Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,37% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-05-27 14:26:24

CONSILIUM: SAFETY ENGINEERING PÅVERKATS AV LÄGRE OLJEPRIS 1 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Consiliums kvarvarande verksamhet Safety Engineering, som fokuserar på släckning av bränder inom nischområden med höga säkerhetskrav, har påverkats av oljeprisnedgången och till viss del coronapandemin.

Det uppger Consiliums vd Ove Hansson i rapporten för det första kvartalet, efter att avyttringen av affärsområdet Marine & Safety slutförts den 31 mars i år.

"Nya investeringar och pågående kundprojekt har påverkats av det låga oljepriset och i viss utsträckning av coronapandemin. Verksamheten har så långt möjligt anpassats till dagens situation", skriver han.

Under det första kvartalet uppgick nettoomsättningen för Safety Engineering till 62,8 miljoner kronor (80,5) och rörelseresultatet blev -16,9 miljoner kronor (-11,9).

Vidare uppger Ove Hansson att det finns en "stark finansiell bas för framtida tillväxt".

Efter avyttringen av Marine & Safety hade bolaget per den 31 mars 2020 likvida medel om drygt 1,8 miljarder kronor. Styrelsen har tidigare även föreslagit årsstämman en utdelning om 17:00 kronor per aktie, vilket motsvarar cirka 199 miljoner kronor.

"Rättigheten till Consilium-namnet följer med Marine & Safety. Consilium AB med kvarvarande verksamheter kommer att namnändra under 2020", skriver Ove Hansson i rapporten.