Stockholm 17:05
0,00% Idag
+30,89% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-11-11 12:00:00

Electra Gruppens extra bolagsstämma


ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

 

Pressmeddelande 2020-11-11

Electra Gruppens extra bolagsstämma

 

Electra Gruppen har idag, onsdagen den 11 november hållit, extra bolagsstämma med Peter Elving som ordförande.

Utdelning
Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att dela ut 2,25 kronor per aktie för
verksamhetsåret 2019. Avstämningsdag för utdelning är fredagen den 13 november 2020. Utdelningen kommer att
sändas ut från Euroclear den 18 november 2020.

I syfte att motverka spridningen av Covid-19 deltog huvuddelen av de anmälda aktieägarna på stämman digitalt, vilket
också beslutats godkännas av stämmans närvarande aktieägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen, 0480-584 59, mobil 070-52 584 59

Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054:
Electra är veksamt inom två affärsområden, Retail och Logistik & IT. Retail utvecklar och driver koncept för 
butikskedjor, som Elon Ljud & Bild, Em home och Ringup. Logistik & IT utvecklar och driver moderna IT- och webblösningar 
i kombination med lagerhållnings- och distributionstjänster för tredje parts räkning. Företaget har sitt kontor och huvud-
delen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterad på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2020, 
kl. 12.00.
Bilaga