Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

Error message

Unable to find term: att ha god utveckling av sitt innehaven för att skapa värde