Stockholm 17:30
+0,72% Idag
-2,54% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

Error message

Unable to find term: att ha god utveckling av sitt innehaven för att skapa värde