Stockholm 17:30
0,00% Idag
-21,51% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

VD-intervju med Jonas Lindvall

10/16/2019 - 10:45

Se de ställda frågorna nedan: 

Berätta om bakgrunden till att ni nyligen kunde uppgradera era olje- och gasreserver med 6,6 miljoner fat vid Tie-fältet.

Kommer ni att efter reservuppdateringen att öka investeringarna vid Tiefältet för att kunna öka produktionen?

När kan marknaden förvänta sig en ny reservuppdatering vad avser Tartaruga? 

Er produktionskapacitet har under 2019  begränsats av myndighetstillstånd i Brasilien. Vad är det som händer?

Bland det positiva under 2019 är att produktionskostnaderna kunnat begränsas. Kommer denna trend att kunna bestå under 2020?

Med nuvarande oljepris och produktionskapacitet kommer kassaflödet att stiga kraftigt under 2020. Vad avser ni göra med det?

Kan du berätta om ert samarbete och relation med Petrobras?

Har den nya brasilianska regeringen inneburit några förändringar för er och övrig oljeindustri i landet?

Vad tror du om oljepriset framöver?