Stockholm 17:30
-0,01% Idag
+1,65% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

Error message

Unable to find term: finns många svar att finna i våra egen hjärna