Stockholm 17:29
0,00% Idag
-8,41% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

Intervju: Hosni Teque-Omeirat VD SpectrumOne

02/08/2021 - 09:42

Se ställda frågor nedan: 

1. Förra året var ett mycket transaktionsintensivt år för SpectrumOne med ett flertal nya bolag i gruppen. Kan du berätta din vision för den nya koncernen?

2. Är det något av de förvärvade bolagen speciellt som du skulle vilja lyfta fram?

3. Q3-rapporten innebar en klar förbättring av omsättnings- och resultatutvecklingen. Detta trots den pågående pandemin. Vad ligger bakom denna förändring och vad ser du för långsiktig potential?

4. En av förra årets stora framgångar var avtalet med affärsdataleverantören Bisnode som nu ska marknadsföra er analysplattform Prism. Kan du berätta hur det kom sig att Bisnode valde just er och vilka förväntningar ni har på detta avtal?

5. Finns det några begränsningar i avtalet med Bisnode som omöjliggör andra stora partneravtal?

6. Köpet av 28% av aktierna i Eniro som gör er till största ägare i bolaget kom som en överraskning för många. Berätta om bakgrunden och vad du anser att affären har för potential. 

7. Hur ska affären finansieras och kan ni tänka er att öka ägarandelen I Eniro för att få ut mer synergier?

8. Aktiekursen står för närvarande under nivån för den aviserade nyemissionen. Hur ser du på det? 

9. Vad gäller ett av de förvärvade bolagen Qbim har ni aviserat att en försäljning av plattformen Trafikportalen kan bli aktuell. Vad skulle en sådan försäljning kunna inbringa?

10. Hur ser du på en utländsk expansion och i så fall hur ska den gå till?

11. Det har nyligen skett förändringar i SpectrumOnes företagsledning. Kan du kommentera?

12. Vilka utgångspunkter tycker du att man ska ha när man värderar ett Martechbolag som SpectrumOne?