Stockholm 15:12
-0,34% Idag
-0,56% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-03-26 13:08:00

INTEGRUM: SAHLGRENSKA-STOPPET FÖRKLARAR OMSÄTTNINGSNEDGÅNG - VDSTOCKHOLM (Direkt) Försäljningsnedgången för medicinteknikbolaget Integrum i det gångna kvartalet beror främst på det tidigare rapporterade stoppet av nya operationer med bolagets produkt vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, snarare än på att Integrums övriga försäljning skulle ha påverkats negativt av Sahlgrenskas anmälan om komplikationer.

Det säger Integrums nya vd Carl Ekvall till Nyhetsbyrån Direkt.

Den anmälan som Sahlgrenska gjorde till myndigheter avsåg komplikationer med Integrums tidiga implantat, men Sahlgrenskas stopp påverkar operationer med bolagets nya system som lanserades 2016.

"Anmälan påverkar framförallt de operationer som har varit planerade på Sahlgrenska. De har ju representerat en ganska stor del av vår omsättning hittills, så naturligtvis återspeglas det där", säger Integrum-chefen.

"Huruvida det har spridning även till andra marknader är svårt att säga. Det tror jag kanske inte riktigt att det har", tillägger han.

Nettoomsättningen under kvartalet november-januari sjönk med 71 procent till 1,3 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare.

Integrum betonar att Sahlgrenskas anmälan enbart gäller Sverige och att identifierade komplikationer, så vitt bolaget känner till, inte berör det nya implantatsystemet.

När tror ni att ni kan bringa klarhet i situationen? Hur länge kommer Sahlgrenskas stopp att fortgå?

"Vi har naturligtvis löpande kontakt och när jag kan meddela något konkret kommer vi att skicka ett pressmeddelande, men det är svårt för mig att säga när det kommer att bli. Det är processer vi inte själva styr över."

Fortsätter det amerikanska militärsjukhuset Walter Reed som planerat med beställningar och operationer, trots Sahlgrenska-incidenten, eller kan det bli förseningar även där?

"Jag har svårt att se någon konkret effekt på den amerikanska delen av verksamheten. Vi har ju ett helt annat, nyare system där."

Kan Sahlgrenska-incidenten göra att det kommer att krävas justeringar även av det nya protessystemet?

"Nej, vi har ju vidtaget ett antal förbättringsåtgärder i vårt senaste system som vi menar är tillräckliga. Vår forskning och produktutveckling kommer att fortsätta, men det är ingenting specifikt av anmälan som jag kan härleda i det".

I mitten av mars meddelades att Integrum hade tecknat ett femårigt ramavtal med det amerikanska försvarsdepartementet Pentagon gällande skelettförankrade proteser för lårbenspatienter. Ramavtalet har ett tak på cirka 60 miljoner kronor.

Vad innebär takbeloppet?

"Det är ett ramavtal för att förenkla beställningarna från Walter Reed. Inköpsofficeren har ett stående bemyndigande över fem år på maximalt 60 miljoner kronor för att underlätta det gemensamma projektet, så det är en indikation på deras budget. Men det är ingen skyldighet för dem att det ska bli den nivån utan det är en möjlighet. Sedan kan avtalet förlängas."

Har ni en bedömning av vad ni räknar med i ett huvudscenario?

"Nej, utan de har lagt en budget som de bedömer är rimlig för det här gemensamma samarbetet", svarar Carl Ekvall.

Integrum-aktien har på måndagen backat med 6,7 procent till 18 kronor.

Bolaget redovisade på måndagsmorgonen ett nettoresultat för det tredje kvartalet, november-januari, i det brutna räkenskapsåret 2017/2018 på -7,9 miljoner kronor (-1,2).