Stockholm 17:30
+0,54% Idag
+5,85% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-12-15 13:46:57

RECYCTEC: LIKVIDITET ATT DRIVA VERKSAMHET TILL SLUT AV JANUARISTOCKHOLM (Direkt) Miljöteknikbolaget Recyctec, listat på Aktietorget, har likviditet att bedriva verksamheten fram till utgången av januari 2018. Detta efter att en riktad emission tecknats till drygt 2 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolagets styrelse utvärderar nu möjliga alternativ till extern finansiering, där försäljning av en fastighet ses som en möjlighet.

"Bolaget räknar med att genom denna försäljning kunna frigöra medel att använda till fortsatta marknadsaktiviteter med målsättningen att nå lönsamhet. Bolaget avser att sälja fastigheten med förbehåll att hyra fastigheten efter genomförd försäljning. Processen har inletts och beräknas kunna slutföras under första kvartalet 2018", heter det vidare.