Stockholm 17:04
0,00% Idag
-21,26% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-11-14 08:48:36

BELLPAL: HAR GJORT RIKTAD EMISSION, TILLFÖRS 6,5 MLN KRSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bellpal har likviditetsbehov för att kunna fullfölja den planerade produktlanseringen i USA och har därför genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget 6,5 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den riktade emissionen omfattar nära 539 miljoner aktier och gjordes till teckningskurs 0:012 kronor per aktie.

Emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 22 procent för befintliga aktieägare.