Stockholm 17:30
-1,57% Idag
+18,06% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-31 13:21:12

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 24 samhällsfastigheter i Linköping för 950 mkr

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") fortsätter växa inom segmentet samhällsfastigheter genom köp av 24 fastigheter i Linköping, huvudsakligen uthyrda till Linköpings kommun från familjeföretaget Botrygg för 950 mkr.


Fastigheterna, som är fullt uthyrda, ligger i attraktiva och centrala lägen i Sveriges femte största stad Linköping. Hyresintäkterna generas till 97% från verksamheter som finansieras av offentliga medel, varav 88% kommer direkt från Linköpings kommun avseende äldreomsorg, vård och utbildningslokaler. Den genomsnittliga kontraktslängden i portföljen är ca 7,6 år och hyresintäkten 49,7 mkr. Den totala uthyrningsbara ytan i portföljen är 28 261 kvm. För att säkerställa en smidig övergång och kontinuitet gentemot kommunen kommer Botrygg att fortsätta att förvalta beståndet under en övergångsperiod.

"Vi ser fram emot vårt långsiktiga samarbete med Linköpings kommun och är imponerade av den höga kvaliteten som Botrygg har på sina fastigheter. Med förvärvet fortsätter vi stärka vår position som Nordens ledande noterade aktör inom samhällsfastigheter samt stärker vår förvaltning i Nordens största städer," säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

"En stor andel av vårt bestånd utgjordes av samhällsfastigheter i Linköping. Vi vill öka andelen bostadsfastigheter och försäljningen ger oss ett bra utrymme att förvärva nya projekt. För Botrygg var det också viktigt att sälja till en aktör som står för kvalitet och långsiktighet," säger Adam Cocozza, VD Botrygg.

SBB tillträder fastigheterna 31 maj 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se 

Adam Cocozza, VD Botrygg AB, 073 988 20 35, adam@botrygg.seOm Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B), D-aktie (symbol SBB D) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se/ 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.


Attached html: HTML