Stockholm 17:30
0,00% Idag
+23,68% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

Nyfosa - Intervju med VD Jens Engwall

04/05/2019 - 08:49

Se de ställda frågorna nedan:

1. Berätta vad det innebär när ni säger att Nyfosa är ett opportunistiskt fastighetsbolag?

2. Vilken typ av fastigheter och i vilken del av Sverige erbjuder enligt din mening för närvarande mest ”value for money”?

3. Ni har en stor andel av ert fastighetsbestånd via det tillsammans med Sagax delägda joint venture-bolaget Söderport. Är detta på sikt en optimal lösning?

4. Nyfosa har en i förhållande till många andra fastighetsbolag relativt kort genomsnittlig räntebindningstid på era lån. Kan du motivera?

5. Vilka fastighetsbolag eller andra typ av investerare upplever ni för närvarande som de största konkurrenterna vid nya fastighetsaffärer?

6. Hur har bankernas attityd till nyutlåning utvecklats under det senaste halvåret?