Stockholm 10:51
-0,05% Idag
+18,21% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

Error message

Unable to find term: småsparare kan ta en post i ett onoterat bolag