Stockholm 16:51
-0,80% Idag
+3,61% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-05-18 15:08:00

ISR: 5-6 ÅRS UTVECKLINGSTID FÖR REPOSITIONERADE LÄKEMEDEL - VDSTOCKHOLM (Direkt) Forskningsbolaget Immune System Regulation Holding, ISR, ser betydligt kortare utvecklingstider och lägre kostnader för repositionerade läkemedelskandidater.

Utvecklingstiden för ett repositionerat läkemedel ligger på 5-6 år, säger ISRs vd Mikael Brönnegård under sin presentation vid Biostock Lives presentation på torsdagen. Han tillägger att utvecklingstiden "beror lite på hur myndigheterna ser på det".

Som en jämförelse kan utvecklingstiden för ett traditionellt läkemedel ligga på 10 år eller mer.

Repositionerade läkemedelskandidater är sådana substanser som tidigare har utvecklats i studier mot andra indikationsområden än den nu aktuella indikation som den undersöks inom efter ompositioneringen.

Den längst framskridna läkemedelskandidaten hos ISR är ISR48 för behandling av hiv. Med bromsmediciner i form av så kallade ART kan hiv-infektionen hållas under kontroll genom att det drar ned virusnivåerna. Däremot finns ännu inget botemedel mot hiv-infektion.

För närvarande pågår förberedelser för att få starta en fas 2b-studie. ISR har lämnat in kompletteringar till hälsovårdsmyndigheten i Sydafrika. Planerna för studien handlar om behandling av 200 hiv-patienter som tidigare inte har behandlats mot sjukdomen.

Förekomsten av hiv var under 2013 vanligast i subsahara Afrika, det vill säga den del av Afrika som ligger söder om Saharaöknen. Ur ett kommersiellt perspektiv är det dock inte länder som har de bästa ekonomiska förutsättningarna för att betala för ett nytt hiv-läkemedel.

Graf: Förekomsten av hiv.

image

Källa: ISR:s hemsida.

ISR arbetar för att på sikt kunna utlicensiera ISR48. Under presentationen nämner Mikael Brönnegård att intressenter har närmat sig bolaget, men att de behöver lite mer resultat innan en utlicensiering kan komma på tal.

"Det optimala är att utlicensiera efter fas 2b", säger Mikael Brönnegård som svar på en fråga från Nyhetsbyrån Direkt.

ISR48 utgår ifrån det hypofyshormonfrisättande hormonet gonadotropinfrisättande hormon (GnRH) och undersöks för att behandla hiv-infektionen.

ISR ser även möjligheter för ISR48 hos patienter som är resistenta mot behandlingen med bromsmedicinerna ART med en marknadspotential på 200-300 miljoner dollar.

Vidare finns potential till en kombinationsbehandling med ART och ASR48 samt studier för behandling genital herpes.

I ISRs forskningsportfölj finns även substanserna ISR 49 och ISR50 som är nästa generation av GnRH.