Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-16 12:05:08

ATRIUM LJUNGBERG: SPÅR HÖGRE RESULTAT 2018 MOT 2017STOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg prognostiserar att resultatet före värdeförändringar och skatt för helåret 2018 blir 1.200 miljoner kronor.

Det framgår i bokslutet för 2017.

I prognoserna tas inte eventuella framtida fastighetsaffärer inte i beaktande.

För 2017 summerade detta resultat till 1.180 miljoner kronor, mot en prognos om i niomånadersrapporten om 1.150 miljoner kronor.

Bolagets nettouthyrning, nytecknade kontrakterade årshyror med avdrag för uppsägningar, uppgick till 28 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2017 (26), framgår av delårsrapporten. Tidsförskjutningen mellan nettouthyrningen och dess resultateffekt bedöms till mellan 3 och 24 månader.

Sammantaget under 2017 var nettouthyrningen 40 miljoner kronor (128).