Stockholm 14:43
0,00% Idag
-0,64% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-22 11:16:16

TARGET EVERYONE: UNDERSKOTT SYSSELSATT KAPITAL KOMMANDE 3 MÅNSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Target Everyone har ett "kortsiktigt" underskott i sysselsatt kapital under de kommande tre månaderna. Anledningen är att bolaget nyligen färdigställde utvecklingen av Spectrum One - något som senare vänta ge intäkter - och att koncernens aviserade kostnadsneddragningar tar sedvanlig tid innan de får effekt.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget ser över sina alternativ för att adressera situationen och kommer att informera marknaden när en lösning hittas, heter det.