Stockholm 17:30
-1,92% Idag
+12,54% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-07-02 13:35:21

BOTNIA EXPLORATION: MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN LÄMNAS IN 15 AUGUSTISTOCKHOLM (Direkt) Spotlight-bolaget Botnia Explorations ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken för planerad gruvverksamhet i Vindelgransele kommer att inlämnas den 15 augusti 2018 till Mark- och miljödomstolen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Ansökningshandlingarna är klara för kontrollavstämning och slutgranskning, vilket kommer att utföras av representanter från Botnia Exploration, Ramböll samt advokat Magnus Fröberg.

"Domstolen kommer att börja handlägga ärendet först då de är åter från semester vilket normalt sett sker under andra halvan av augusti. Denna tidsplan förändrar inte Botnias målsättning att starta verksamheten i Fäbodtjärn 2019", uppger Botnia Exploration.

Arbetet med bolagets ansökan påbörjades i april 2016.

"Vi har under denna tid tagit fram en miljöansökan som enligt advokat Magnus Fröberg är väldigt gedigen och väl genomarbetad. Vårt färdigställande sammanföll nu med industrisemestern men det ger oss istället möjligheten att i lugn och ro stämma av och granska ansökan i detalj utan att det påverkar handläggningstiden. Vi vill starta Sveriges nästa guldgruva och då ska vi också ge oss de bästa förutsättningarna att göra det", säger Thomas Ljung som är vd för Botnia Exploration.