Stockholm 17:30
-0,80% Idag
+12,16% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-09-04 17:01:32

NFO Drives AB (publ)NFO Drives styrelsemedlem ökar sitt innehav i Bolaget

NFO Drives styrelsemedlem Göran Hedbys köper ytterligare 35 000 aktier.


NFO Drives styrelsemedlem, Göran Hedbys, har ökat sitt innehav av aktier i NFO Drives. Den 4 september köpte Göran Hedbys 35 000 aktier i Bolaget. Detta medför att hans innehav i dag uppgår till totalt 75 000 aktier.


Mer information lämnas av

Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0733 - 765 700, e-mail martin.hagbyhn@nfodrives.se

Johan Braun, VD i NFO Drives AB
Tel 0765-270 338, e-mail johan.braun@nfodrives.se


NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Spotlight Stock Market, www.spotlightstockmarket.com


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF