Fantastiska Farbror Fri
Likes
308
Antal inlägg
1453
Följare
64
Medaljer
0
Om användaren
FRIHET ÄR MÅLET - SPARSAMHET ÄR NYCKELN! Jag heter egentligen Oskar Lindberg men bloggen drivs av mitt superhjälte alter ego Fantastiska Farbror Fri. Fantastiska Farbror Fri (FFF) är en ekonomisk superhjälte tillika familjeman med en fantastisk fru och tre underbara barn. FFF blev ekonomiskt fri (pensionär) strax innan sin 40-årsdag. Fantastiska Farbror Fri är utrustad med superkrafter utöver det vanliga inom sparsamt och enkelt leverne. Hans svaghet (för en sån har alla superhjältar) är en tumme som sitter mitt i handen någon som han tänker råda bot på under sina fria år. Den här bloggen handlar framförallt om hur man sparar ihop kapital och hur man får det att räcka länge genom sparsamt leverne och mer effektivt tänkande kring sitt liv och sin ekonomi vilket i förlängningen kan göra oss alla mer fria.
Kontakt email

RSS

RSS feed
15 september 2017

Fredagsfunderingen - Vet du hur framtiden kommer se ut?

Om du är ny på bloggen rekomenderar jag att du börjar här! 

Något som förvånar mig är med vilken säkerhet många personer tror sig veta hur framtiden kommer se ut. Framförallt är det den nära framtiden som är svår för om vi ser över tusentals år så tror jag att det är relativt säkert att vi människor kommer komma på ett sätt att antingen ta död på oss själva eller i varje fall kraftigt försämra överlevnadsmöjligheterna för dom som eventuellt är kvar. På 50 års sikt är det dock i det närmaste omöjligt. (Var tror du att vi är vi på väg?) Både David Jonstad och Stefan Fölster är läsvärda men pekar i totalt olika rikningar, vem har rätt eller har kanske båda rätt? 

Var är vi egentligen på väg? Är framtiden ljus eller mörk..eller lite av varje?Vad händer med den politiska och militära spänningen? Hur utvecklas miljön?  Börjar det bli energibrist pga av olja eller energi överflöd med hjälp av förnyelsebara källor? Kommer vi jobba manuellt med jorden likt på 1800-talet eller kommer vi nästan inte jobba då robotarna tar över? 

Personligen tycker jag att det är väldigt svårt att ha en stark övertygelse om riktningen på kort och medellång sikt. Det är kanske därför som min och vår frihetsresa bygger på sparsamhet och inte att vi ska bli självförsörjande eller för den sakens skull rika på ny teknologi. Min känsla är helt enkelt att det är för osäkert var vi är på väg inom vår och våra barns livstid för att lägga alla ägg i en korg och satsa allt.

Inom det militära finns en term som är "rätt i riktning fel i längd" som avser att man skjuter en granat i rätt riktning mot fienden men missar på grund av att det blir ett för kort eller för långt skott. Många som känner en övertygelse om en specifik framtid tror jag kommer att hamna i detta. Se bara på dem som med övertygelse sagt att vi har en nära förestående bostadspriskrasch under de senaste 10 åren.  De kan mycket väl få rätt i framtiden men det är en klen tröst när man har tagit "fel beslut" i 10 eller 20 år baserat på en övertygelse som är just "rätt i riktning fel i längd". Det samma kan gälla det mesta, säg att du är övertygat om att hela samhället ska robotiseras och så kommer ett förödande krig i mellan? Säg att du är övertygad om att förnyelsebara källor kommer kunna ersätta oljan och så blir det...men efter ett 50-årigt gap med stor energibrist i hela världen som leder till svält? På detta vis kan jag till och med se hur olika framtidssiare med tillsynes motstridiga ideer om framtiden alla kan få rätt men den stora frågan är vad händer under min livstid, under mina barns och vad händer under mina barn-barn-barn-barn-barns? 

Hur tänker ni andra på detta? Har ni en stark övertygelse som säger att världen är på väg i en viss riktning eller beror det på dagsformen? 

Taggar (blogg): 
2 januari 2017

Lästips - Jordad!

Den stora poängen i den här boken författad av David Jonstad är att även om mycket få av oss är lantbrukare eller ens hobbyodlare så är vi alla bundna till jorden. All vår mat, allt byggmaterial, bränslen och allt annat har sitt ursprung i och av jorden. Det kan vara lätt att glömma det om man lever ett modernt urbant liv långt ifrån gruvbrytningen, skogsbruket, odlingen och fisket. Det är också lätt att glömma i en tid när vi under ett sekel haft tillgång till ett överflöd av billigt och lätttigängligt fosiltbränsle och mineraler. Boken tar avstamp i att vi börjar närma oss gränsen för vad naturen tål.

Den stora styrkan i den här boken att beskriva det lilla och det praktiska. Hur författaren  själv flyttat med sin famlj för att leva på en liten gård i södra Dalarna. Hur var och en av oss har två fotbollsplaner med produktiv mark som behöver försörja oss om vi ska leva inom jordens gränser. Dessa två fotbollsplaner behöver ge all mat och allt bränsle och material för ett liv och behöver därmed innehålla både odling, djurbete och skog. 

En stor del av boken är en genomgång av hur olika system i olika tider har fungerat i byar där man delade på mycket och jobbade tillsammans till "egna hem" och industrialismen där vi blev allt mer individualistiska. En del av den historiska tillbakablickern är lite långrandig och ibland har jag svårt att se poängen med vissa spår. Dock den slutsats som jag drar av många historiska exempel är att det idag saknas en hel del socialt och kulturellt kapital i våra samhällen eller man skulle kunna uttrycka det som att det är nivå mellan individen/familjen och staten som saknas. Det frivilliga arbetet i byn, samhället där man samverkar för att saker ska bli bättre för alla. En annan poäng är att när vi lever långt ifrån jorden så forstår vi inte riktigt vilka förutsättningar den har. Vi har svårt att förstå att det alltid finns en fysisk gräns för vad något klarar av. Datorer kan bli dubbelt så snabba var 18 månad..så funkar det inte med odling..

Intressant är också den genomgång av hur man i äldre tider jobbade för överlevnad inte för att bygga förmögenhet, det innebär att man tar det man behöver och när det är uppfyllt så vilar man och umgås. Jobbade man hårt med jakt eller skörd under en vecka så var nästkommande vecka till för vila. Livet var på många sätt tufft förr men det som vi lider mest brist på idag nämligen tid att vara tillsammans var en av de saker men oftast hade väldigt gott om. Intressant  att fundera över är då vilket överflöd som är mest värt...den typ som erbjuds i närmaste köplada eller tiden som man ger upp för att kunna besöka densamma?

Som sparnörd så gillar jag att författaren i slutet tar upp en praktisk lista på hur de ha gjort för att kunna genomföra sin livstilsförändring och där tar han väldigt tydligt upp "förmågan att kunna leva på lite" som en viktig bidragande  orsak till att de kan göra saker annorlunda och kunna få saker "jorda":-) 

Boken gör mig både bedrövad och hoppfull men det mest bestående efter läsningen är att jag mer sugen på att ta vara på de odlingsmöjligheter som finns bara på vår villatomt. Vem vet kanske finns det en liten odlare även inom mig? Hur är det med dig är du Jordad? 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (37)
Apr (9)

Taggar