Stockholm 17:30
-1,14% Today
+0,48% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-23 08:34:52

EPISURF: LÅNGSIKTIGA MÅL FSG 15.000 IMPLANTAT/ÅR, MARGINAL 40%STOCKHOLM (Direkt) Episurf Medical presenterar en strategiuppdatering och nya operativa mål i ett pressmeddelande på fredagen.

Episurf är nära att lansera en viktig och omfattande klinisk multicenterstudie i USA och i Europa och bolaget har ingått i tidiga samarbetsdiskussioner avseende den amerikanska marknaden, heter det.

Långsiktigt operativt mål är att Episurf ska etablera sin patientspecifika teknologi i behandlingsalgoritmen för avgränsade brosk- och benskador.

Långsiktigt marknadsandelsmål är att uppnå 10 procents penetration av den adresserbara marknaden för Episealer knäimplantatet i Europa, Asien och i USA som bedöms uppgå till 150.000 patienter. Målet är att nå en försäljning om 15.000 implantat årligen.

Långsiktigt lönsamhetsmål: Episurf Medicals mål är att uppnå en rörelsemarginal om 40 procent genom förbättringar av bruttomarginalen.

Som meddelats tidigare under fredagen har Episurf meddelat ett finansieringsavtal om upp till 70 miljoner kronor.