Stockholm 17:30
0,00% Idag
+18,40% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-04-30 12:00:00

Nyfosa AB: Nyfosa förvärvar fastighetsportfölj i Norrland till ett värde om 377 MSEK

Nyfosa har tecknat avtal om förvärv av en fastighetsportfölj med bygghandel i norra Sverige till ett värde om 377 MSEK.


Portföljen utgörs av nio fastigheter om totalt cirka 47 tusen kvadratmeter med ett hyresvärde om cirka 27 MSEK. Fastigheterna är välbelägna i nio städer i nedre Norrland; Sundsvall, Östersund, Härnösand, Sollefteå, Åre, Funäsdalen, Strömsund, Vilhelmina och Norsjö. Dominerande hyresgäst med 95 procent av hyresvärdet är K-Bygg Fresks med inriktning på professionell bygghandel. Genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 11 år och uthyrningsgraden uppgår till 97 procent. Fastigheterna beräknas tillträdas den 1 juni 2021.  

"Bygghandel är ett välfungerande handelssegment. Med fastigheter i bra lägen på respektive ort, modesta hyresnivåer och långa avtal är detta en portfölj vi gillar", kommenterar Josephine Björkman, Transaktionschef för Nyfosa.


För mer information, vänligen kontakta:  

Stina Lindh Hök, VD, stina.lindh.hok@nyfosa.se,mobil 070-577 18 85
Josephine Björkman, Transaktionschef, josephine.bjorkman@nyfosa.se,mobil 070-226 29 62


Om Nyfosa

Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Vår opportunistiska investeringsstrategi möjliggör förvärv i olika geografier och kategorier, men vi prioriterar kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner. Fastigheterna förvaltar och utvecklar vi i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop. Per den 31 mars 2021 uppgick Nyfosas fastighetsvärde till cirka 30,6 MDSEK. Nyfosas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap sedan 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF