Stockholm 17:30
+0,54% Idag
+5,85% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-01-11 16:45:23

NC LAHEGA: BOLAGET RÄTTAR, VD KÖPER 200.000 AKTIERSTOCKHOLM (Direkt) NC Lahegas vd Erik Hantoft har köpt 200.000 aktier och 1.000.000 köpoptioner i bolaget av Nocroc Ventures.

Det skriver NC Lahega i en rättelse av ett tidigare felaktigt pressmeddelande på måndagen som Nyhetsbyrån Direkt citerade.

Rätt är att Eric Hantoft har köpt de aktuella aktierna och köpoptionerna från Nocroc Ventures men också tecknat 1.100.000 separata teckningsoptioner som ingår i det optionsprogram som beslutades på en extra bolagsstämma den 19 december 2016.