Stockholm 17:30
-0,55% Idag
+19,04% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

Error message

Unable to find term: finns många svar att finna i våra egen hjärna