Stockholm 10:06
0,00% Idag
+24,20% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

Intervju: Tony Andersson VD Infrea

12/02/2019 - 11:31

Se de ställda frågorna nedan:

1. Infrea är en relativt nybildad koncern. Finns det bolag i andra branscher som du skulle vilja likna Infrea med?

2. I april avyttrade ni ert innehav i Brandskyddsteamet, vilket blev en mycket bra affär för Infrea. Kan du berätta om bakgrunden till beslutet?

3. Tidigare var de flesta bolag inte helägda. Är det här någonting ni har gått ifrån?

4. Infrea är idag verksamma inom två områden inom infrastruktur vatten & avlopp samt mark & anläggning. Överväger ni att ge er in i andra områden inom infrastruktur?

5. Affärsområdet Vatten & Avlopp har länge dragits med lönsamhetsproblem och nu även negativ omsättningstillväxt i Q3. Vad gör ni för att vända resultatet?

6. Infrea befinner sig i en expansiv fas och har precis adderat tre företag inom Mark & Anläggning med en årsomsättning om totalt 350 MSEK. Kan du berätta om er förvärvsstrategi?

7. Räknar ni med synergier vid dessa förvärv?

8. Berätta om det multipelarbitrage som dessa förvärv skapar?

9. Hur ser ert kvarvarande förvärvsutrymme ut med nuvarande balansräkning?

10. Varför ska man investera i Infrea?