Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-20 08:15:01

TargetEveryone förvärvar 30% av big data-bolag och ingår strategiskt samarbete

Cloud Explorers är ett internationellt, Oslobaserat företag som under de senaste sex åren varit en pionjär inom big data- och analysplattformar och infrastruktur. Bolaget har en både unik och samtidigt enkel tjänst som heter PRISM som är integrerad med en s k Data Lake-lösning under namnet Viking. Bolaget har sex anställda och kunderna finns inom ett flertal affärsområden med namn såsom exempelvis Bisnode, Kantar TNS, EU-parlamentet (genom Kantar Public), Continental, Porsche, Audi och Egmont Publishing.


TARGETEVERYONE FÖRVÄRVAR 30% AV BIG DATA-BOLAG OCH INGÅR STRATEGISKT SAMARBETE

Cloud Explorers är ett internationellt, Oslobaserat företag som under de senaste sex åren varit en pionjär inom big data- och analysplattformar och infrastruktur. Bolaget har en både unik och samtidigt enkel tjänst som heter PRISM som är integrerad med en s k Data Lake-lösning under namnet Viking. Bolaget har sex anställda och kunderna finns inom ett flertal affärsområden med namn såsom exempelvis Bisnode, Kantar TNS, EU-parlamentet (genom Kantar Public), Continental, Porsche, Audi och Egmont Publishing.

TargetEveryone har idag tecknat avtal med ägarna om förvärv av 75 000 aktier i moderbolaget Cloud Explorers AS. Detta motsvarar 30 procent av det totala ägandet och rösterna.

På tillträdesdagen betalar TargetEveryone 4,5 miljoner NOK kontant och utger dessutom 1,5 miljoner nyemitterade aktier till priset 5,01 SEK per styck. Ägarna till Cloud Explorer har förbundit sig att inte att inte avyttra dessa 1,5 miljoner aktier i TargetEveryone under den närmsta 12-månadersperioden.

Förutom köpet av aktier har parterna ingått ett avtal om strategiskt samarbete där bl a Cloud Explorers tjänst PRISM ska integreras med TargetEveryones plattform. Dessutom kommer Stephen Ranson, grundare och CEO i Cloud Explorers, att bli CTO i TargetEveryone.

"Detta är en utomordentligt viktig affär för TargetEveryone", säger Björn Forslund grundare och CEO i TargetEveryone. "I och med förvärvet och samarbetet får vi tillgång till både en spetsteknik och en spetskompetens som på ett avgörande sätt kan förstärka vår egen produkt och våra tjänster".

"Det är vår uppfattning att TargetEveryone och Cloud Explorers tillsammans ger upphov till ett antal strategiska synergier", säger Stephen Ranson. "Affären möjliggör för avancerad data- och analysdriven kommunikation som innefattar ett betydligt bredare spann av kanaler än vad vi kan göra var för sig".

Tillträde ska ske senast 31 december 2017 efter att en sedvanlig due diligence genomförts och godkänts av köparen.

Stockholm 2017-11-20

För mer information, kontakta
Björn Forslund, CEO TargetEveryone, bjorn@targeteveryone.com
Stephen Ranson, CEO Cloud Explorers AS, skranson@cloudexplorers.com

Denna information är sådan information som TargetEveryone AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2017 kl 08.15.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
TargetEveryOne Pressrelease 2017-11-20.pdf

Om TargetEveryone
TargetEveryone är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryone kunder och partners i över 80 länder och 45 medarbetare på kontor i Stockholm, Oslo, Lissabon och indiska Chandigarh.
www.targeteveryone.com

Om Cloud Explorers
Cloud Explorers är ett privatägt norskt bolag som levererat lösningar till några av de största aktörerna inom finansiella tjänster, kapitalförvaltning och detaljhandel. Bolaget har utvecklat mycket avancerade molnbaserade och mobila big data-plattformar. Tjänsterna innehåller bl a e-signering, big data-analyser, datavisualisering, CRM, CMS samt tjänster för olika sociala plattformar.
Cloud Explorers har kontor i Oslo och i Bryssel, Belgien.
www.cloudexplorers.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML