Stockholm 17:30
0,00% Idag
-3,64% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

Med Gadgets kan du filtrera bolag efter dina krav, jämföra bolag, se avkastningstabeller, insiderlistor, mm.