Stockholm 15:52
+0,46% Idag
+6,33% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-03-20 09:46:33

VD intervju


VD INTERVJU

På följande länk hittar ni videon: https://www.youtube.com/watch?v=3MVCMS3Gkko&t=1s

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD - Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Botnia Exploration Pressrelease 2018-03-20.pdf

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML