Stockholm 17:30
0,00% Idag
-4,20% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-09-09 07:18:53

COPPERSTONE RESOURCES: GÖR RIKTAD EMISSION, LÅNEKONVERTERINGARSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Copperstone förstärker sin finansiella position med totalt 13,6 miljoner kronor genom en kombination av riktad emission och konverteringar av lån till aktier.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Vi är glada åt våra nya investerare från Norrbotten, Stockholmsregionen, USA och Schweiz i samband med att vi påbörjar vårt nya borrprogram på Viscaria. Vi känner också betydande stöd från de finansiärer som valt att konvertera lån till aktier", uppger vd Michael Mattsson.

31,7 miljoner aktier emitteras till emissionskurs 0:389 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 8,3 procent i förhållande till femdagars volymvägt genomsnittligt aktiepris till och med den 5 september.

Av emissionslikviden om 12,3 miljoner kronor kommer cirka 5,7 miljoner att användas till att amortera lån (3,2 miljoner aktier motsvarande 1,3 miljoner kronor avser konvertering/kvittning av lån och räntor till aktier).

Efter transaktionen har brygglånen i Copperstone minskat från 11,8 till 5,5 miljoner kronor, upplyser bolaget.