allt medan vi lever på frufrivid42’s lön och fortsätter att sätta in pengar i till pension och till sparande dock i en betydligt lägre takt. Under frufrivid42’s planerade sista år på arbetsmarknaden planerar vi att öka kapitalet till ca 6 MSEK (= 25 ggr våra beräknade levnadsomkostnader för ett år, vilket är vår minimigräns för att våga gå båda två ). Tillväxten de två ”sista” åren är ungefär i lika delar nysparande och avkastning. Detta är en ambitiös men möjlig plan.

Under det närmaste året kommer vi ha möjlighet att sätta in exceptionellt mycket pengar både i aktier och till pension. Vad gäller pensionen har jag hos min arbetsgivare relativt lite inflytande över hur den placeras men vad gäller aktierna har jag desto mera och för att undvika risken att köpa vid fel tillfälle kommer vi bibehålla takten att köpa aktier för ca 25 000 kr i månaden och samtidigt bygga upp en viss likvid så att vi kan hålla inköpstakten jämn även en längre tid även efter min ”pension” förhoppningsvis ända fram till frufrivid42 går också. Investeringarna kommer fokuseras något mer på nuvarande direktavkastning än på tillväxt i bolagen eftersom pengarna ska börja användas i närtid så det kan bli lite förändringar i portföljen framgent baserat på detta.

Fördelningen när vi båda slutar arbeta är förhoppningsvis Hus 1,5 MSEK (Värde 2,1 MSEK och ett lån på 0,6 MSEK), Pension 2,2 MSEK, CSN lån -0,2 MSEK och Aktier/sparkonto/vinstandel 2,5 MSEK. Summa eget kapital 6,0 MSEK. Detta bygger på antagandet att frufrivid42 kommer ha samma inkomst som idag (kan självklart bli både högre eller lägre), bygger på en antagen inflationsjusterad avkastning på kapital (ej bundet i boende) på 5% (kan både bli högre och lägre) samt förutsättningen att jag inte kommer tjäna ett enda öre  under denna period samt att vi inte har möjlighet att få några hyresintäkter på stugan som ligger vid det nya huset.

Nästa inlägg kommer handla om risker och möjligheter så då blir det mer om dessa möjliga upp och nedsidor i kalkylen samt ”vad är egentligen det värsta som kan hända?”.

Men först undrar jag som vanligt vad ni kan tänkas ha för kommentarer kring vad jag skrivit ovan…något så när förankrat i verkligheten eller fullkomlig rappakalja? 

Taggar (blogg): 
22 augusti 2015

Den nya planen (Del 1 av 4) - Varför?

Det finns mycket att säga om det här med planer, jag älskar att göra dem men jag vill inte hålla mig slaviskt till något som inte funkar längre när livet kastar till oss nya möjligheter. Så sent som i April ändrade vi frihetsplanen och under sommaren var det dags igen. Jag kommer skriva om dessa förändringar i ett antal framtida blogginlägg (varav detta är det första). Vet ännu inte hur många inlägg som kommer att krävas så jag vet inte riktigt hur många delar det blir men gissningsvis 4. Dessa behöver sedan summeras och läggas in som våra nya långsiktiga mål (dvs. uppdatera det som finns här just nu).

Bakgrunden till att vi ändrat våra målsättningar är i huvudsak två saker:

  1. Frufrivid42 har fått ett nytt jobb och bättre lön (överträffande den ambitiösa målsättningen 2015) detta betyder att vi kommer kunna höja vår sparandel från ca. 65% till över 75% från och med september i år. Samtidigt innebär den nya lönenivån att vi uppskattningsvis skulle kunna spara 20-30% av inkomsten även om vi bara hade frufrivid42’s inkomst att leva på.
  2. Vi fick tidigare i år en unik möjlighet att köpa ett hus på en annan ort än där vi bor idag dit vi tänker flytta efter ”pension”.

Vi har alltså nu möjlighet att spara mer och det vill vi använda för att sluta jobba tidigare snarare än att ackumulera mer kapital. Samtidigt inser vi att det kommer vara svårt (mer mentalt än praktiskt) att bo på två olika orter parallellt varför en flytt så snart som möjligt skulle vara bra. Till saken hör också att Frufrivid42 trivs bättre med att jobba och kan tänka sig att stanna i arbetslivet lite längre om förutsättningarna blir bättre (….helt enkelt att herrn i huset tar hand om hus, hem och barn).

Med vår nuvarande högre sparandegrad har vi då två möjligheter:

1, Vi bor kvar på den gamla orten i två år till, båda två jobbar och lägger undan pengar. Efter två år går vi båda i ”pension”.

2. Vi bor kvar på den gamla orten i ett år till, frivid42 går sedan i ”pension” medan frufrivid42 jobbar vidare ytterligare ett par år (dvs. söker nytt jobb alternativt flyttar med sig sitt jobb till den nya orten).

Vi har valt att satsa på alternativ 2, i framtida inlägg tänker jag redogöra för hur vi tänkt och vilka ekonomiska och känslomässiga ställningstaganden som legat till grund för detta beslut samt vilka risker och möjligheter vi ser med detta.

Vad är era reflektioner kring detta? Vad vill ni veta mer om i kommande inlägg?

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (22)

Taggar