Stockholm 13:18
-0,80% Idag
+1,24% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-22 07:12:20

SEDANA MEDICAL: OMS-TILLVÄXT 20% 2 KV, EBITDA -2,3 MLN KRSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Sedana Medical, som säljer medicintekniska produktfamiljen Anaconda för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar, hade en omsättning på 17,4 miljoner kronor under det andra kvartalet 2019. Det är en ökning med 20 procent jämfört med motsvarande period 2018.

Ebitda-resultatet uppgick till -2,3 miljoner kronor (-1,0) och ebit-resultatet blev -3,4 miljoner kronor (-2,0).

Totala kassaflödet uppgick till -12,6 miljoner kronor (102) och likvida medel vid periodens utgång uppgick till 137 miljoner kronor (182).

"Det andra kvartalet har präglats av en fortsatt kommersiell tillväxt och att följa upp våra framgångar från första kvartalet som ju från ett kliniskt perspektiv var vårt starkaste någonsin", skriver vd Christer Ahlberg i rapporten.

Vad gäller Isoconda-studien löper arbetet enligt plan, enligt vd:n.

"För att säkerställa att vi når vårt mål om att inkludera sista patienten i studien runt årsskiftet 2019/2020 har vi adderat tre nya kliniker i Slovenien där vår terapi redan är välanvänd. Klinikerna kommer att initieras under augusti", heter det.

Sedana räknar med att lämna in ansökan om ett marknadsgodkännande för Isoconda (isofluran) sommaren 2020 i 16 europeiska länder i en första registreringsrunda.

"Om allt går väl kan vi ha ett europeiskt marknadsgodkännande under andra halvan av 2021", skriver Christer Ahlberg.

I USA är planen att nå ett godkännande 2024 och runt 2022 kommer Sedana att besluta huruvida bolaget ska lansera på egen hand eller tillsammans med lokal partner.

I Kina väntas ett marknadsgodkännande kunna erhållas inom mindre än två år.