Stockholm 13:20
+0,24% Idag
+7,69% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

Error message

Unable to find term: småsparare kan ta en post i ett onoterat bolag