Stockholm 17:16
+0,81% Idag
-2,45% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

Error message

Unable to find term: småsparare kan ta en post i ett onoterat bolag