Stockholm 17:30
0,00% Idag
-4,20% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-01-02 15:29:39

SEAFIRE: KÖPER ÅKERSTEDTS VERKSTAD FÖR 34,3 MLN KRSTOCKHOLM (Direkt) NGM-noterade Seafire förvärvar Åkerstedts Verkstads från familjen Åkerstedt, med tillträde i början av januari 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Åkerstedts Verkstads är ett ledande bolag inom industrifläktar och omsatte 30,3 miljoner kronor med ett ebitda-resultat på 7,8 miljoner kronor under perioden 1 december 2017 och 30 november 2018

Köpeskillingen uppgår till 34,3 miljoner kronor plus en rörlig resultatbaserad tilläggsköpeskilling som totalt beräknas till cirka 8 miljoner under åren 2019-2021. I förvärvet ingår en fastighet bokförd till 7,1 miljoner kronor.

Förvärvet finansieras genom egna medel och upptagande av lån från Skandinaviska Kreditfonden samt en riktad emission om 333.333 aktier till en kurs på 6 kronor per aktie till säljarna vilket ger en utspädning på cirka 4,4 procent.